Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 19 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 19

I denne ukas nytt kan du lese at regjeringen har gitt klarsignal om en offentlig godkjenningsordning av renholdsfirmaer og vurderer utbytteforbud i barnevernet, oppsøkende tjenester nektes å dele ut brukerutstyr ved Oslo S

Offentlig godkjenningsordning av vaskefirmaer

NHO og LO har fått ja til offentlig godkjenning av vaskefirmaer, etter at blant annet Dagbladet har satt fokus på råtne forhold i bransjen i sommer.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har gitt klarsignal til en offentlig godkjenningsordning, slik LO og NHO har bedt om i mange år. Jeg er veldig fornøyd, sa lederen i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, og fikk bifall fra NHO-sjefen, LO-lederen og de andre under et møte i departementet.

Nå begynner arbeidet med å lage godkjenningsordningen, som skal bygge på lovkrav om bedriftshelsetjeneste, yrkesskadeforsikring og så videre.

Hagensen og NHO Service-sjef Petter Furulund håper de første renholdsfirmaene kan godkjennes etter den nye ordningen innen neste sommer.

LO, NHO og arbeidsministeren er også enige om at tariffavtalen i renholdsbransjen må allmenngjøres. Dermed blir det ulovlig å operere med ekstremt lave lønninger, slik det i dag er vanlig i deler av bransjen.

Arbeidsministeren, NHO og LO er enige om at situasjonen er så kritisk at det må handles raskt.

- Dette er en bransje som forvitrer. De seriøse aktørene rapporterer at de knapt vinner offentlige eller private anbud lenger, sier John G. Bernander.

Nektes utdeling av sprøyter

Oppsøkende tjenester får ikke lenger lov av politiet å dele ut rene sprøyter, sårvask og vann til rusavhengige i Oslo sentrum.Politiet i Oslo har i sommer innført en hardere linje og nekter oppsøkende tjenester å dele ut brukerutstyr i områdene rundt Oslo S, skriver Dagsavisen.

– Tidligere nådde vi ut til opp mot 450 personer i måneden med helsehjelp. I juli hjalp vi under 100. Nå vet vi det brukes skittent utstyr. Det er så trist og ikke kunne hjelpe der det trengs, sier sykepleier Jenny Sandaker i Sykepleie på hjul.

Politisjef på Grønland politistasjon, Kåre Stølen, bekrefter til NrK Østlandssendingen at politiet har endret holdning. – Vi har gått inn for en hardere linje. Nå er det nok! De får ikke lov til å dele ut utstyr i områdene rundt Oslo S lenger. Det fører til altfor store ansamlinger av folk som dytter i seg narkotika. Faktisk er de med på å utføre en straffbar handling og det er dobbeltmoralsk, sier Stølen.

Ap reagerer
Oslo-politiets forsøk på å bryte opp rusmiljøet ved Oslo S ved å nekte hjelpeorganisasjoner å dele ut rene sprøyter, er urealistisk, mener Trond Jensrud (Ap).

– Det er urealistisk at rusmisbrukere skal dra ut av sentrum, man må ha tilbudet der de er, sier han til NrK Østlandssendingen.Han mener det er historieløst av Oslo-politiet når de nå vil bryte opp rusmiljøet rundt Oslo S, ved å nekte organisasjoner å dele ut brukerutstyr til rusavhengige i området.

– Erfaringa fra flyttinga fra Egertorget, Plata og Oslo S er at det ikke hjelper noe som helst. Det er kun en byrenovasjon i det området. Jensrud mener det første må være å sørge for flere kommunale tilbud til rusavhengige over hele byen og utvide åpningstidene på klinikker og sprøyterom som alt eksisterer, steder som i dag ofte bare er åpne i kontortida mellom klokka 9 og 15.

 

Vurderer utbytteforbud i barnevernet

Regjeringen vil begrense eller forby utbytte i private barnevernselskap.

– I den grad vi bruker private aktører skal det være krav om at pengene ideelt sett går til å drive barneverntjeneste for de ungene som trenger det. Pengene bør ikke gå til profitt, sier statssekretær i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Henriette Westhrin (SV), til Fontene.

Men graden av private er stor. Hele 55 prosent av institusjonsplassene i barnevernet drives i dag av private aktører. To tredjedeler av disse er AS, en selskapsform som gir eierne mulighet til å ta ut årlig utbytte. Det skjer i varierende grad, slik oversikten til høyre viser. Tallene er basert på regnskapene som selskapene leverer til Brønnøysundregistrene.

