Valg til Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg - Fagforbundet

Valg til Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg

Pensjonistutvalgets leder Wenche Hansgaard
(Foto: Fagforbundet Oslo)

På pensjonisttillitsvalgtsamling 14.desember ble det valgt valgkomite som skal jobbe frem mot valg av nytt pensjonistutvalg 13. januar 2011.

Valgkomiten består av: 

Navn Forening Tlf.
Vidar Vik Avd. 727 TeoLOgene 413 00 183
Kjersti Rigmor Wessenberg Avd. 325 Fagforbundet Fagfor. for ledelse og adm. 906 38 469
Elisabeth Wiberg Avd. 635 Fagforbundet Østensjø  

 

Forslag på kandidater må sendes inn til pensjonistutvalgets sekræter senest 3. januar 2011. Forslag sendes på e-post til ellen.gullberg@fagforbundet.no.

Valgkomiten skal ha sitt første møte 4. januar 2011.

Det skal velges 5 faste medlemmer og 2 varemedlemmer.

Pensjonistutvalget har i perioden 2009-2011 bestått av (og alle er på valg, velges for 2 år):
Wenche Hansgaard, leder
Sigvald Romundstad, nestleder 
Rigmor Ottem
Eva Borgen
Per Jacob Edvardsen

Varamedlemmer:
Karnlisbeth Haarseth                                                  
Gunnar Bettum