Respekt for egne ansatte - Fagforbundet

Respekt for egne ansatte

I innlegget "Til dere fire- fem fra Rådhuset" tar leder i Friområdenes fagforening Jan Edvard Monsrud et oppgjør med manglende respekt for kommunalt ansatte. Her kan du lese hva han skrev i Aften:

Til dere fire- fem fra Rådhuset

Et av våre medlemmer hadde en svært ubehagelig opplevelse mandag 31. mai mens han holdt på med stell og vedlikehold i Rådhushagen. 4-5 personer kom ut av rådhuset for å spise matpakka. Vårt medlem kunne ikke unngå å høre hva de snakket om. ”Der er en av de som blir overtallig. Neste år skal ikke de (Friluftsetaten) jobbe i parken". Videre snakket de om overtallighet.

Det er hard kost å høre for pressede ansatte. De er klar over en presset økonomisk situasjon i Friluftsetaten, de har vært gjennom utallige omorganiseringer/ konkurranseutsettinger, og er svært redde for å miste jobben sin.

Situasjonen er dessverre slik at Høyre- og Frp- byrådet ikke vil bevilge penger til en forsvarlig drift av parker og friområder i Oslo. De ønsker ingen drift av egne ansatte, de setter det ut til private aktører, og kommunens ansatte i Friluftsetaten blir overtallige. Det skal bli billigere, men med mellom 20-60  overtallige på lønnslista og innleide aktører til å utføre den samme jobben, kan ikke dette bli lønnsomt for kommunen.

Friområdenes fagforening aksepterer ikke at våre medlemmer skal få denne type uttalelser fra ”noen” i Rådhuset, verken ansatte eller politikere. Oslo kommune og partene har avtaler på hvordan overtallighet skal håndteres.  Vi som fagforening forlanger mer kunnskap og respekt fra ansatte eller politikere i Rådhuset.