Oslo-budsjettet: Privatisering, kutt og mindre omsorg til de som trenger det mest - Fagforbundet

Oslo-budsjettet: Privatisering, kutt og mindre omsorg til de som trenger det mest

Byrådet fortsetter å selge ut og konkurranseutsette flere deler av Oslo kommune. Bydelene og utdanningsetaten får kutt på 0,75% mens resten av kommunen skal kutte med 1,5 %. Som i fjor, forfjor og årene før skal dette ikke gå utover barnehager, skoler, eldreomsorgen og andre tjenestetilbud i Oslo kommune sier byrådet.

Byrådets budsjettforslag bærer preg av en klar høyredreining, som viser FrPs innflytelse i Oslo. Det er barn, ungdom, eldre og brukerne av kommunens omsorgstilbud som må kjenne konsekvensene av kuttene.

Oslo trenger ny kurs

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Rune Gerhardsen reagerer på byrådets ønske om mer offentlig-privat samarbeid.– Jeg har stilt spørsmål i bystyret om hvem som selger boligen sin, for så å leie den tilbake. Det er det ingen som gjør, sier han til dittoslo.no. Han karakteriserer budsjettet som et angrep på velferden i Oslo. Byrådet fører nå en dogmatisk privatiseringspolitikk. - Byrådet legger opp til en privatiseringspolitikk, der kommunen skal gjøre mindre, og private og frivillige skal gjøre mer, sier Gerhardsen, og trekker frem forslagene om privatisering av hjemmetjenesten, salg av kommunale eiendommer og selskaper, som blant annet Oslo Kino.

– Dette tydeliggjør de politiske forskjellene mellom oss før valgkampen. Det er jo bra for oss, men det er ikke bra for byen i 2011 avslutter han til dittoslo.no.

Bydelene
Byrådet foreslår reelt kutt på 1,6 prosent, noe som vil ramme tjenestetilbudet. I mange bydeler er det ikke nok penger til de lovpålagte oppgavene. De siste årene har vi sett at bydel for bydel for store økonomiske problemer, og de gjentatte kuttene bydelene har opplevd over mange år, blir også en trussel mot lokaldemokratiet, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.-På den ene siden opplever folk at terskelen for å få den hjelpen de trenger blir høyere, mens på den andre siden sitter bydelspolitikerne og er bøddel og bestemmer hvilke områder som skal kuttes, barn, ungdom eller eldre.

Kutt i frivillige organisasjoner og deres tilbud skal sikre flertall for budsjettet

-Nok en gang inviterer byrådet til budsjettforlik med mellompartiene ved å kutte i deres hjertesaker. De svakeste er taperne i budsjettet gjennom mange små kutt i tilbudene innen rusomsorg og frivillige organisasjoners tilbud. På samme måte er det lite miljøsatsing i budsjettet. Får Venstre og KrF rettet opp dette, litt mer midler til bydelene, og litt til kirkebygg så skjønner vi hvor  budsjettforliket med samarbeidpartnere i Venstre og KrF kommer, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Det er de som trenger det kommunale tilbudet mest som taper på Oslo budsjettet. Det er mange små usosiale  kutt, men også større. Akuttinstitusjonen Prindsen skal nedlegges fra 1. april. Det betyr at rett etter at rusakutten er etablert forsvinner kommunens tilbud på Montebello og Prindsen . Dette er en dramatisk reduksjon i tilbudet til de tyngste brukerne.

 

Tydelig FrP-budsjett

SV mener at forslaget bærer preg av en klar høyredreining, hvor Frp hatt fått mer. Det kuttes og det selges, vei prioriteres foran sykkel og bydelene strupes, sier SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn. Dette synet deler Fagforbundet Oslo:

Fagforbundet Oslo synes det er skremmende at Høyrebyrådet fortsetter å selge ut Oslo kommune.

  • Oslo kino skal selges
  • Unibuss skal selges
  • Det varsles egen sak om Energigjenvinningsetatens organisering
  • Brukervalg i hjemmetjenesten rulles ut for fullt, slik at innbyggerne kan få velge leverandør
  • Parkdriften skal konkurranseutsettes uten internbud
  • To nye skoler bygges som OPS slik at private eier og kommunen leier skolen

 

Også kutt for Utdanningsetaten

Osloskolen kuttes med over 100 mill. Hersleb skole er foreslått lagt ned. Skolefritidsordningen blir dyrere, og det følger ikke midler med til gode intensjoner om å sikre flere lærlingeplasser og stoppe frafallet i Oslo-skolen.

 

Kutter en halv milliard (Aftenposten)

Les opposisjonens kommentarer hos Ditt Oslo

 

Budsjettet finner du her