Mekling i Oslo kommune - Fagforbundet

Mekling i Oslo kommune

Oppgjøret er nå til mekling hos Riksmeklingsmannen, og partene har hatt sitt første møte.

Det er kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

Partene har avtalt videre framdrift og nye møter med Riksmeklingsmannen, 19., 21. 25. og 26. mai.  Frist for mekling er onsdag 26. mai kl 24.00.

Oppgjøret gikk til mekling etter at Oslo kommune ikke kom KAH som Fagforbundet Oslo er en del av i møte i forhold til våre hovedkrav om

  • anstendig lønn,
  • likelønn
  • uttelling for kompetanse og erfaring.

Alle våre krav i forhandlingen finner du her