Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13

I denne ukas nytt kan du lese mer om mer penger til Kommune-Norge, kampen for Sunnaas, frisørene som nesten havnet i streik og konferanser mot barnearbeid og for velferdstaten.

Tariffinformasjon 2010

Meklingen pågår i Oslo kommune

KAH (Kommuneansattes hovedsammen-slutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, brøt fredag 30. april forhandlingene med Oslo kommune.

Meklingen i Oslo kommune er nå i gang, og partene har hatt sine første møter hos Riksmeklingsmannen. Det er avtalt nytt møte  fredag 21. mai og meklingsinnspurten i Oslo kommune vil være fra tirsdag 25. mai kl. 10.00 og fram til fristen for å komme til enighet, som er satt til onsdag 26. mai kl. 24.00

Hold deg oppdatert om mekling og eventuelt streikeutttak på våre tariffsider. Der ligger også alle forhandlingsdokumentene.

Du kan også følge utviklingen i meklingen på TV 2Tekst TV s. 760. eller bruk Grønn linje 800 33 410 for å få oppdatert informasjon utover i oppgjøret.

 

Videreføring av veksten i kommuneøkonomien

- Det er positivt at kommunene får mellom fire og fem milliarder kroner mer i samlede inntekter neste år, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet i en kommentar til at regjeringen har lagt fram kommuneøkonomiproposisjonen.

- Dette er en videreføring av den rødgrønne satsingen på kommunene, som har gitt 41 milliarder ekstra siden 2005. Den varslede veksten for 2011 er likevel noe i underkant av det vi mener er nødvendig for å kunne gi de kommunale tjenestene vi ønsker. Vi vil jobbe for at det endelige statsbudsjettet for 2011 gir et enda bedre løft, sier Davidsen.

Han trekker også fram behovet for en fattigdomssatsing som sikrer kjøpekraft og anstendige levekår også for de gruppene som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet, særlig av hensyn til barn.

Fagforbundet er også fornøyd med at kvalitetskommuneprogrammet får bred omtale i kommuneøkonomiproposisjonen.

 

Støtter kampen for Sunnaas

Fagforbundet Oslo støtter kampen for å beholde Sunnaas sykehus som et eget helseforetak for rehabilitering. 10. juni skal Helse Sør-Øst avgjøre om Sunnaas og tilhørende avdelinger skal få fortsette å være et eget helseforetak, eller legges under Oslo Universitetssykehus (OUS).

Vi deler bekymringen mange har uttrykt om at en eventuell sammenslåing vil føre til en svekkelse av rehabiliteringstilbudet. I likhet med rusbehandling og psykiatrien står rehabilitering ofte igjen som budsjettaper ved somatiske sykehus. Derfor er det fornuftig å bevare et eget helseforetak for rehabilitering.

Aps helsepolitiker Are Helseth er enig. Han deler de ansattes frykt for at rehabilitering vil bli nedprioritert dersom Sunnaas legges inn under OUS. – OUS er en sykehuskoloss som aldri vil diskutere rehabilitering på sine styremøter. Det er en historisk erfaring at blålysmedisinen alltid vinner over de svakere fagene, som psykiatri og rehabilitering. Det er et klokt ordtak at om noe ikke er i stykker, så ikke reparer det. Sunnaas er ikke i stykker, sier Helseth til Dagsavisen

I dag er Sunnaas Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin. Siden Sunnaas ble eget helseforetak i 2002, er det i følge Dagsavisen, sjette gang man diskuterer om det skal bestå eller ikke.

 

Frisører var på smertegrensen

– Vi hadde nådd smertegrensen vår da arbeidsgiverne endelig godtok skissen. Det sier leder for Frisørenes fagforening, Ingunn R. Jacobsen. Hun er glad for at partene er kommet til enighet og anbefaler oppgjøret, men legger ikke skjul på at Frisørenes fagforening kunne tenkt seg mer.

Første streik

Det lå an til historiens første streik blant frisørene, en streik for å heve minstelønnen fra dagens nivå på 116 kroner timen. NHO hadde da valgt å avvise en skisse framlagt av meklingsmannen torsdag morgen. Natt til fredag ble streiken likevel avverget da arbeidsgiversiden godtok skissen etter noen justeringer.

