Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17

I denne ukas nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret i bla HSH-HUK, Fagforbundet i Sporveiens støtte til ansatte i bybanen i Bergen, oppstart på kommunevalgkampen og mye mer

Tariffinformasjon 2010

Overveldende ja flertall i uravstemning for tariffområdet Oslo kommune

Uravstemningen i Oslo kommune er gjennomført, og hos Fagforbundet Oslo medlemmer var det 88,9 % av de som stemte som sa ja til forhandlingsresultatet fra meklingen.

 

HSH-HUK

Forhandlingene med HSH for sju landsoverenskomster på området Helse - Utdanning - Kultur (HUK) er avsluttet med et anbefalt resultat. Hovedlinjene er de samme økonomiske resultater som i sammenliknbare områder i KS, Spekter Helse og staten.

De viktigste elementene er:
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, landsoverenskomst for barnehager og landsoverenskomst for virksomheter § 27

 • Generelt tillegg på kr. 2 000 til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning med virkning fra 1. mai 2010.
 • Generelt tillegg på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn 30. april, dog minst kr 7 100. Virkningsdato 1. juli 2010.
 • Endringer i minstelønn tilsvarende KS-oppgjøret med virkning fra 1. august 2010.
 • Garantibestemmelse for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet  - ikke lavere lønnet enn 311 200 kr pr 1.mai. Det generelle tillegget fra 1.juli kommer i tillegg. 
 • Det avsettes pott til lokale forhandlinger i virksomhetene - med virkning fra 1. august 2010 og 1. januar 2011. Det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene om likelønn, lønn til ledere og lønnsmessig uttelling for spesial- tilleggs- og videreutdanning. Det anbefales 20 000 kr for inntil ett års varighet.
 • Arbeidstid ved tredelt skift- og turnusarbeid er løst på samme måte som i kommune-sektoren og trer i kraft 1.januar 2011.

Landsoverenskomst for spesialisthelse-tjenesten (for medlemmer tilknyttet LO)

 • Et generelt tillegg på kr 11 000.
 • Et tillegg på kr 14 000 til arbeidstakere med høyskoleutdanning med spesialutdanning.
 • Et generelt tillegg på kr 16 000 til ledere som leder et flertall med krav til høyskoleutdanning og høyskoleutdanning med spesialutdanning.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1.oktober 2010.

 • Minstelønnssatsene justeres fra samme dato slik som i Spekter Helse.
 • Garantibestemmelse for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet  - ikke lavere enn 311 000 kr pr 1.oktober.
 • Arbeidstid ved tredelt skift- og turnus-arbeid er løst på samme måte som i Spekter Helse, og trer i kraft 1. desember i år 

Det er ikke avtalt lokale forhandlinger innenfor dette området.

Landsoverenskomst for høyskoler, landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og landsoverenskomst for virksomheter, § 26

 • Det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen pr 1. mai 2010 stigende fra 7 100 kr til 9 600 på lønnstrinn 29 til kr 9 700 fra lønnstrinn 30-59. Deretter 2,1% fra lønnstrinn 60-95.
  Resultatet er det samme som i staten.
 • Resultatet fra sentrale justeringsforhandlinger i staten skal gjøres gjeldende for tilsvarende grupper i HSH der det er aktuelt
 • Det settes av 0,8% per dato av lønnsmassen med virkning fra 1. september
 • Arbeidstid ved tredelt skift-og turnusarbeid er løst på samme måte som i staten
 • Museene med lokalt lønnssystem (B) skal forhandle om en pott på 1,8% med virkning fra 1. juli i år.
 • Det er avtalt likelønnsføringer for alle lokale forhandlinger som skal føres.

Resultatene sendes nå på uravstemning til alle medlemmer på de respektive områder så snart det er praktisk mulig.

Lovisenberg/Spekter

Det gis et generelt tillegg på kr 11 000 per år. Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 gis et generelt tillegg på kr 14 000. Ledere, der flertallet av arbeidstakerne man leder er i stillingsgruppe 4 og 5, gis et tillegg på kr 16 000. Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2010. Les mer i protokollen fra forhandlingene på Fagforbundet Private virksomheters hjemmeside.

 

PBL- A

Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund(PBL-A) måtte skyves pga. streiken i kommunal sektor,og gjenopptas mandag 21. juni. I tillegg er 28. juni satt av til forhandlinger.

 

Forhandlingene for dyrepleiere og klinikkassistenter er sluttført

Det er oppnådd enighet mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fagforbundet i tariffoppgjøret per 01.05.2010 vedrørende dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt som dyrehelsepersonell.

Det gis et generelt tillegg med virkning fra 01.05.2010 på kr 7 100 på årsbasis.

