Leserinnlegg: Virksomhetsoverdragelsene til Akershus Universitetssykehus (A-HUS) - Fagforbundet

Leserinnlegg: Virksomhetsoverdragelsene til Akershus Universitetssykehus (A-HUS)

Fagforbundet Oslos leder, Mari Sanden, har skrevet leserinnlegg i Akers Avis Groruddalen om de mye omtalte virksomhetsoverdragelsene.

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSENE TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (A-HUS)

Av Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo

Virksomhetsoverdragelsen er mye omtalt i Akers Avis Groruddalen, herunder det forhold at leder for Fagforbundet Aker, Are Saastad er en av våre medlemmer/tillitsvalgte som er omfattet av denne virksomhetsoverdragelsen. Fagforbundet Oslo har fått en rekke spørsmål om hvordan det kan ha seg at fagforeningen selv går til sak mot arbeidsgiver og hvorfor er en avhengig av økonomisk støtte gjennom kronerulling som en venneforening tar ansvar for? Det er derfor nødvendig å gi kortfattet informasjon om hvordan denne saken har vært behandlet i Fagforbundet.

Det er enighet om at virksomhetsoverdragelsen fra Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF) til A-hus, med virkning 01.01.2011, er gjennomført i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det betyr at de snaut 800 arbeidstakerne dette gjelder, har fått ivaretatt alle sine rettigheter som arbeidstakere. Utgangspunktet for hvem disse er, var at den enheten de hadde sitt arbeidsforhold/arbeidsavtale knyttet til ble overført til A-hus. Are Saastad mener at det er feil at han har sin arbeidsavtale knyttet til en av enhetene som er overført. De dokumenter Fagforbundet Oslo har mottatt og grundig gjennomgått sammen med bl.a. Are Saastad, har den svakhet at de ikke dokumenterer at han har sin arbeidsavtale et annet sted enn på en av de overførte enhetene. Etter en grundig vurdering har derfor Fagforbundet kommet til at det ikke er tilstrekkelig arbeidsrettslig grunnlag for å hevde at det er feil at han virksomhetsoverdras. Det er viktig å understreke at det er arbeidsavtalen ikke tillitsvervet som legges til grunn. For Fagforbundet har dette vært en ordinær vurdering av saken.

Det sies at han ikke har jobbet på den avdelingen på 13 år. Det er korrekt, fordi han har vært frikjøpt tillitsvalgt, og de siste to årene som leder av Fagforbundet Aker. Men det at en tillitsvalgt har hatt permisjon i lang tid, skal ikke svekke vedkommendes rettigheter som arbeidstaker. Det er en argumentasjon vi vil advare mot. For Fagforbundet er det også politisk og organisasjonsmessig betenkelig at sentrale tillitsvalgte skal ha sin arbeidsavtale i direktørens stab.

Arbeidsgiver skal selvfølgelig ikke bestemme eller blande seg inn i valg av tillitsvalgte. Men det er et faktum at det er arbeidsforholdet som er utgangspunktet for at en kan velges som tillitsvalgt. Derfor får også arbeidsgivers omorganisering konsekvenser for hvor vi kan stille til valg som tillitsvalgt.

For Fagforbundet Oslo innebærer denne omorganiseringen at både sentrale dyktige tillitsvalgte og 94 medlemmer overføres til Fagforbundet Akershus/Fagforbundet A-hus. Vi skulle gjerne sluppet det. Men heldigvis har Fagforbundet A-hus og Fagforbundet Akershus vært svært imøtekommende for å legge forholdene til rette for at de overførte tillitsvalgte og medlemmer skal ivaretas i sin nye fagforening og fylke. Fagforbundet Aker har fått utpeke 3 representanter som går inn i styret i fagforeningen, samt 3 representanter til valgkomiteen, slik at de fra starten kan få innflytelse i sin nye fagforening. Fagforbundet A-hus er en stor fagforening, og det er ingenting som tyder på at tillitsvalgte der eller i Fagforbundet Akershus for den del, har tilgang på mindre aktivitet eller ytringsfrihet.

Fagforbundet Aker og Are Saastad er uenige i den beslutning Fagforbundet har tatt. Derfor går fagforeningen selv til sak.