100 stillinger kan forsvinne i Sykehuspartner - Fagforbundet

100 stillinger kan forsvinne i Sykehuspartner

Driftsstyret i Sykehuspartner har vedtatt en omfattende plan for sentralisering av arbeidssteder. – Dette er en svært alvorlig situasjon, sier leder av Fagforbundets Koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden.

Fagforbundet frykter at de ansatte betaler prisen i Sykehuspartner. Mandag 30. august vedtok driftsstyret i Sykehuspartner en omfattende plan for nedbemanning og sentralisering av arbeidssteder. Det er varslet at det kan bli masseoppsigelser som følge av dette. Dette er en svært alvorlig situasjon sier leder av Fagforbundets Koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden.

Fagforbundet reagerer på at over 100 stillinger skal bort, uten at man i tilstrekkelig grad har sett på alternativer. Det er grunn til å minne om at Sykehuspartner har ansatt folk for under ett år siden. Det vitner om svært dårlig planlegging. I tillegg har Sykehuspartner fått alvorlig kritikk i forhold til økonomisk styring og kontroll av selskapet. Dette vedtaket føyer seg inn i dette negative bildet. Igjen er det de ansatte som skal betale prisen for dårlig planlegging og økonomisk styring. Måten Sykehuspartner håndterer denne prosessen på, skaper svært forståelig utrygghet blant de ansatte. Fagforbundet mener at mange har god grunn til å føle seg lurt av sin arbeidsgiver. Selv om ledelsen i Helse Sør-Øst har overlatt fullmakten til å fatte dette vedtaket til driftsstyret i Sykehuspartner, kan ikke foretaket fraskrive seg ansvaret.

LO/Fagforbundets representant i driftsstyret, Tatjana Schanche, stemte i mot saken og la fram alternative forslag som bl.a. innebar en grundigere saksbehandling før en fattet et så dramatisk vedtak. Dessverre ble hun en enslig stemme i driftsstyret i denne saken. Vedtaket, som vil føre til store konsekvenser for en rekke ansatte, vil også medføre at selskapet mister spesialkompetanse. Vedtaket er forhastet fordi man for eksempel i for liten grad har sett på muligheten for å gå ned på konsulentbruk og innleie av arbeidskraft. Før man går til nedbemanning er det f. eks å forvente at en bemanningsplan for foretaket er på plass.

Det er også svært beklagelig at denne prosessen gjennomføres uten involvering fra helseforetakene i regionen som Sykehuspartner er til for å betjene.

Fagforbundets fokus nå og i tiden framover er å sikre våre medlemmer sine interesser og at de har en jobb å gå til, og det uten at de må reise halve landet rundt for å nå jobben sin. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganiseringene. I prosessen har vi også opplevd det vi oppfatter som klare angrep på våre medlemmers rettigheter. Vi har en omstillingsavtale i det regionale helseforetaket og de ansatte i Sykehuspartner skal i det minste ha en omstillingsavtale som er like god. Helse Sør-Øst bør også sikre at stillinger ved helseforetakene først utlyses internt i regionen slik at de ansatte i Sykehuspartner sikres fortrinnsrett ved overtallighet. Vi legger ansiennitetsprinsippet til grunn for en eventuell overtallighet, og forventer en individuell behandling av hver enkelt ansatt, sier leder av Fagforbundets Koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden.

LO/Fagforbundets alternative forslag ligger som velegg til høyre, les også sak i Fagbladet.

 

  

 

Dokumenter

Lenker