Pressemelding: Ingen vilje til løsning fra Oslo kommune i tarifforhandlingene - Fagforbundet

Pressemelding: Ingen vilje til løsning fra Oslo kommune i tarifforhandlingene

Det ble brudd fredag 30. april kl 15.00. mellom Oslo kommune og KAH (Kommune-ansattes hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av. - Det er for stor avstand mellom Oslo kommune sitt tilbud og våre krav, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

- Oslo kommune har ikke kommet KAH i møte i forhold til våre hovedkrav om anstendig lønn, likelønn, og uttelling for kompetanse og erfaring. Fagforbundet Oslo har innrettet våre krav slik at de lavtlønte får et løft og vi krever særskilte likelønnstiltak for store kvinnedominerte yrker. Et godt oppgjør i offentlig sektor er også nødvendig for å redusere forskjellen mellom kvinner og menns lønn, sier Mari Sanden.

Oslo kommunes gjentatte krav om lokal lønnsdannelse er uakseptabelt for Fagforbundet Oslo. Det er et angrep på overenskomsten som vil rasere dagens lønnsrammesystem, og lede over fra kollektiv til individuell lønnsdannelse. Fagforbundet Oslo mener det er ansvaret du har og jobben du gjør som skal danne grunnen for lønna du får, og ikke "trynefaktoren" slik Oslo kommune nå legger opp til. Fagforbundet Oslo vil opprettholde lønnsramme-systemet, og mener kommunen i stedet kan bruke den fleksibiliteten systemet gir.

Vi tilbakeviser også kommunens krav om endringer i fleksitidsavtalen. Kommunen ønsker at flere skal jobb overtidstimer uten å få overtidsbetalt. Vi fastholder kravet om at pensjonsytelsene skal være tariffestet, samt at gjeldende AFP-ordning og tjenestepensjon videreføres i samsvar med enighet i mellomoppgjøret 2009.

Sist, men ikke minst, ønsker ikke Oslo kommune å gi homofile og lesbiske foreldre like rettigheter som andre foreldre gjennom å anerkjenne medmor eller medfars permisjonsrett. Fagforbundet Oslo opplever det som smålig av kommunen og ikke tilby like muligheter for permisjon og tjenestefri for alle foreldre ansatt i Oslo kommune, uavhengig av seksuell legning.

Oppgjøret går nå til mekling i mai. Videre framdrift avtales hos Riksmeklingsmannen.

Mer informasjon kan leses på våre nettsider http://forrige.fagforbundet.no/oslo.
For ytterligere kommentarer vedr. Fagforbundet Oslos krav i tariffoppgjøret:

Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo    90 08 18 39
Roger Dehlin, nestleder                  91 24 02 52

 Fagforbundet Oslo er Oslos største fagforbund med 35.200 medlemmer.

Fagforbundet Oslo organiserer ansatte i Oslo kommune, Kommunale foretak, AS, helsesektoren, ansatte i private bedrifter, frivillige organisasjoner, teknisk personale ved teatrene og teologer

Dokumenter