Støtter kampen for Sunnaas - Fagforbundet

Støtter kampen for Sunnaas

Fagforbundet Oslo støtter kampen for å beholde Sunnaas sykehus som et eget helseforetak for rehabilitering. 10. juni skal Helse Sør-Øst avgjøre om Sunnaas og tilhørende avdelinger skal få fortsette å være et eget helseforetak, eller legges under Oslo Universitetssykehus (OUS).

Vi deler bekymringen mange har uttrykt om at en eventuell sammenslåing vil føre til en svekkelse av rehabiliteringstilbudet. I likhet med rusbehandling og psykiatrien står rehabilitering ofte igjen som budsjettaper ved somatiske sykehus. Derfor er det fornuftig å bevare et eget helseforetak for rehabilitering.

Aps helsepolitiker Are Helseth er enig. Han deler de ansattes frykt for at rehabilitering vil bli nedprioritert dersom Sunnaas legges inn under OUS. – OUS er en sykehuskoloss som aldri vil diskutere rehabilitering på sine styremøter. Det er en historisk erfaring at blålysmedisinen alltid vinner over de svakere fagene, som psykiatri og rehabilitering. Det er et klokt ordtak at om noe ikke er i stykker, så ikke reparer det. Sunnaas er ikke i stykker, sier Helseth til Dagsavisen

I dag er Sunnaas Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin. Siden Sunnaas ble eget helseforetak i 2002, er det i følge Dagsavisen, sjette gang man diskuterer om det skal bestå eller ikke.