Les for øvrig mer om tariffoppgjøret på http://forrige.fagforbundet.no/tariff

 

Respekt for egne ansatte

I innlegget "Til dere fire- fem fra Rådhuset" tar leder i Friområdenes fagforening Jan Edvard Monsrud et oppgjør med manglende respekt  for kommunalt ansatte. Her kan du lese hva han skrev i Aften:

Et av våre medlemmer hadde en svært ubehagelig opplevelse mandag 31. mai mens han holdt på med stell og vedlikehold i Rådhushagen. 4-5 personer kom ut av rådhuset for å spise matpakka. Vårt medlem kunne ikke unngå å høre hva de snakket om. ”Der er en av de som blir overtallig. Neste år skal ikke de (Friluftsetaten) jobbe i parken". Videre snakket de om overtallighet.

Det er hard kost å høre for pressede ansatte. De er klar over en presset økonomisk situasjon i Friluftsetaten, de har vært gjennom utallige omorganiseringer/ konkurranseutsettinger, og er svært redde for å miste jobben sin.

Situasjonen er dessverre slik at Høyre- og Frp- byrådet ikke vil bevilge penger til en forsvarlig drift av parker og friområder i Oslo. De ønsker ingen drift av egne ansatte, de setter det ut til private aktører, og kommunens ansatte i Friluftsetaten blir overtallige. Det skal bli billigere, men med mellom 20-60  overtallige på lønnslista og innleide aktører til å utføre den samme jobben, kan ikke dette bli lønnsomt for kommunen.

Friområdenes fagforening aksepterer ikke at våre medlemmer skal få denne type uttalelser fra ”noen” i Rådhuset, verken ansatte eller politikere. Oslo kommune og partene har avtaler på hvordan overtallighet skal håndteres.  Vi som fagforening forlanger mer kunnskap og respekt fra ansatte eller politikere i Rådhuset.

 

Bybanesaken i Bergen avgjøres i august

Hvordan LO skal forholde seg til tariffavtale for vognførerne på Bergen bybane, blir først avgjort i august. I mellomtiden får de lønn som bussjåfører, skriver Fagbladet.

Arbeidsgiveren, Fjord1, ønsker at vognførerne lønnes etter bussbransjeavtalen. LOs organisasjonskomité var enig, og vedtok at Transportarbeiderforbundet skal forhandle fram en tariffavtale for førerne i henhold til bussbransjeavtalen.

Det opprørte 23 av de 24 førerne, som er medlem av Fagforbundet , og oppfatter seg som trikkeførere.

Full støtte

Fellesutvalget ved Oslo sporveier som samordner Fagforbundet Oslos fagforeninger i kollektivtrafikken vil på det sterkeste advare LOs ledelse mot å fortsette med en politikk som går ut på at forhandlings- og avtaleretten skal følge arbeidsgivernes organisering.

I en uttalelse sier de at det blir totalt meningsløst når LO vil gi NHO rett til å pådytte et sporvognselskap en bussavtale. En avtale hvor kompetansemodulene er et sentralt element også lønnsmessig. Disse modulene bygger på veitrafikkloven og blir ubrukelig for sporvogn som styres av jernebaneloven. Det å gi en slik åpning vil være en direkte trussel mot avtaleforholdene i Oslo Sporveier.

Fellesutvalget mener at dersom ikke LO tar sine egne medlemmer og deres mulighet for å kunne slåss fram det best mulige avtaleverk på alvor, vil denne politikken kun føre til medlemsflukt ut av LO.

I stedet for å akseptere økt tariffhopping fra arbeidsgiverne bør LO sørge for at denne muligheten blir stoppet. Dette dreier seg nesten uten unntak om selskaper som drifter med offentlige tilskudd og på oppdrag, følgelig er de heller ikke mye ”private”, sier de i uttalelsen.

 

Fagforbundet Oslo har begynt valgkampen

Allerede over et år før kommunevalget har Fagforbundet Oslo startet valgkampen. Onsdag 16. juni var tillitsvalgte i fagforeningene samlet til årets første valgkampsamling.

Det er fortsatt en god stund til bystyrevalget neste høst. Fagforbundet Oslo sitter imidlertid ikke passivt og venter på valgdagen. Allerede onsdag 16. juni ble valgkampen tjuvstartet . Da var de valgkampansvarlige i fagforeningene samlet  for å diskutere valgkampstrategi og utveksle erfaringer fra tidligere arrangementer.

Fagforbundet Oslos egen valgkampgeneral, Roger Dehlin, diskuterte valgkampstrategi og foreløpige planer med om lag 30 valgkampansvarlige fra fagforeningene.- Vi har et mål om at Fagforbundet Oslo skal bidra til et nytt byråd som fører en helt annen politikk enn dagens byråd som består av Høyre og Fremskrittspartiet, sa Dehlin.- Alle medlemmer vil, gjennom en egen medlemskampanje, få mulighet til å gi innspill på hvilke faglige og politiske saker Fagforbundet Oslo skal jobbe for i valgkampen, fortalte valgkampgeneralen.

I 2011 kommer nemlig Fagforbundet Oslo til å sette i gang byens største politiske verksted ved å invitere alle medlemmer til å si sin mening om hvilke faglige og politiske saker som opptar dem. De politiske partiene vil deretter bli utfordret på konkrete saker som Fagforbundet-medlemmene er opptatt av.

