Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 20 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 20

I denne ukas nytt kan du lese mer om hvordan du kan støtte ofrene for flomkatastrofen i Pakistan, Fagforbundsuka og razziaen mot RenoNorden.

Innsamling til ofre for flomkatastrofen i Pakistan

Flommen i Pakistan har nå spredt seg til hele landet og katastrofen rammer hele 13 millioner mennesker. Behovet for hjelp er enormt, og Norsk Folkehjelp starter derfor en innsamling for å støtte ofrene.

Norsk Folkehjelp har ikke egne prosjekter i Pakistan, men deres partnere i det europeiske Solidarnettverket er på plass.

Deres sveitsiske søsterorganisasjon (Den sveitsiske arbeiderhjelpen) er på plass i de rammede områdene og vil konsentrere sin innsats rundt Nowshera i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. Midlene Norsk Folkehjelp samler inn vil gå til deres arbeid. I første fase vil de dele ut livsnødvendig nødhjelp som kokeutstyr, hygieneartikler, vanntette presenninger, myggnetting og liggeunderlag.

Fagforbundet oppfordrer fagforeninger og klubber og andre til å støtte arbeidet i Pakistan, se informasjon på Norsk Folkehjelps hjemmesider

 

Fagforbundsuka starter 30. august

Fagforbundsuka nærmer seg, og det er mange spennende planer ute i fagforeningene med arbeidsplassbesøk, kurs, medlemsmøter, sosiale arrangementer og mer.

Fagforbundsuka skal vise fram vårt forbund og stimulere til lokal aktivitet ute på den enkelte arbeidsplass. Målet er at fagforeningene skal være synlige i nærmiljøet og på arbeidsplassene, være nære medlemmene og stolte av den jobben vi gjør sammen i Fagforbundet. Vi har samlet noen av arrangementene som er på trappene denne uka.

Aktivitetene innholder forelesninger, turer, møter og oppsøkende virksomhet. Temaene er spennende og mange. På våre hjemmesider finner du fagforeningenes arrangementer som fylkeskretsen har oversikt over.

 

Razzia mot norsk avfallsgigant

Arbeidstilsynet og politiet aksjonerte mot ett av Norges største renovasjonsselskaper etter tips om sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Dagbladet. Selskapet er ett av Skandinavias største og håndterer husholdningsavfallet til over 2,5 millioner innbyggere i Norge, Sverige og Danmark.

Arbeidstilsynet skal sjekke arbeidskontrakter, lønnsslipper, timelister, arbeidstid og overtidsgodtgjørelse. Dette gjøres for å kontrollere om det er samsvar mellom det som er oppgitt til UDI når det gjelder oppholdstillatelse med rett til å arbeide og det som fremkommer av opplysninger.

- Ingenting å skjule
-"Vi har ingenting å skjule. De må komme og sjekke de som måtte ønske det. Det er ingen som får dårlig betalt. Det kan jeg garantere", sier rekrutteringsansvarlig ved RenoNorden, Jan Johansen, til Dagbladet.

Arbeidstilsynet har blant annet fått inn tips om uverdige boforhold for østeuropeiske ansatte, manglende arbeidskontrakter og ulovlig overtid. I tillegg har det framkommet påstander om ansatte som har skadet seg under arbeid skal ha mistet jobben.

Grove påstander
Dagbladet har snakket med en rekke tidligere RenoNorden-ansatte som forteller om graverende arbeidsforhold hos det norske renovasjonsselskapet. Dette er påstandene som har kommet fram:

• Påstander om uverdige boforhold. De østeuropeiske renovasjonssarbeiderne skal blant annet ha blitt stuet inn under trapper og i en vedbod.
• Ansatte som skadet seg på jobben hevder at de har blitt sendt hjem med beskjeden om at de ikke «trenger syke folk».
• Flere forteller at de ikke har fått lønn. Flere forteller at de heller aldri har sett snurten av en arbeidskontrakt.
• I tillegg påstår flere at de ble utsatt for trusler og trakassering da de forsøkte å klage på arbeidsforholdene.

- Som lyn fra klar himmel
- Dette er påstander som jeg ikke er kjent med og jeg kjenner meg heller ikke igjen i påstandene. Dette kommer som lyn fra klar himmel. Vi har ingenting å skjule, sier Johansen fra RenoNorden til Dagbladet.

 

Kollektivpolitisk samråd

Hvorfor er det dårlig arbeidsgiverpolitikk å styre kollektivtrafikken etter bedriftsøkonomiske prinsipper? Hvilke tiltak må iverksettes for å begrense privatbilismen i Oslo? Hva bør være de store nye kollektivpolitiske prosjektene i byen vår?

