Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 24 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 24

I ukas Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om utbyttebegrensing i barnehagesektoren, Fagforbundet Oslos inspill til bystyret om kommunens budsjett, Venstre verner om Sylvi Listhaug, ny politisk sekretær i Fagforbundet Oslo og at streik ble forhindret i siste liten på både private sykehjem og i private barnehager.

 

Utbyttetak på sin plass

– Noen private eiere har skodd seg ganske godt på å drive barnehager med offentlige tilskudd. LO setter derfor pris på regjeringens arbeid for utbyttebegrensning i barnehagesektoren, sier LO-nestleder Gerd Kristiansen etter VGs avsløring om utbytte fra private barnehager.

Hun peker på at dersom eierne prioriterer utbytte framfor lønn og pensjonsordninger, vil det også gå ut over bemanning og kvalitet.

– Med utbyttetak vil man kunne unngå at enkelte eiere beriker seg stort ved å gå på akkord med kvaliteten eller de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Allerede i dag er det mangel på faglært arbeidskraft i barnehagesektoren. Lav lønn er en viktig årsak til dette, sier hun.

Hun viser til at Regjeringen har som målsetting å likebehandle private barnehager med offentlige, og at støtten til de private neste år øker fra 88 til 91 prosent av tilskuddet til de offentlige barnehagene.

Kristiansen er opptatt av hvordan samfunnet bruker ressursene. – Statens utgifter til barnehagesektoren har økt dramatisk de siste årene, som følge av makspris og full barnehagedekning. Det er viktig for tilliten til velferdsstaten og barnehagene at pengene brukes i barnehagene, og ikke går til store utbytter. Av samme årsak har man utbyttebegrensninger for andre typer institusjoner som mottar statsstøtte, for eksempel private skoler og aviser med statsstøtte. Utbyttetak vil således likebehandle private barnehager med andre private aktører som får offentlig tilskudd, sier Kristiansen.

Kristiansen setter pris på at det er et fåtall som tar ut stort utbytte, og det faktum at de private barnehagene samlet tar ut et utbytte på én prosent viser at de aller fleste barnehageeiere er tilbakeholdne med å ta utbytte, sier hun.

 

Innspill til bystyret

Fagforbundet Oslo har vært i bystyrets komitéer og lagt fram våre innspill til Oslo-budsjettet 2011.

Fagforbundet Oslo har generelt advart mot den videre konkurranseutsettinga og privatiseringa vi ser gjennom ønsket salg av Unibuss og Oslo kino, konkurranseutsetting i teknisk sektor, brukervalg i hjemmetjenestene og den ukritiske bruken av Offentlig privat samarbeid.

Vi etterlyser også en større satsing på kvalitetskommuneprosjekter, satsing på å komme uønsket deltid til livs, bedre lærlingepolitkk og en forsterka innsats mot fattigdom.

Fagforbundet er også opprørt over reduksjonen i behandlingsplasser for rusavhengige, og ikke minst det generelle kuttet til bydelene og etater som vil gå utover velferdstilbudet.

 

Mistillitsforslag mot Listhaug falt

Mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug falt i bystyret mot Arbeiderpartiet, Rødt og SV sine stemmer. Venstre sikret at Listhaug får fortsette, selv om sykehjemsskandalen i Spania har kostet kommunen flere titalls millioner. I kronikken i Dagsavisen forklarer gruppelederne Arbeiderpartiet, SV og Rødt hvorfor de mener bystyret bør kaste byråd Sylvi Listhaug

Les mer i Dagsavisen

 

Tariff

Løsning for private sykehjem

Fagforbundet og NHO service har meklet seg fram til en løsning på pleie- og omsorgsoverenskomsten. Meklingen ble avsluttet to timer på overtid natt til onsdag 27. oktober.

