Svarteperspill eller politikk for bedre tjenester - Fagforbundet

Svarteperspill eller politikk for bedre tjenester

I et innlegg i Dagsavisen 6. juli tar leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden ett oppgjør med byrådet i Oslo kommune som snart må vise vilje til å finne realistiske

Byrådet i Oslo synes det er artigere å spille svarteper enn å sikre legevaktstilbudet til Oslos befolkning. Saken om hvor Storbylegevakta skal plasseres, har byrådet brukt uendelig lang tid på. Når saken først kommer, legges det opp til en håpløs omkamp som handler om alt annet enn hva som tjener befolkningen best. I sitt siste utspill nå, knytter byrådet etableringen av storbylegevakt til Aker med forutsetning om at Aker skal beholde akuttkirurgi. Dette er motsatt av hva Oslo kommune har ment tidligere og vel vitende om at Oslo universitetssykehus har besluttet å flytte akuttkirurgien til Ullevål.

Hadde Høyre og FrP ment dette når premissene for beslutningene ble lagt hadde dette vært et ærlig spill, men partiene har verken i bystyrets høringsuttalelse til Hovedstadsprosessen eller gjennom sine politisk oppnevnte styrerepresentanter i Helseforetakene fremmet et slikt syn. Derfor fremstår det opportunistisk å fremme forslag som ikke blir noe annet enn et svarteperspill i tillegg til å skape uro om framtidas storbylegevakt. At Fremskrittspartiet er et slikt parti overrasker ingen, men at Høyre har falt hen til simpel populisme er en mer overraskende endring.

For Fagforbundet Oslo er spørsmålet om storbylegevakt for alvorlig til å gjøres til et politisk spill. At Aker området på Sinsen er velegnet og funksjonelt som storbylegevakt er hevet over enhver tvil. Avstandene i Oslo ikke er større enn at vi har nærhet til akuttkirurgi selv om den plasseres på Ullevål. Oslo har  i tillegg til landets beste prehospitale tjenester. Derfor er det viktigste at alle som trenger legevakta kommer seg dit, også de med tunge rusrelaterte problemer. Derfor bør det også etableres et legevakttilbud i Oslo sentrum. For det er ikke sikkert at 31-bussen fra sentrum er et fullgodt alternativ for dem.

I tillegg er Fagforbundet Oslo opptatt av at det offentlige bruker området til å gi Oslos befolkning offentlig helsetilbud. Derfor ønsker vi at Byrådet bruker samhandlingsreformen aktivt til å sikre nye gode tilbud på Aker.  Vi husker Byrådets siste grep i Akerområdet når de solgte sykehusboligene på Aker i 2001. Det var ikke et godt bidrag til byutvikling og bomiljø i området. Men nå handler det først og fremst om å gripe muligheten og vi forventer et mer edruelig forhold til utvikling av helsetjenestene i Oslo enn den omkamppolitikken som er kjennemerket nå.