Hva med de dårligste ruspasientene? - Fagforbundet

Hva med de dårligste ruspasientene?

Fagforbundet Aker gratulerer med ny rusakutt på Aker, men påpeker samtidig at etableringen skjer på bekostning av andre tilbud

Det nye rusakuttmottaket på Aker sykehus representerer et sårt tiltrengt tilbud i rusapparatet i hovedsta­den. sentertillitsvalgt i Fag­forbundet, Knut Sandli, slår likevel alarm.- En ny rusakutt med 12 senger er flott. Men det rimer dårlig med opptrapping at Oslo universitetssykehus (OUS) samtidig fjerner 15 behandlingsplasser for alkohol- og medikamentavhengige, sier Knut Sandli.

- 23. august nedla OUS rusenheten Montebello. Plassene er ikke erstattet. Resultatet er altså at rusakutten ikke representerer noen opptrapping, og at noen av de dårligste pasientene nå står uten tilbud. Jeg frykter dødsfall i kjølvannet av dette, slår Sandli fast.

Ann Karin Osode, nestleder i Fagforbundet Aker, støtter Sandli. Hun mener det spesielt er grunn til å være bekymret for de dårligste alkoholavhengige uten nettverk. - Det er disse pasientene som kanskje trenger vår behandling aller mest. Nå glemmes de igjen, sier Osode.

30 millioner forsvunnet

Sandli minner om at rusakutten opprinnelig var planlagt med 24 plasser i tillegg til det eksisterende tilbudet i OUS. Stortinget bevilget 50 øremerkete millioner til formålet under daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Det er ikke lenge siden det ble avslørt at 30 av de opprinneli­ge 50 millionene er brukt til helt andre formål. Resultatet ser vi nå - at det ikke er blitt penger nok til å opprettholde tilbudet til de medikament- og alkoholavhengige, sier Knut Sandli.

- Dette er helt uakseptabelt. Rusakuttmottaket skulle komme i tillegg til det allerede eksisterende avgiftningstilbudet, ikke i stedet for.

- At det nå hevdes at det opprettes et likt antall plasser ellers i apparatet, er ren tåkelegging av fakta. Det er bare opprettet to ekstra plasser på Storgata som reelle erstatninger for plassene på Montebello, sier Sandli.