Fare for streik i private barnehager – meklingen pågår - Fagforbundet

Fare for streik i private barnehager – meklingen pågår

Meklingen i PBL-området startet tirsdag 19.oktober. Partene må komme til enighet innen i natt, 22.oktober kl 24.00, hvis ikke blir det streik.

En streik vil gjelde fra arbeidstidens begynnelse lørdag 23.oktober, men siden de fleste barnehagene er stengt lørdag vil streiken bli iverksatt fra mandag 25.oktober.

Fagforbundet har tatt ut rundt 300 medlemmer i 68 barnehager, og de som er tatt ut har fått spesiell beskjed om dette. Om lag en skjettedel av disse tilhører Fagforbundet Oslo.

Det er en fast regel at meklingen holdes for lukkede dører, og at det ikke blir gitt noen informasjon om innholdet i forhandlingene før meklingen er avsluttet. Grunnen til at det er slik er at det vil gjøre selve meklingen mye vanskeligere dersom partene lekker informasjon fra forhandlingene mens meklingen pågår. Vi minner om at det i en meklingssituasjon bare er Riksmeklingsmannen som uttaler seg offentlig.

Det er alltid slik at når en gruppe medlemmer i Fagforbundet er i streik, er hele forbundet i konflikt. Det betyr at medlemmer som ikke er i streik må være oppmerksomme på at de ikke påtar seg arbeid som en streikende normalt ville utført. Dersom noen utfører streikrammet arbeid, er det streikebryteri.

Når Fagforbundet er i streik anbefaler forbundet at tillitsvalgte ikke møter i partsammensatte råd og utvalg.

Følg med på om meklingen fører frem eller om det blir streik ved å klikke her eller ringe grønn linje 800 33 410, som vil bli oppdatert jevnlig i løpet av kvelden eller hvis det er noe spesielt å informere om.

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til streik.