- Jeg er fornøyd med å få på plass prinsippet om en ansiennitetsstige og bestemmelsene om sykelønn og foreldrepenger, slår Fagforbundets forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad fast. - I løsningen ligger det at minstelønnssatsene etter fire år tilsvarer det sammlignbare områder har etter åtte år.

Løsningen innebærer:

 • Generelt tillegg på 1 krone med virkning fra 1. mai, og 50 øre fra 1. juli.
 • Arbeidsgiver forskutterer sykelønn og foreldrepenger i opptil tre måneder, slik at de ansatte ikke er avhengig av å vente på utbetalinger fra NAV slik de er i dag.
 • Tilleggene for ubekvem arbeidstid (kveld, natt og helg) er økt med ni prosent.

Minstelønnssatsene heves slik  med virkning fra 1. januar 2011:

 

0 år

2 år

4 år

Uten særskilt
krav til utdanning

107,50

117,50

130

Krav om fagbrev

eller tilsvarende

119,75

129,75

142

Sykepleier

150,22

160,22

170

I tillegg skal det føres lokale forhandlinger i bedriftene. Det er også blitt enighet om sette ned partssammensatte utvalg som skal se på bestemmelser omkring pensjon og heltid.

 

Ingen streik i private barnehager

Seint fredag kveld kom partene i oppgjøret mellom Private Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet om en ny tariffavtale.

Avtalen innholder i korte trekk:

Lønnsvekst på linje med oppgjøret i kommunesektoren. Generelle tillegg på mellom åtte og elleve tusen, samt en forbedret avtale om lønnsmessig kompensasjon for etter- og videreutdanning.

Partene ble også enige om en ny AFP-ordning tilpasset ny folketrygd fra 2011 som vil styrke rettighetene for arbeidstakerne.

- Vi er rimelig godt fornøyd med dette oppgjøret. Det er enkelte ting vi gjerne skulle sett enda bedre, men alt i alt føler vi at medlemmenes interesser er godt ivaretatt, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundet.

 

Ny politisk sekretær fram til fylkesmøtet

Marte Rønbeck, fra Fagforbundet Sagene begynner hos Fagforbundet Oslo som politisk sekretær med frikjøp tilsvarende 50% stilling fra mandag 1. november 2010.

 

Kurs

"Alternativ og supplerende kommunikasjon":

Tid: Mandag 29. november eller onsdag 1. desember 2010 kl. 08.30 -15.30. 
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergata 8. 
Foreleser:
Spesialpedagog Anton Flaterudhagen, Berg Gård barnehage.
Innhold:

 • Retten til et språk. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
 • Mennesker som ikke har tale, har rett til et alternativt språk ut fra sine forutsetninger, slik at de kan uttrykke sine behov, tanker og følelser.
 • Hva kan vi gjøre i barnehagen o.l. for å tilrettelegge alternative språkmiljøer?

Påmelding innen 15. november til: fylke_oslo@fagforbundet.no

Skriv ønsket dag på påmeldingen og vi vil så langt som mulig etterkomme ditt ønske.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Til deg som er førskolelærer eller studerer til førskolelærer.

Tid: Onsdag 17.november 2010 kl.17.00 - 20.00.
Foreleser: Randi Færevik, førskolelærer og pedagogisk leder i Gamle Oslo
Tema for kvelden: "Blir man lenger av å bli målt?"

I de senere årene har barnehageansatte blitt pålagt flere og flere kartleggingsverktøy. Barnas ferdigheter skal kartlegges. Hva gjør det med barna og vår rolle i barnehagen?

Bør barnehagebarn evalueres og settes i bås etter ferdig skjema? 

Påmelding til : fylke_oslo@fagforbundet.no innen mandag 15.november.

