Informasjon for medlemmer ansatt i Oslo kommune om lokale forhandlinger. - Fagforbundet

Informasjon for medlemmer ansatt i Oslo kommune om lokale forhandlinger.

Vi nærmer oss de lokale forhandlingene i Oslo kommune, og våre fagforeninger vil forhandle med de lokale arbeidsgiverne. De lokale lønnsforhandlingene vil foregå i løpet av oktober. Hver bydel og etat har sine datoer for gjennomføringsløpet, men alle skal være ferdig til 31. oktober.

 Har du spørsmål vedrørende forhandlingene må du kontakte din lokale fagforening.

En eventuell økning i lønn som følge av de lokale forhandlingene gjelder fra og med  01.08.10. Oslo kommunes nye lønnstabell ligger i vedlegg til høyre

De lokale forhandlingene er avslutningen på tariffoppgjøret i Oslo kommune. 88,9 % av Fagforbundet Oslos medlemmer sa ja tilmeklingsresultetet (DOC: 428 k) gjennom uravstemningen før sommeren. I forhold til lønn ga resultatet ansatte i lønnstrinn 1 - 32 en lønnsøkning på kr. 6 000,- og en lønnsøkning på kr. 8 500,- for lønnstrinn 33-53. F.o.m. lønnstrinn 54 ble det gitt et tillegg på 1,8%.  Lønnsøkningen gjelder alle medlemmer fra og med  01.05.10.

Nå i begynnelsen av september ble det avholdt sentrale justeringsforhandlinger. Det vil si at at lønnen justeres for spesielle grupper av stillinger ved at lønnsrammen stillingen er innplassert i endres, eller ved at stillingskoden overføres til en annen lønnramme eller plasseres høyere i eksisterende lønnsramme. Likelønn var en viktig føring for disse forhandlingene , og vi fikk hevet noen av våre viktige yrkesgrupper generelt eller på deler av ansiennitetsstigen. Det gjelder blant annet assistentene i lønnsramme 3, barne og  ungdomsarbeidere, renholdsoperatører, hjelpepleiere og andre  lønnsramme 10, flere sekretærgrupper, og miljøterapeuter med fler i lønnsramme 18. Fullstendig oversikt over hvilke yrker som ble løftet finner du i vedlegget til høyre.

En eventuell økning i lønn som følge av de sentrale justeringene vil de medlemmene som får endring få etterbetalt fra og med 01.06.10.

- Vi vil understreke at det er først når de lokale forhandlingene er avsluttet at vi kjenner resultatet, og kan vurdere om resultatet for hver enkelt yrkesgruppe, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.
-Fagforbundet Oslo ønsker ikke lokale forhandlinger, men når kommunen presser dette gjennom, har vi fagforeninger som er godt rustet ute til å sikre at våre tariffkrav og  våre medlemmers interesser.

Dokumenter