Studentsatsingen fortsetter - Fagforbundet

Studentsatsingen fortsetter

Fagforbundet Oslo satser stort på studenter. I løpet av året har det blitt arrangert to kurs rettet spesielt mot studentmedlemmer.

Skal man dømme etter antall påmeldinger så har Fagforbundet Oslo valgt temaer studentene er interessert i. Temaet på sist gjennomførte kurs var eksamensmestring. Omtrent 100 studenter dukket opp på kurset som gikk av stabelen på Høgskolen i Oslo 20. oktober.

I tillegg til kurs har Fagforbundet Oslo gjennomført en rekke studentrettede aktiviteter i år. Mange besøk på Høgskolen i Oslo, informasjonspatrulje for studenter som er ute i praksis, aktiviteter i tilknytning til semesterstart og samarbeid med både karrieresenter og studentparlament har vært satsingsområder.

- Vi ønsker å vise at Fagforbundet er et godt og reellt alternativ for studentene, sier seksjonsleder i Seksjon helse- og sosial i Fagforbundet Oslo, Helge Sporsheim.