Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I denne ukas nytt kan du lese mer om mekling i NHO-områder, privat helseforsikring, Manifest som avslører høyresidas trygdemyter.

Forhandlingsbrudd for ansatte i flyktningmottak, kino og Blindeforbundet

Det endte med brudd i forhandlingene med NHO om årets lønnsoppgjør for ansatte i en del av flyktningmottakene, en del kinoer og ansatte i Blindeforbundet.

Avstanden mellom partene gjorde det meningsløst å  fortsette forhandlingene ut over natta, og Fagforbundet valgte i stedet å bryte ved 19-tida mandag kveld.

Fagforbundet krevde et lønnsoppgjør på nivå med det andre i arbeidslivet for øvrig fikk. Det ble framsatt krav om et likt generelt tillegg, et særskilt lavlønnstillegg og en økning av minstelønnssatsene. Forbundet nådde ikke fram med sine krav verken til kvelds- og nattillegg, minstelønn eller lørdags- og søndagstillegg, og valgte altså å bryte forhandlingene.

Oppgjøret går nå til mekling. Datoen for mekling er foreløpig ikke fastsatt. 

Mot private helseforsikringer

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP)  har forsikret sine ansatte for at de skal få raskest mulig behandling hvis de blir syke, skriver Dagsavisen. Oslo Sporveiers Arbeiderforening ville ikke at de ansatte skulle få privat helseforsikring da KTP inngikk avtalen. 

- Prinsipielt ser vi ingen grunn til at vi som offentlig eid selskap som mottar tilskudd fra kommunen, skal gå foran andre i helsekøen. Fagforbundet mener alle skal ha et like godt helsetilbud og at køene på sykehusene må reduseres, sier leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen til Dagsavisen.

Han har prinsipielle innvendinger mot private helseforsikringer, og advarer mot at slike forsikringer kan svekke befolkningens betalingsvilje for et offentlig helsevesen. - Det kan ikke være slik at vi skal fyke ut til Europa, mens andre ligger her og ikke får hjelp, sier Aasen til avisen.

Selv om misnøyen murrer, er mange ansatte fornøyde med ordningen. - Det nytter ikke å si til våre ansatte at vi ikke vil ha trædd dette ned over hodet, erkjenner Aasen.

Det var i 2005 forsikringen kom på plass. Hvis KTP bestemmer seg for at de som kjører T-bane, busser og trikker i Oslo fortsatt skal få helseforsikring gjennom jobben, må tjenesten konkurranseutsettes. Dette har nemlig blitt omfattet av reglene for offentlige anskaffelser. Aasen mener det er urimelig at Oslos befolkning skal betale for dette. - Det blir veldig, veldig galt om befolkningen skal betale for at våre ansatte skal få helseforsikring, sier han til Dagsavisen.

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, stiller seg bak fagforeninga. - Vi skjønner godt at arbeidsfolk verdsetter å komme kjapt tilbake på jobb, men dette er først og fremst et godt eksempel på at noen kan kjøpe seg forbi køen, ikke at folk kommer raskt tilbake i jobb. Det er både økonomisk lønnsomt og god personalpolitikk å få folk friske og tilbake på jobb, men da får man gjøre noe med behandlingskapasiteten og prioriteringene ved sykehusene. Systemet med private helseforsikringer gjør at det er menneskene og bedriftene med penger som prioriteres, uttaler Sanden.

KrF under sperregrensen

I en meningsmåling Opinion har gjennomført for Avisenes Nyhetsbyrå går KrF tilbake 0,9%. Det har vært mye uroligheter rundt både personer og politikk i partiet den siste tiden. Dersom det var stortingsvalg ville KrF ha falt under sperregrensen om vi skal tro målingen.

SV går fram 1,2% på målingen, og ender på 6,8%. For de andre partiene er det kun mindre endringer: Ap 25,2 % (tilbake 0,2), Sp 4,3% (tilbake 0,1), Høyre 28,1% (fram 0,1) Frp 22,8% (fram 0,9), Venstre 5,3% (tilbake 0,1), Rødt 2,2% (fram 0,1) og andre 1,3% (tilbake 0,4).

Høyresidas trygdemyter avsløres

Etter at statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram har representanter fra høyresiden antydet at regjeringen pynter på arbeidsledighetsstatistikken ved ikke å regne uføretrygdede som arbeidsledige. Tenketanken Manifest Analyse er sterkt kritiske til påstandene høyresiden kommer med, og mener de forsøker å male et altfor dystert bilde av den norske velferdsstaten.

Som eksempel trekker tankesmia frem uttalelsene fra Høyres Torbjørn Røe Isaksen på NRKs "Her og nå" den 6. oktober, hvor han sier at økningen i andelen uføre 18-19-åringer "...er den største velferdsutfordringer vi står overfor i Norge". Manifest mener dette er en betydelig overdrivelse, og viser til at andelen uføretrygdede innen aldersgruppa har økt fra 0,5% til 0,76% mellom 2001 og 2010. I 2010 er det snakk om 976 individer i den aktuelle aldersgruppa som er uføretrygdet viser tall fra NAV.

