Fagforbundet Oslo ønsker ikke lokale forhandlinger - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo ønsker ikke lokale forhandlinger

Aften skriver på lederplass om tariffoppgjøret i Oslo kommune hvor vi tillegges meninger vi ikke har. Fagforbundet Oslo er ikke for lokale forhandlinger og har heller ikke et avslappet forhold til det, skriver Mari Sanden i ett innlegg i Aftenposten

Men ved avslutning av en megling må helheten vurderes. Når vi konkluderte med et anbefalt meglingsresultat i Oslo kommune, er det fordi resultatet balanser godt ulike hensyn og tar i bruk flere virkemidler. Kort sagt er det oppnådd så mye bra i denne meglingen at vi aksepterer at det brukes ca. 200 av de drøyt 600 millioner kroner til lokale forhandlinger. Både sentrale justeringer og lokale forhandlinger skal ha likelønnsprofil. Det er viktige føringer.

Men vi står bak Aftens konklusjon om at tariffoppgjøret i Oslo kommune er en oppskrift til enighet, fordi vi gjennom en god og konstruktiv tone sikret en balanse hvor alle parter fikk nok gjennomslag. Oslo kommune fortjener ros for å få til det KS ikke var i nærheten av.

Derfor er streiken i KS-området svært forståelig. Hadde Oslo kommune opptrådt som KS, ville vi vært i streik i Oslo kommune.