Nytt fra Fagforbundet nr 23 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet nr 23

I ukas nytt kan du lese mer om at LO boikotter Ryanair, barnehageeiere som har utbyttefest og mekling i tariffoppgjørene i PBL-A og NHO servive området

Styrtrike på barnehagedrift

Skatteoppgjøret viser et tydelig mønster i privat barnehagesektor: Kommersielle aktører melker det offentlige for penger. - Private eiere som hevder de ikke skor seg på det offentlige, lyger, sier førsteamanuensis Clas Jostein Claussen til VG.

Norsk barnehagesektor har i løpet av de siste årene blitt så attraktiv at utenlandske investorer har kjøpt seg inn.

VG Nett har sett nærmere på økonomien hos de ti antatt største aktørene i privat barnehagesektor, og ligningstallene for 2009 avslører at et stort flertall av eierne hadde millioninntekter i fjor. Flere har i tillegg opparbeidet seg store personlige formuer.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Clas Jostein Claussen, understreker at ingen penger kommer inn i barnehagesektoren, som ikke er offentlige.

- Morselskapene i denne bransjen har ingen annen funksjon enn å serve de andre, mindre selskapene. Fordi de samme personene gjerne sitter i begge selskapene er dette ikke noe annet enn en sofistikert måte å få ut pengene på, sier Claussen til VG Nett.

Les mer på VG Nett

Tariff

Fare for streik i private barnehager – meklingen i gang

Meklingen i PBL-området startet i formiddag, tirsdag 19. oktober kl 1000, og fortsetter fredag 22. oktober. Partene må komme til enighet innen 22. oktober kl. 24.00, hvis ikke blir det streik.

En streik vil gjelde fra arbeidstidens begynnelse lørdag 23.oktober, men siden de fleste barnehagene er stengt lørdag vil streiken bli iverksatt fra mandag 25.oktober.

Fagforbundet har tatt ut rundt 300 medlemmer i 68 barnehager, og de som er tatt ut har fått spesiell beskjed om dette. 

Det er en fast regel at meklingen holdes for lukkede dører, og at det ikke blir gitt noen informasjon om innholdet i forhandlingene før meklingen er avsluttet. Grunnen til at det er slik er at det vil gjøre selve meklingen mye vanskeligere dersom partene lekker informasjon fra forhandlingene mens meklingen pågår.

Det betyr at medlemmer som ikke er i streik må være oppmerksomme på at de ikke påtar seg arbeid som en streikende normalt ville utført. Dersom noen utfører streikrammet arbeid, er det streikebryteri.

På Fagforbundets nettsider finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til streik

Fare for streik i pleie- og omsorgs-overenskomsten

Det blir også mekling i forhandlingene med NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten. Fagforbundet og NHO Service er innkalt til mekling 25. og 26. oktober. Meklingsfristen utløper kl. 24.00 den 26. oktober.

Byrådet dropper svømmeanlegg

Et nytt konkurranseanlegg for svømming og stup i Oslo blir for dyrt, mener Byrådet. Flere svømmehaller i Oslo har lenge vært et viktig politisk krav for Fagforbundet Oslo. Les saken hos NrK Østlandssendingen

LO boikotter Ryanair

– Vi prioriterer å bruke flyselskaper med tariffavtale, og det synes vi alle andre bør gjøre, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Det irske flyselskapet Ryanair er kjent for å tilby sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår, og for å være fiendtlig innstilt til fagforeninger.

De ansatte i Ryanair får lønn etter hvor mye de flyr og hvor mye de selger om bord. Blir en flyavgang innstilt, uteblir lønna. Sykepenger er det så som så med, og de ønsker ikke fagforeninger.

– Vi bruker ikke Ryanair, og mener alle bør holde seg unna flyselskapet. Folk får bruke forbrukermakta si, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til HK-Nytt. Sundnes mener Ryanair utnytter de ansatte.
– Det er et paradoks når kabinansatte har betalt mer for sin egen uniform, enn hva passasjerene har betalt for billettene sine, sier hun.