Manifest viser videre til en forskningsartikkel som peker på at årsakene til at disse unge er uføretrygdede skyldes i stor grad økning i tunge diagnoser som schizofreni, paranoia og personlighetsforstyrrelser.

- Hva som driver økningen i antall uføretrygdede, burde stå i fokus for Røe Isaksen, ikke å overfokusere på denne tallmessig helt marginale gruppen, mener Manifest.

Utspillet fra Røe Isaksen er ikke det eneste som villeder om trygd. Ifølge Frps Robert Eriksson er det "renspikket juks" at "600 000 arbeidsføre personer" ikke fanges opp av arbeidsledighetsstatistikken. Manifest viser til at over halvparten av disse er mennesker som etter grundig utredning er erklært medisinsk uføre av offentlig godkjente lege, og mener det er oppsiktsvekkende at Frp påberoper seg kompetanse til å overprøve den norske legestanden, og påstår at disse personene er arbeidsføre.

Les Manifests avsløringer av høyresidas trygdemyter   

Gratis konferanse om boligpolitikk for Oslo:

Dato:    26. oktober
Tid:      Kl. 10.00-15.15
Sted:             Hammersborggata 9 

Innhold:

• Hva er Oslos boligbehov?

• Hvordan få til boliger for vanlige folk i storbyer?

• Hvor skal ungdom og innflyttere bo?

• Hva er byrådets og de rødgrønnes boligpolitikk?

Se http://www.lo-oslo.no for program

Påmelding innen 22. oktober til post@lo-oslo.no

Kurs

Problematferd hos barn og unge

Dato: Tirsdag 7. desember 2010
Tid: Kl. 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).

Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor barnevern, skole og barnehage
Foreleser: Barnevernspedagog Terje Wårheim

Innhold:  Forebygging og håndtering av problemsatferd hos barn og unge i barnehage/skole.

 • Hva er, og hva opprettholder problematferd?
 • Risikofaktorer for utvikling av problematferd
 • Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe primær-, sekundær- og tertiærforebyggende i forhold til problematferd?
 • Aggresjonsperspektivet
 • Hvilke tiltak bør iverksettes i forhold til problematferd- effektive og ineffektive strategier?

Det vil bli servert lunsj. Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo

Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 11. november 2010. 

Alle som får plass på kurset tilskrives.

Temakveld i sårstell

Dato: Onsdag 17. november 2010
Tid: Kl. 17.00 - 20.00
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).

Målgruppe: Hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som jobber i hjemmebaserte tjenester og alders- og sykehjem

Foreleser: Klinisk spesialist i sykepleie (sår) Eva K. Heiberg

Innhold:          

 • Generell forståelse av sårhelingsprosessen
 • Når og med hva renser vi sår?
 • Observasjoner, forebygging og behandling leggsår, trykksår og diabetiske fotsår
 • Hvilke bandasjer på hvilke sår?
 • Sårbehandling med honning og fluelarver
 • Sårbehandling med vaccum/negativt trykk - hvordan implementere dette i primærhelsetjenesten? 

Det vil bli servert pizza fra kl 16.30.  Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen onsdag 3. november 2010. 

Alle som får plass på temakvelden tilskrives.

Hjem kjære hjem

Dato:    Mandag  8. november  2010
Tid:      Kl. 09.00 - 15.30
Sted:             Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget)

Målgruppe: Hjemmehjelpere og øvrig helsepersonell som gir praktisk bistand i hjemmet. Verneombud for tjenesten vil ha nytte av dette

Forelesere: HMS-rådgiver Arild Odd

Innhold:

 • Gi deltakerne innsikt i hvordan jobbe "smart" for å beholde helsen
 • Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere
 • Kroppens behov
 • Utfordringer ved renhold i andres hjem
 • Å jobbe smart
 • Fra problem til løsning
 • HMS: Fornuft satt i system/§§

Det vil bli servert lunsj. Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforening innen mandag 18. oktober 2010 

Alle som får plass på kurset tilskrives

Ja vi kan! Fra frustrasjon til optimisme.

Dato:  Torsdag 28. oktober 2010
Tid:  Kl. 12.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).

Målgruppe: Hjemmehjelpere, omsorgs-arbeidere og øvrig personell i hjemmebaserte tjenester

Foreleser: Anne-Line Dahle

Innhold:      Formålet er å gi ansatte tro på det verdifulle ved å arbeide i omsorgstjenesten, kjenne på utfordringene og mulighetene i dette arbeidet og få en ny gnist i fortsettelsen.

Kurset er gratis for alle medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,-. Påmelding til din lokale fagforening innen mandag 18. oktober 2010. 

Alle som får plass på kurset tilskrives.