-Uredelig av byråd Listhaug - Fagforbundet

-Uredelig av byråd Listhaug

I Dagsavisen 14. september påstår eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) at kommersielle sykehjem ikke har gått på bekostning av ideelle organisasjoner i eldreomsorgen. Dette er en oppsiktsvekkende, og usann kommentar fra byråden.

Paulus sykehjem, som tidligere ble drevet av den ideelle organisasjonen Kirkens Bymisjon, ble nemlig overtatt av det kommersielle selskapet Attendo Care AS så sent som 1. oktober 2008 med Listhaug som ansvarlig byråd. Attendo eies av svenske Industri Kapital og internasjonale Bridgepoint.

Kirkens Bymisjon tilbød topp kvalitet på sykehjemsdriften på Paulus. Likevel tapte de anbudet mot Attendo. Årsaken var at pensjonsordningen til Kirkens Bymisjon er tilnærmet lik den Oslo kommune tilbyr sine ansatte, dvs. om lag 15 prosent av lønnsutgiftene. Et minimum - og en ikke uvanlig ordning - hos de kommersielle aktørene er to prosent av lønn til pensjon. Denne "fordelen" var avgjørende for at Attendo vant anbudet. Det er altså de ansatte som må betale prisen for konkurranseutsetting gjennom bl.a. dårligere pensjonsordninger.

Det er påfallende hvordan Listhaug fremstiller det som at kommersielle aktører nærmest er et supplement som kommer i tillegg til ideelle organisasjoner og kommunens egne sykehjem. Fasiten etter syv år med en Frp-styrt eldreomsorg i Oslo er at kommersielle selskaper tar over for både tilbud drevet av ideelle organisasjoner og kommunale tilbud. Det har blitt færre sykehjemsplasser, høyere terskel for å få sykehjemsplass og dårligere pensjonsordning for mange av de lavtlønte kvinnene som bemanner sykehjemmene. Vinnerne er ikke de eldre, men aksjonærene i de kommersielle selskapene.

Mari Sanden
Leder Fagforbundet Oslo