-Et bedre tilbud til uføre medlemmer i Fagforbundet - Fagforbundet

-Et bedre tilbud til uføre medlemmer i Fagforbundet

Et av Fagforbundets satsingsområder framover er å ivareta våre uførepensjonister bedre. Pensjonisttillitsvalgt Wenche Hansgaard er klar for oppgaven, og aktiviteten hittil har gitt mersmak.

Uføremedlemmer har de samme rettigheter som alderspensjonister i Fagforbundet. De siste årene har denne gruppa økt med mange medlemmer. For Fagforbundet Oslo er det viktig å gi denne gruppen et medlemstilbud og bidra til at de opprettholder kontakten både til fagbevegelse og arbeidsliv, spesielt med tanke på at i et framtidig arbeidsliv vil fler og fler være midlertidig uføre .

Vi vet at svært få av våre uføremedlemmer deltar i de aktivitetene som blir tilrettelagt for pensjonister. Derfor vil vi gi disse medlemmene mer oppmerksomhet i tida som kommer. Det organisatoriske ansvaret ligger nå hos penshjonistutvalget og den 16. september avholdt pensjonistutvalget i Fylke Oslo en uførekonferanse. Arrangementet fikk 110 påmeldte så interessen var stor og ganske etterlengtet, faktisk så stor at vi måtte finne et større lokale for å få plass til alle.

Dagen var viet både politikk og hvordan mestre en egen hverdag. Politisk sekretær Vidar Evje fra Fagforbundet Oslo ga litt informasjon fra Fagforbundet. Nina Bachke fra Arbeiderpartiets bystyregruppe pratet om: Et politisk blikk på uføres situasjon. Sist, men ikke minst innledet gestaltterapeut Reidun Mejlænder-Larsen, om hvordan ta styring i eget liv.

-Det var en gjeng ivrige og engasjerende deltakere, som gikk hjem med mange rosende ord, og forhåpentligvis med en liten tent gnist til å stå på "krava". Dette må vi gjøre mer av, sa Pensjonistutvalgets leder, Wenche Hansgaard. Vi legger nye planer for 2011. Har du innspill til hvordan Fagforbundet Oslo kan bli bedre på vårt tilbud til uføre, send en mail til fylke_oslo@fagforbundet.no eller ring sekretær for pensjonistutvalget, Ellen Gullberg på 23 06 46 60.