I forbindelse med programprosessen i Oslo Arbeiderparti inviterer Fagforbundets Arbeiderpartilag og Miljøforum til kollektivpolitisk samråd. Erlend Tellnes, sekretær for Kollektivkampanjen, Embla Nerland, leder av Natur og Ungdom i Oslo, og Andreas Lauvstad, sekretær i Oslo Sporveiers Arbeiderforening gir oss innspill på hva som bør være Oslo Arbeiderpartis kollektivpolitiske løfter i den kommende kommunevalgkampen.

Etter innspillene fra Fagforbundet, Kollektivkampanjen og Natur og Ungdom legges det opp til en uformell debatt og høyttenkning. Denne prosessen skal munne ut i felles innspill til programkomitéen i Oslo Arbeiderparti fra de to partilagene.

Sted: Fagforbundet i Oslos lokaler, Apotekergata nr. 8 (vis-à-vis VG-huset).
Tid: Mandag 30. august kl 18.00 - 19.30

Samrådet er åpent for alle, og miljø- og fagbevegelsen er spesielt invitert.

Det serveres frukt og kaffe.

For mer informasjon, kontakt leder av Miljøforum Ragnhild Kaski på tlf. 41101621, eller leder av Fagforbundets Arbeiderpartilag Lasse Kristiansen på tlf. 48115247.

 

LOfavørs nye nettside for ungdom 

LOfavør har lansert nye nettsider spesielt for ungdom. I forbindelse med studiestart finnes det nå en mulighet til å søke på et motivasjonsstipend her. Sjekk ut siden og bruk den i forbindelse med verving av studenter: http://www.lofavor.no/id/925

 

Filmene om Frøya

Gå inn på Fagforbundets hjemmesider på internett og se de fire filmene som er laget om Frøya. Bruk filmene på skolebesøk, arbeidsplassbesøk og alle andre steder dere trenger en fengende start på vervesamtalen! Filmene finner du her: http://forrige.fagforbundet.no/forsida/blimedlem/.  

 

Færre områder med norsk lønn 

Selskaper som leverer varer og tjenester til offentlig sektor får ikke like strenge krav i framtida. Regjeringa senker kravene på grunn av EØS-avtalen, skriver Fri Fagbevegelse.

Den rødgrønne regjeringa innførte for to år siden nye krav til selskaper som vil levere anbud til offentlig sektor. Selskapene må gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtalen på området. Nå blir regjeringa tvunget av EØS-overvåkeren ESA til å senke kravene.

Regjeringas formål med forskriften var å hindre at anbudskonkurranser til offentlige oppdrag blir en konkurranse om dårligere lønn og arbeidstid. Forskriften har vært en kampsak for LO, som har opplevd at store offentlige byggeprosjekter har blitt tildelt selskaper som har gitt ansatte lønninger godt under norskt nivå.

Regjeringa har også valgt å gjøre forskriften til en viktig del av sitt arbeid mot sosial dumping, men ser seg nødt til å innskrenke kravene til å gjelde de sektorene der den mener sosial dumping er et problem. Dette er bygge- og anleggssektoren, renhold, helse og omsorg, transport, samt hotell og restaurant.

I alle andre sektorer vil ikke offentlige oppdragsgivere kunne stille krav om “norsk lønn” ved innkjøp av varer og tjenester.

Innen områder som er allmenngjort, er saken enkel. Der legges forskriften om allmenngjøring til grunn. Dette har heller ikke ESA noen problemer med. Det betyr for eksempel at en endring i forskriften om offentlig innkjøp ikke får noen betydning for den store byggesektoren.

LO ønsket mer
LO var ikke fornøyd med at elektrofagene var utelatt, og var dessuten kritisk til at ulempetillegg og tariffbestemte overtidstillegg skal bli utelatt når offentlig sektor kjøper inn.

NHO er fortsatt kritisk til en egen forskrift om innkjøp til offentlig sektor, og foreslår i stedet en begrenset allmenngjøring eller lovfestet minstelønn. Regjeringa sendte i juli forslaget ut til høring, med frist 30. september.

Les hele saken på Fri Fagbevegelse.

 

Sluset ut 44 millioner fra barnevernet

Aleris Ungplan as overførte 44 millioner kroner til Aleris-konsernet i fjor, skriver bladet Fontene. De 44 millioner kronene er det største beløpet Aleris Ungplan har bokført som konsernbidrag i ett regnskapsår.

