Demonstrasjon mot Oslo-budsjettet 23. november - Fagforbundet

Demonstrasjon mot Oslo-budsjettet 23. november

Budsjettdemonstrasjon 23. november
Annonse (Foto: Berit Paulsen, Fagforbundet)

Byrådets forslag til Oslo-budsjett innebærer kutt, privatisering og mindre omsorg. Resultatet er at de som trenger kommunen mest, rammes hardest

Fagforbundet Oslo arrangerer derfor demonstrasjon mot Oslo-budsjettet sammen med andre organisasjoner tirsdag 23. november kl. 15.00 i Rådhusets Borggård. 

Ale fagforeninger oppfordres til å stille med fane og folk!

Rolf Raddis Band spiller og det blir appeller ved Mari Sanden (leder Fagforbundet Oslo), Terje Vilno (leder Utdanningsforbundet Oslo), Hans Christian Lillehagen (leder bydelsutvalget i Gamle Oslo) og Eli Gunhild By (leder Norsk Sykepleierforbund Oslo).

Initiativtakere er LO i Oslo, Fagforbundet Oslo, Fellesforbundet avd. 1 Oslo - Akershus, Utdanningsforbundet i Oslo, Norsk Sykepleierforbundet Oslo, Norges Handikapforbund Oslo mfl..

Last ned løpeseddel her. Løpesedler kan hentes hos Fagforbundet Oslo i Apotekergata 8.

Vi demonstrer fordi byrådet vil:
• Kutte 200 millioner til bydelene
• Kutte 200 millioner til skolene
• Ha dyrere skolefritidsordning
• At nye skoler bygges og eies av private, og leies av kommunen
• Nedlegge rusakutten Prindsen
• Selge Oslo kino
• Selge Unibuss
• Konkurranseutsette parkdriften og Klemetsrudanlegget
• At hjemmetjenestene overtas av de private under dekke av valgfrihet

Vi vil heller:
• Utvikle en bedre omsorg, barnehager og barnevern
• Utvikle en bedre skole der flere lærer mer
• Billigere Aktivitetsskole/SFO så flere har råd til å delta
• Spare penger ved å bygge og eie skolene selv
• Styrke det akutte rustilbudet
• Beholde et bredt kinotilbud
• Ha et godt koordinert offentlig og helhetlig kollektivtilbud
• At kommunen drifter parker og Klemetsrudanlegget selv
• Kommunale hjemmetjenester, framfor mer byråkrati og kontroll

Dokumenter