Sluset ut 26 millioner
De siste årene har flere private barnevernselskaper blitt kjøpt opp og blitt del av helse- og omsorgskonserner. Selv om det ikke tas ut ubytte fra selskapene, kan penger sluses oppover i konsernet, såkalt konsernbidrag. I 2006 og 2007 ble på denne måten til sammen 26 millioner kroner ført ut av Aleris Ungplan AS. Pengene ble overført til det svensk-eide morselskapet Aleris, som kontrolleres av Wallenberg-familien.

Det er penger som dermed kan overføres til datterselskaper som driver med andre ting enn barnevern.

– Departementet jobber med å tette slike smutthull, sier Westhrin.

Aleris solgte i 2008 barneverntjenester for 289 millioner kroner.

Flere kvinner jobber heltid

Færre kvinner i Norge jobber deltid, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 12 000 færre kvinner var deltidssysselsatt i 2. kvartal 2010 enn ett år tidligere. Samtidig ble 7000 flere kvinner heltidsansatte. Arbeidskraft-undersøkelsen for 2. kvartal viser også stabil arbeidsledighet og sysselsetting, skriver Fri Fagbevegelse.

Arbeidsledighetsraten holdt seg stabil på 94 000 personer som tilsvarer 3,6 prosent i mai.

Tallene viser også at antall som har vært lenge ledige, langtidsarbeidsledige, øker. For denne ble det 14 000 flere langtidsarbeidsledige.  viser SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU)

Velferdskonferansen 2010:

Velferdskonferansen 2010 arrangeres i Oslo 13. og 14. september. Hovedtema for konferansen er "Vår velferdspolitikk".

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om utfordringer for velferdsstaten, og fremme våre alternativer til markedsretting av offentlig sektor og nedbygging av velferd og sosial sikkerhet for alle

For velferdsstaten er arrangør av konferansen og du kan lese mer om konferansen og melde deg på via deres hjemmesider. Det er også lenke fra Fagforbundets hjemmeside.

Kommunalkonferansen 2010

Kommunalkonferansen er fornyet. Årets konferanse er mer aktuell enn noensinne. I år skal konferansen virkelig være den møteplassen offentlig sektor trenger.

Konferansen finner sted 12. - 13. oktober 2010 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Konferansen vil gi ny kunnskap om vern av både materielle og menneskelige verdier. En rekke av landets fremste eksperter på ulike områder vil bidra til at årets konferanse har et høyt faglig nivå. Forebygging og utviklingen i NAV settes blant annet på dagsorden.

Program og elektronisk påmelding finner du her: http://www.lokommune.no/

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2010.

Kurs

"Sangen er det første vi møter og det siste vi mister "

Tid:  Torsdag 23.september kl. 11 .00 - 15.30
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgt. 11, Sal C
Innhold:Bruk av sang og musikk sett i et energiperspektiv. Hvordan skape livskvalitet.

Foreleser: Jon-Roar Bjørkvold Dr. philos, professor i musikkvitenskap.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet.
Påmelding til egen fagforening innen: Torsdag 1. september 2010.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

"Samarbeid barnevern - skole og  barnehage"

Tid:  Torsdag 14.oktober kl.08.30 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo's kurslokaler, Apotekergt. 8.

Innhold:

 • Hva er omsorgssvikt?
 • Lov om barnevernstjenester.
 • Opplysningsplikt og taushetsplikt.
 • Tilbakemelding til offentlig melder.
 • Melding til barnevernet.                          

Foreleser: Hæge Hovding, sosionom og ansatt i barnevernet i Oppegård kommune.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet.

Påmelding til egen fagforening innen: Fredag 24. september.

Ansv: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

Det digitale arkiv

Målgruppe:            Ansatte som har arkiv som hovedoppgave eller som har ansvar for arkiv.
Tid: Mandag 26.10. 2010, kl. 09.00 - 15.00.
Sted: Fagforbundet Oslo, Apotekergt. 8.   

Innhold:                                    

 • Hvilke lover, regler og standarder berører arkivarbeidet ?
 • Hva journalføres, hvordan, hvorfor, når og av hvem?
 • Rutiner i manuelle og elektroniske baserte arkiver.
 • Hva skal arkiveres?
 • Hvordan skal personsensitivt matriale behandles - og av hvem?
 • Hvilke opplysninger kan eller skal unntas fra offentlighet?

Foreleser: Anne Marit Noraker og Hege Sætrum Kenny fra Oslo byarkiv.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

Påmelding til egen fagforening innen 01.10.10.

Ansv: Seksjon kontor og administrasjon