Politisk sekretær i Fagforbundet Oslo, Unni B. Moe, ga en rekke tips om hva fagforeningene kan gjøre i valgkampen. En engasjert forsamling av valgkampansvarlige kom imidlertid med enda flere forslag til aktiviteter man kan gjennomføre. Neste samling er Fagforbundets valgkampsamling for Oslo-politikere og fagforeningene 8. - 9. september.

Fagforbundsuka nærmer seg
Rigmor Holen fra Fagforbundet Stovner og Per-Egil Johansen fra Fagforbundet Sykehjemsetaten (bildet) delte erfaringer fra Fagforbundsuka i fjor. De fortalte om hva de hadde gjort i sine egne fagforeninger, noe som innebærte alt fra "kitty party" med bangladans til arbeidsplassbesøk med utdeling av drikkeflasker og kaffekrus

Fagforbundsuka i år blir i september og det er mange fagforeninger som har planer om medlemsretta aktiviteter. Det blir motivasjonsdager, arbeidsplassbesøk og en rekke medlemsaktiviteter ute blant fagforeningene.

 

Meld deg på Velferdskonferansen 2010

Velferdskonferansen 2010 går av stabelen 13. - 14. september i Oslo. Der blir det bl.a. debatt om velferdspolitikk med de parlamentariske lederne til Ap, SV og Sp og innledninger om en rekke aktuelle temaer.

Les mer på For Velferdsstatens hjemmesider

 

Bli med på Melafestivalen 6. - 8. august


Når Melafestivalen arrangeres helgen 6. til 8. august forvandles Rådhusplassen til et hav av lyd, lukter, smak og synsinntrykk i en unik, internasjonal feiring av kultur og kreativitet. I løpet av tre dager opptrer over 300 artister fra alle verdensdeler og det blir mat, utstillinger og aktiviteter.

Hjelp til å bemanne stand
LO har egen stand på Melafestivalen også i år og trenger frivillige som kan stille opp. Standen skal være betjent fredag 6. august kl. 17.00 - 20.00 og lørdag 7. og søndag 8. august kl. 12.00 - 20.00. Har du mulighet til å være med, og lyst til å oppleve noe nytt og spennende, kan du melde deg på til kristin.finborud@lo.no så snart som mulig og si i fra når du kan. Alt fra en time og oppover trengs. Har du spørsmål sendes de til samme e-postadresse. Se også informasjonsark på LO Oslos hjemmesider.

 

Prest og fagforeningskamerat

Fagforbundet Oslo arrangerte Fase 2 kurs for avd. 727 teoLOgene i perioden 14. -18. juni. Fase 2 er et kurs hvor deltakerne fordypet seg i arbeiderbevelgelsens historie og ideologi, organisasjons- og tillitsvalgtsarbeid og lov- og avtaleverk.

TeoLOgene er en av Fagforbundets landsdekkende fagforeninger. De arbeider ut i fra at det å være prest er en jobb som alle andre, når det gjelder rettigheter, arbeidsbetingelser, og forholdet til arbeidsgiver.

-Deltagerne var alle enige om at kurset hadde vært lærerikt, og at de var styrket i rollen som tillitsvalgte, spesielt i forhold medlemmenes rettigheter og tillitsvalgtes rett til medbestemmelse, forteller kursansvarlig Tim Sørensen fra opplæringsutvalget.

Kurset ble avsluttet med at teorien ble satt ut i praksis, ved at kursdeltakerne deltok på fanemarkering utenfor Stortinget til støtte for de streikende vekterne.

 

Pensjonister på nett?

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg avholdt 1/2dags-konferanse for pensjonisttillitsvalgte 22.juni.Hele 27 pensjonisttillitsvalgte fra 13 fagforeningen deltok på denne samlingen, på en sommervarm dag med skyfri himmel.

Tema for denne samlingen var Fagforbundets nettside. Informasjonskonsulent Andreas Olsen gikk igjennom hvordan sidene er bygd opp, både i fagforeningene, fylket, sentralt og det lukkede tillitsvalgtnettet. Her er det mulig å finne mye opplysninger. Pensjonistutvalget oppfordrer pensjonisttillitsvalgte til å registrere seg slik at de får brukernavn og passord til tillitsvalgtsidene.

Etter en god og lang lunsj fikk vi en gjennomgang av årets trygdeoppgjør fra Rune Bugge Person fra Norsk Pensjonistforbund. Han gikk også igjennom de viktigste sakene Norsk Pensjonistforbund jobber med nå.

Det var selvsagt satt av tid til en runde med smått og stort på slutten av dagen, der alle har mulighet til å komme med spørsmål og tilbakemeldingen til Pensjonistutvalget.

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg ønsker alle pensjonister og uføre en riktig god sommer.

 

Kurs

Vi minner om:

Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå

Målgruppe: Personalmedarbeidere

 

Tid: Tirsdag 30.08 2010, kl. 10.00 - 15.00.

 

Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo.

 

Innhold: Utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger. Innspill til foreleser kan gjøres innen søknadsfristen og vil bli forsøkt innplassert i kurset.             

 

Foreleser: Stein Øgrim

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Påmelding til egen fagforening innen 12.07.10.