Løsning for private sykehjem - Fagforbundet

Løsning for private sykehjem

Fagforbundet og NHO service har meklet seg fram til en løsning på pleie- og omsorgsoverenskomsten. Meklingen ble avsluttet to timer på overtid natt til onsdag 27. oktober.

- Jeg er fornøyd med å få på plass prinsippet om en ansiennitetsstige og bestemmelsene om sykelønn og foreldrepenger, slår Fagforbundets forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad fast. - I løsningen ligger det at minstelønnssatsene etter fire år tilsvarer det sammlignbare områder har etter åtte år.

Løsningen innebærer:

  • Generelt tillegg på 1 krone med virkning fra 1. mai, og 50 øre fra 1. juli.
  • Arbeidsgiver forskutterer sykelønn og foreldrepenger i opptil tre måneder, slik at de ansatte ikke er avhengig av å vente på utbetalinger fra NAV slik de er i dag.
  • Tilleggene for ubekvem arbeidstid (kveld, natt og helg) er økt med ni prosent.

Minstelønnssatsene heves slik  med virkning fra 1. januar 2011:

  0 år 2 år 4 år
Uten særskilt krav til utdanning 107,50 117,50 130
Krav om fagbrev eller tilsvarende 119,75 129,75 142
Sykepleier 150,22 160,22 170

I tillegg skal det føres lokale forhandlinger i bedriftene.

Det er også blitt enighet om sette ned partssammensatte utvalg som skal se på bestemmelser omkring pensjon og heltid.