Virksomhetsoverdragelsen til A-hus gjennomføres i tråd med arbeidsmiljøloven - Fagforbundet

Virksomhetsoverdragelsen til A-hus gjennomføres i tråd med arbeidsmiljøloven

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer virksomhetsoverdragelser. For Fagforbundet Oslo er det viktig å understreke at når den enkelte arbeidstaker er omfattet av en virksomhetsoverdragelse så har man det beste rettsvernet.

A-hus, virksomhetsoverdragelse og  arbeidsmiljøloven

Virksomhetsoverdragelser sikrer at alle individuelle rettigheter som lønn og pensjon beholdes. Det er et gode og en trygghet å være blant dem som er omfattet av en virksomhetsoverdragelse. I denne prosessen ivaretar det dine rettigheter, sier Mari Sanden.

En av våre fremste tillitsvalgte, leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad er omfattet av denne virksomhetsoverdragelsen. Fagforbundet Oslo har etter ordinær behandling sluttført vurderingen av om han omfattes av virksomhetsoverdragelsen til Akershus Universitetssykehus (A-hus). Vi har konkludert med at han er omfattet av denne. For fagforeningen, Fagforbundet Aker, er det en uønsket situasjon å miste sin leder. Men for våre hundre medlemmer som nå virksomhetsoverdras og de som kommer til A-hus senere i prosessen, så er det fordelaktig.

Det er arbeidsavtalen og ikke tillitsvervet som regulerer om en arbeidstaker er omfattet av en virksomhetsoverdragelse.

Fagforbundet Oslo legger til grunn at Saastad har sin arbeidsavtale tilknyttet alderspsykiatrisk avdeling som overføres til A-hus som en av åtte enheter. Det er hvor du har din arbeidsavtale som avgjør om du omfattes av en virksomhetsoverdragelse, og vi mener Oslo Universitetssykehus har fulgt dette prinsippet i denne saken. Nå må Akershus Universitetssykehus sørge for at alle som virksomhetsoverdras får arbeid som er i tråd med den enkeltes arbeidsavtale.

Fagforbundet Oslo har også et nært samarbeid med Fagforbundet Akershus for å sikre at våre medlemmer som nå skal overføres til en ny fagforening ivaretas på en best mulig måte. Vi opplever at de er inkluderende og imøtekommende og klar for å ta imot over hundre nye medlemmer på en best mulig måte.

  • Derfor har Fagforbundet A-Hus utsatt årsmøte til 1. mars 2011
  • Fagforbundet Aker utpeker tre av de virksomhetsoverdratte medlemmene som umiddelbart vil tiltre styret i Fagforbundet A-Hus med fulle rettigheter
  • Fagforbundet Aker utpeker tre medlemmer til valgkomiteen i forkant av årsmøtet.

Dette sikrer våre medlemmer innflytelse  umiddelbart i sin nye fagforening.