Fare for streik i private sykehjem - Fagforbundet

Fare for streik i private sykehjem

I går startet meklingen om pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO service hos riksmeklingsmannen.

Meklingsfristen går ut i natt, tirsdag 26. oktober kl. 24.00. Fagforbundet har i første omgang varslet plassfratredelse for 86 medlemmer på 13 institusjoner. I Oslo blir i første omgang 29 medlemmer ved 8 private sykehjem tatt i streik dersom det ikke oppnås enighet.

Sykehjem i Oslo som berøreres av eventuell streik Antall

Lambertseter alders- og sykehjem (Aleris omsorg)

4

Midtåsenhjemmet (Adecco helse)

4

Ammerudlunden sykehjem (Adecco helse)

2

Hovseterhjemmet (Attendo care as)

4

Paulus sykehjem (Attendo care as)

4

St. Hanshaugen omsorgssenter (Carema omsorg as)

4

Madserud sykehjem (Norlandia omsorg as)

3

Oppsalhjemmet (Norlandia omsorg as)

4

 

En eventuell streik settes igang fra og med arbeidstidens begynnelse onsdag 27. oktober.

Få med deg de siste oppdateringer på Fagforbundets sider om lønn og tariff.