Overføringsprosessen til Akershus universitetssykehus - Fagforbundet

Overføringsprosessen til Akershus universitetssykehus

Hele prosessen følges tett av Fagforbundet Oslo i samarbeid med fagforeningene innen OUS HF og Fagforbundet Akershus. Det gjelder også de individuelle rettighetene til det enkelte medlem. Hvorvidt Are Saastad er omfattet av virksomhetsoverdragelsen, behandles på ordinær måte i Fagforbundet og i samarbeid med han.