Gratis for medlemmer av Fagforbundet.
Ikke medlemmer kr. 1000,-

Det vil bli servert pizza.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Målgruppe: Er vektere, trafikkbetjenter, kontrollører, sjåfører, portører, badeansatte, resepsjon, sosialkontor alle "offentlige tjenestemenn" som kan bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.   
Tid: Tirsdag 23. november kl. 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo - Apotekergata 8.
Forelesere: Olav Resaland og Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen.
Innhold: Kurset tar blant annet for seg:

 • Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy
 • Lover og forskrifter.
 • Betyr det noe å være offentlig tjenestemann?
 • HMS

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen torsdag 11.november. Deltakere på kurset vil bli tilskrevet å få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver.

Ansv: Seksjon Samferdsel og teknisk

 

Saksforberedelse valgkomitéer

Kurset tar for seg hva arbeidet i en valgkomité består i. Hensikten er å gi medlemmer i valgkomitéer nok kunnskap om og kjennskap til hva arbeidsoppgavene til valgkomitéer består i med bakgrunn i vedtektenes bestemmelser.

Målgruppe: Medlemmer i valgkomitéer og fagforeningsledere     
Tid: 18. november kl. 11.30 – 15.30
Kurssted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Påmeldingsfrist: 2. november

 

Fagdag for sosionomer

Målgruppe: Alle som jobber innenfor feltet.
Dato: Mandag 15. november 2010
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis á vis VG-bygget).

Tema for dagen:          

 • Sosialarbeideren i rusfeltet v/Stein Asthøy.
 • Sosialarbeiderrollen fra ombudets perpektiv v/ helse- og sosialombud Anne-Lise Kristensen.
 • Hva med sosialarbeideren i NAV?

Det vil bli servert lunsj.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 4. november 2010. Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial.

 

Fagdag i ernæring

Målgruppe: Medlemmer som arbeider i hjemmetjenesten og ved institusjonskjøkken.
Dato: Torsdag 2. desember 2010
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).
Foreleser: Klinisk ernæringsfysiolog: Hanne Lessner.
Innhold:

 • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko.
 • Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes?
 • Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.
 • Bruk av ernæringstrappen
 • Spisesituasjon og matomsorg.
 • Tilpasset kost og berikning.
 • Mellommåltider og næringsdrikker.
 • Riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker - hva skal vi fokusere på?

Det vil bli servert lunsj.

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 18.november 2010. Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial.

 

Vi minner om:

Problematferd hos barn og unge

Dato:    Tirsdag 7. desember 2010
Tid:      Kl. 09.00 - 15.30
Sted:    Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).
Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor barnevern, skole og barnehage
Foreleser: Barnevernspedagog Terje Wårheim
Innhold:          

 • Forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge i barnehage/skole.
 • Hva er, og hva opprettholder problematferd?
 • Risikofaktorer for utvikling av problematferd
 • Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe med primær-, sekundær- og tertiærforebyggende i forhold til problematferd?
 • Aggresjonsperspektivet
 • Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd- effektive og ineffektive strategier?

Det vil bli servert lunsj. Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr 1 000.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 11. november 2010. Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial

 

Temakveld i sårstell

Dato: Onsdag 17. november 2010
Tid: Kl. 17.00 - 20.00
Sted:    Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).
Målgruppe: Hjemmehjelpere, omsorgs-arbeidere og hjelpepleiere som jobber i hjemmebaserte tjenester og alders- og sykehjem.
Foreleser: Klinisk spesialist i sykepleie (sår) Eva K. Heiberg.
Innhold:          

 • Generell forståelse av sårhelingsprosessen.
 • Når og med hva renser vi sår?
 • Observasjoner, forebygging og behandling leggsår, trykksår og diabetiske fotsår.
 • Hvilke bandasjer på hvilke sår?
 • Sårbehandling med honning og fluelarver.
 • Sårbehandling med vaccum/negativt trykk - hvordan implementere dette i primærhelsetjenesten?

Det vil bli servert pizza fra kl 16.30.  Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen onsdag 3. november 2010. Alle som får plass på temakvelden tilskrives

Ansv: Seksjon helse og sosial