Vellykket nettkurs - Fagforbundet

Vellykket nettkurs

Nettkurs
Kursleder Ann-Cathrin Zalachas publiserer en sak til Fagforbundet Bjerke sine hjemmeside (Foto: Fagforbundet Oslo)

Syv ivrige nettpublisister fra Fagforbundet Oslo deltok på nettkurs 14. og 15. juni. Deltaker Bjørn Lodve Wikstrøm rapporterer fra kurset

Det er informasjonsavdelingen som jobber med Fagforbundets nettsider som sørget for at kursdeltakerne blir skolert i publiseringsverktøyet som Fagforbundet bruker. I tillegg får de lovende publisistene en gjennomgang av Fagforbundet Oslos informasjons- og kommunikasjonsstrategi og om informasjonsarbeid generelt.

Dagene blir også benyttet til å legge ut saker på hjemmesidene til deltakernes fagforeninger. Denne artikkelens forfatter er selv deltaker, og har lagt ut sine første saker på Fagforbundet Oslos nettsider.

- Vi ønsker å bruke nettsidene som et supplement til informasjonen medlemmene får i dag, sier nestleder i Fagforbundet Bjerke, Ann-Cathrin Zalachas, som også er kursleder.

Etter kurset, som nå er på dag 2, skal deltakerne ha lært å legge ut saker på fagforeningenes hjemmesider, legge ut bilder, vedlegg, linker og kontaktinformasjon for styret.

Stemningen blant kursdeltakere er god, og i kaffepausene prates det om forskjellen på enter og shift-enter, ingresser, brødtekster og andre ting som omhandles på kurset.

Fagforbundet Oslo har en målsetting om at alle fagforeninger etter hvert skal ha egne nettsider.