Nye tillitsvalgte i Apotekergata 8 - Fagforbundet

Nye tillitsvalgte i Apotekergata 8

Foreldrepermisjon, prosjektmidler og samlokalisering med Fagforbundets sykehuskontor gir flere nye ansikter i Fagforbundet Oslos kontorlokaler.

Ellen Gullberg
AU-medlem Anna Elisabeth Uran har gått ut i foreldrepermisjon, og Ellen Gullberg (bildet)  fra Fagforbundet Aker fungerer i hennes verv som 50%politisk sekretær og 50% konserntillitsvalgt for Fagforbundet  i Helse Sør Øst fram til 15. juni i 2011.
Fagforbundets sykehuskontor har også fått tilhold i Apotekergata 8. Tidligere koordinator for Helse Sørøst, Inger Åfoss leder det nye sykehuskontoret som foreløpig også består av konsulent Lisbeth Frich, og Rita Sleipnes som er ny koordinator for Helse Sørøst. Du kan lese mer om Sykehuskontorets oppgaver her
Fagforbundet Oslo har også satt i gang et verveprosjekt for å gjenvinne gamle medlemmer som av ulike grunner har forsvunnet ut av medlemsmassen. Ann Inger Blakli fra Fagforbundet Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset og Ann Cathrin Zalachas fra Fagforbundet Bjerke har fått oppgaven fram til nyttår med å reverve gamle medlemmer.
Ann Inger Blakli
Ann Cathrin Zalachas