Helt nødvendig

Minstelønnen blir oppjustert fra 116 til 131 kroner timen i år, og ytterligere fire kroner neste år. Kravet var 25 kroner. Generelt timetillegg blir på en krone. Lærlingelønnen går opp prosentvis det samme som minstelønnen.

 

– Det er en betydelig oppjustering, men vi kunne godt tenkt oss mer, sier leder for Frisørenes fagforening Ingunn R. Jacobsen.

Jacobsen understreker at det var helt nødvendig å gjøre en innsats for de med lavest inntekt av frisørene nå. –Ganske mange av medlemmene våre tjener ikke mer enn minstelønn, påpeker hun.

Les mer om streiken som ble avlyst i siste minutt i Fagbladet.

 

Bedre forsikringer gjennom LO-favør

Som LO-medlem har du allerede Norges beste innboforsikring. Nå kan du også forsikre følgende gjennom LOfavør:

  • Båt
  • Motorsykkel
  • Moped
  • Campingvogn
  • Tilhenger

Kaskoforsikringen gir deg dagserstatning ved ferieavbrudd hvis båten eller campingvognen blir skadet. Og får du skade på motorsykkelen, kan du få leiebil i inntil 10 dager.

Sjekk hvilke fordeler du kan få på hjemmesidene til LOfavør!

 

Velferdskonferansen 2010

Programmet for Velferdskonferansen 2010 er nå så godt som ferdig, og det er åpnet for påmelding. Programmet er fullspekket av viktige og spennende temaer under overskriften ”Vår velferdspolitikk”. Velferdskonferansen blir arrangert av For Velferdsstaten. For Velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet.

For informasjon om program, innledere og konferansens innhold se For Velverdstatens nettsider.

Tid: 13.-14. september 2010.
Sted: Oslo Kongressenter (Folkets hus), Oslo.
Påmeldingsfrist: 6. september 2010.

Pris: Deltakeravgiften er på 1.500 kr.
Arbeidsløse, trygdede og studenter betaler 300 kr.

Seminar om barnearbeid

I anledning den internasjonale dagen mot barnearbeid 12. juni, inviterer Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon og Internasjonal avdeling i LO til seminar om barnearbeid.

Tid: Fredag 11. juni 2010 08:30 til 12:00

Sted: Oslo kongressenter

Enkel servering. Velkommen!

Påmelding til Nina Langslet på e-post: nina@framfylkingen.no eller tlf 23 06 19 80 innen torsdag 3. juni.

Les mer hos LO

 

Kurs

Vi minner om:
Nettsider for fagforeninger

Fagforbundet Oslo tilbyr alle fagforeninger som ønsker å etablere egen hjemmeside en mulighet til dette gjennom fagforbundet.no. Dette kurset gir fagforeninga muligheten til å lære hvordan du lager og vedlikeholder egne nettsider for din fagforening. Tilbudet gjelder alle fagforeninger - de som ennå ikke har nettsider, de som er kommet litt i gang, samt de som har nettsider utenfor fagforbundet.no

Tidspunkt:             14. - 15. juni.

Sted:                Fagforbundet, Keysersgate 15.

Søknadsfrist:            27. mai.

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Kursinnhold: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, møter, saksbehandling, arbeidsmiljøloven , ferieloven, tjenestemannsloven, hovedavtaler og overenskomster.

Søknaden sendes lokal fagforening for påtegning og anbefaling.

Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 727 teoLOgene.

Tidspunkt: 14. - 18. juni 2010.

Kurssted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8.

Søknadsfrist: 27. mai.

 

Excel nybegynnerkurs(med noe forkunnskaper)

Målgruppe: Kurset er rettet mot medlemmer av Fagforbundet som er interesert i å få en bredere innføring i temaet. Deltakerne må ha noe kjennskap til excel og jobbe jevnlig med systemet.  

Tid: Onsdag 23. juni 2010, Kl. 0900- 1400.

Sted: Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, 0554 Oslo.

Innhold:

  • Budsjett/formler.
  • Målsøking (hva skjer - hvis).
  • Betingelsesfunksjonen (Hvis setninger).
  • Absolutt cellereferanse (låsing av formler ved kopiering).
  • Oppsett av en lønnsberegning.

Foreleser: Jan Bjørntvedt

Påmelding til egen fagforening!! Som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 4. juni.

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjons-søknad som leveres arbeidsgiver.

Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.

Ansv: Seksjon kontor og administrasjon.