Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå - Fagforbundet

Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå

Seksjon kontor og administrasjon inviterer personalmedarbeidere til oppfriskningskurs i matematikk i august. Temaet er utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger.

Tid: Tirsdag 30.08. 2010, kl. 10.00 - 15.00
Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo.
Innhold: Utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger. Innspill til foreleser kan gjøres innen søknadsfristen og vil bli forsøkt innplassert i kurset.

Foreleser:        Stein Øgrim

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

Påmelding til egen fagforening innen  12.07.10