Flere YS-forbund og Norsk Transport-arbeiderforbund har også vedtatt å boikotte Ryanair inntil ansatte i Ryanair kan organisere seg og opprette kollektive avtaler. Den internasjonale Transportarbeiderfødera-sjonen (ITF) driver kampanjen «Ryan-be-fair».

Les hele saken i Fri fagbevegelse.

 

Kurs

Saksforberedelse valgkomitéer

Kurset tar for seg hva arbeidet i en valgkomite består i. Hensikten er å gi medlemmer i valgkomitéer nok kunnskap om og kjennskap til hva arbeidsoppgavene til valgkomitéer består i med bakgrunn i vedtektenes bestemmelser.

Målgruppe: Medlemmer i valgkomiteer og fagforeningsledere   
Tid: 18. november kl. 11.30 - 15.30
Kurssted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Påmeldingsfrist: 2. november

Fagdag for sosionomer

Målgruppe: Alle som jobber innenfor feltet.
Dato:    Mandag 15. november 2010
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Tema for dagen:              

 • Sosialarbeideren i rusfeltet v/Stein Asthøy
 • Sosialarbeiderrollen fra ombudets perpektiv v/helse-og sosialombud Anne-Lise Kristensen
 • Hva med sosialarbeideren i NAV?

Det vil bli servert lunsj

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo.Ikke medlemmer kr. 1000,-
Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 4. november 2010 

Alle som får plass på kurset tilskrives

Ansv: Seksjon helse og sosial

"Fagdag i ernæring "

Målgruppe : Medlemmer som arbeider i hjemmetjenesten og ved institusjonskjøkken. 
Dato: Torsdag 2. desember 2010
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj

Foreleser: Klinisk ernæringsfysiolog: Hanne Lessner.

Innhold:

 • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko.
 • Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes?
 • Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.
 • Bruk av ernæringstrappen
  - spisesituasjon og matomsorg
  - tilpasset kost og berikning
  - mellommåltider og næringsdrikker
  - riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker - hva skal vi fokusere på.

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-
Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 18.november 2010

Alle som får plass på kurset tilskrives

Ansv: Seksjon helse og sosial

Vi minner om 

Problematferd hos barn og unge

Dato:    Tirsdag 7. desember 2010.
Tid:      Kl. 09.00 - 15.30
Sted:             Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis á vis VG-bygget).
Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor barnevern, skole og barnehage
Foreleser: Barnevernpedagog Terje Wårheim

Innhold:          

 • Forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge i barnehage/skole.
 • Hva er, og hva opprettholder problematferd?
 • Risikofaktorer for utvikling av problematferd
 • Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe primær-, sekundær- og tertiærforebyggende i forhold til problematferd?
 • Aggresjonsperspektivet
 • Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd- effektive og ineffektive strategier?

Det vil bli servert lunsj. Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 11. november 2010.
Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial 

Temakveld i sårstell

Dato:    Onsdag 17. november 2010
Tid:      Kl. 17.00 - 20.00
Sted:             Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).
Målgruppe: Hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som jobber i hjemmebaserte tjenester og alders- og sykehjem
Foreleser: Klinisk spesialist i sykepleie (sår) Eva K. Heiberg

Innhold:          

 • Generell forståelse av sårhelingsprosessen
 • Når og med hva renser vi sår?
 • Observasjoner, forebygging og behandling leggsår, trykksår og diabetiske fotsår
 • Hvilke bandasjer på hvilke sår?
 • Sårbehandling med honning og fluelarver
 • Sårbehandling med vaccum/negativt trykk - hvordan implementere dette i primærhelsetjenesten?

Det vil bli servert pizza fra kl 16.30.  Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-. 

Påmelding til din lokale fagforening innen onsdag 3. november 2010.
Ansv: Seksjon helse og sosial

Alle som får plass på temakvelden tilskrives