Fagforbundets barneby i Angola offisielt åpnet - Fagforbundet

Fagforbundets barneby i Angola offisielt åpnet

19 representanter fra Fagforbundet fikk oppleve åpningen av Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Blant dem var leder i Oslo sporveiers Arbeiderforening Rune Aasen og vår ungdomstillitsvalgt Kathrin Nesgård

Den norske delegasjonen ble anført av Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet og generalsekretær i SOS-barnebyer Norge Svein Grønnern. Blant gjestene var også den norske ambassadøren i Angola, Jon Vea, som holdt en engasjert tale.

— For meg er dette et stort øyeblikk. Heltene her i dag er ikke myndighetene eller andre celebriteter, heltene er dere fra Fagforbundet som har fått til finansieringen av denne barnebyen.  Dette er et stort tiltak og et signifikant eksempel på  hvordan man kan få til samarbeid på tvers av landegrenser. Jeg er som Norges ambassadør i Angola stolt av Fagforbundets engasjement i Fagforbundets barneby i Huambo.

Også Svein Grønnern understreket Fagforbundets enorme innsats i sin tale.

 — Dette er et enestående eksempel på hva en sterk norsk organisasjon som Fagforbundet kan få til med lokal grasrotmobilisering. Dette engasjementet og mobiliseringen viser seg i dag i dette fantastiske prosjektet.

I tillegg til å finansiere byggingen av barnebyen, har Fagforbundets medlemmer og ansatte bestemt seg for å ta på seg ansvar for den videre driften av barnebyen i Huambo.

SOS-barnebyen kommer hele lokalsamfunnet til gode
SOS-barnebyen i Huambo består av 12 familiehus, og her vil i alt 120 barn få et nytt hjem. Foreløpig har det flyttet barn inn i seks av husene.

I tilknytning til barnebyen er det etablert tiltak som kommer hele lokalsamfunnet til gode. SOS-familieprogrammet har siden mai 2008 drevet forebyggende arbeid i lokalsamfunnet.  Målgruppene er enslige forsørgere, familier som ledes av barn eller besteforeldre, samt familier der omsorgspersonene er syke. Familiene får ulike tilbud som rådgivning, yrkesopplæring, hjemmebesøk, psykososial oppfølging, matvaresikkerhet og hiv- og aidsforebyggende tiltak. Det fokuseres på ”hjelp til selvhjelp”, og målet er at familiene skal klare seg selv og kunne ta vare på barna. Totalt vil tusenvis av vanskeligstilte barn og familier få hjelp og støtte gjennom Fagforbundets barneby.

(Teksten er  hentet fra SOS Barnebyers hjemmesider)

 

Utenfor skolen Bolighus Leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Rune Aasen utenfor barnebyen
Utenfor skolen Bolighus Leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Rune Aasen utenfor barnebyen
Ungdomstillitsvalgt Kathrin Nesgård utenfor Barnebyen Soverom Kjøkken med spiseplass
Ungdomstillitsvalgt Kathrin Nesgård utenfor Barnebyen Soverom Kjøkken med spiseplass