I 2006 og 2007 ble tilsammen «bare» 26 millioner kroner ført ut av selskapet og opp i Aleris-konsernet.

Ledelsen i Aleris Ungplan har tidligere vektlagt at det ikke tas ut utbytte fra selskapet, og at pengene det offentlige betaler for de private barnevernplassene investeres i tjenestene. Men konsernbidraget betyr at Aleris kan bruke pengene på annen virksomhet enn barnevern.

Det svensk-eide morselskapet Aleris eies av Investor AB, som igjen eies av Wallenberg-familien, en av Europas mektigste finansaktører.

– Pengene forsvinner ikke ut
Administrerende direktør i Aleris Ungplan, Erik Sandøy, forsikrer at konsernbidraget ikke blir brukt til annen virksomhet enn barneverntjenester.

«Aleris Ungplan er derfor stolte over å kunne legge frem våre resultater. Det er et resultat av hardt arbeid, høy kompetanse hos de ansatte og gode strukturer og klare retningslinjer. Tilbakemeldingene fra politikere, oppdragsgivere, brukere av våre tilbud og ansatte tyder på at de er meget tilfredse med det nivået vi har, og resultatet vi nå har lagt frem gjør at vi kan heve nivået på tilbudet ytterligere til glede for alle som trenger oss», konkluderer Sandøy.

 

Vi minner om

Velferdskonferansen 2010:

Velferdskonferansen 2010 arrangeres i Oslo 13. og 14. september. Hovedtema for konferansen er "Vår velferdspolitikk".

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om utfordringer for velferdsstaten, og fremme våre alternativer til markedsretting av offentlig sektor og nedbygging av velferd og sosial sikkerhet for alle.

For velferdsstaten er arrangør av konferansen og du kan lese mer om konferansen og melde deg på via deres hjemmesider. Det er også lenke fra Fagforbundets hjemmeside.

 

Kommunalkonferansen 2010

Kommunalkonferansen er fornyet. Årets konferanse er mer aktuell enn noensinne. I år skal konferansen virkelig være den møteplassen offentlig sektor trenger.

Konferansen finner sted 12. - 13. oktober 2010 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Konferansen vil gi ny kunnskap om vern av både materielle og menneskelige verdier. En rekke av landets fremste eksperter på ulike områder vil bidra til at årets konferanse har et høyt faglig nivå. Forebygging og utviklingen i NAV settes blant annet på dagsorden.

Program og elektronisk påmelding finner du her: http://www.lokommune.no/  

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2010.

 

 

Kurs

"Sangen er det første vi møter og det siste vi mister "

KOM OG LA DEG INSPIRERES!!
Tid: Torsdag 23.september kl. 11 .00 - 15.30.
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgt. 11, Sal C.
Innhold: Bruk av sang og musikk sett i et energiperspektiv. Hvordan skape livskvalitet?
Foreleser: Jon-Roar Bjørkvold Dr. philos, professor i musikkvitenskap.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet.

Påmelding til egen fagforening innen: Torsdag 1. september 2010.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

"Samarbeid barnevern - skole og  barnehage"

Tid:  Torsdag 14.oktober kl.08.30 - 15.30.
Sted: Fagforbundet Oslo's kurslokaler, Apotekergt. 8.
Innhold:
-
Hva er omsorgssvikt?
- Lov om barnevernstjenester.
- Opplysningsplikt og taushetsplikt.
- Tilbakemelding til offentlig melder.
- Melding til barnevernet.
Foreleser: Hæge Hovding, sosionom og ansatt i barnevernet i Oppegård kommune.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet.

Påmelding til egen fagforening innen: Fredag 24. september.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Det digitale arkiv

Målgruppe: Ansatte som har arkiv som hovedoppgave eller som har ansvar for arkiv.
Tid: Mandag 26.10. 2010, kl. 09.00 - 15.00.
Sted: Fagforbundet Oslo, Apotekergt. 8.   
Innhold:
-
Hvilke lover, regler og standarder berører arkivarbeidet ?
- Hva journalføres, hvordan, hvorfor, når og av hvem?
- Rutiner i manuelle og elektroniske baserte arkiver.
- Hva skal arkiveres?
- Hvordan skal personsensitivt matriale behandles - og av hvem?
- Hvilke opplysninger kan eller skal unntas fra offentlighet?
Foreleser: Anne Marit Noraker og Hege Sætrum Kenny fra Oslo byarkiv.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

Påmelding til egen fagforening innen 01.10.10