Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter - Fagforbundet

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

KAH som Fagforbundet Oslo er en del av leverte onsdag 28. april kl 10 sitt tredje krav i forhandlingene med Oslo kommune, hvor KAH opprettholder sine krav og avviser Oslo kommunes krav om endringer i fleksitidsavtalen.

I år som ved tidligere tariffoppgjør har Oslo kommune ønsket å utvide normalarbeidsdagen. I forhold til dagens fleksitidsavtale ønsker de å utvide den  en time i hver retning til 06.00 om morgenen og 21.00 om kvelden. KAH avviser både dette og Oslo kommunes krav om forsøk med lokal lønnsdannelse.

KAH vil foreta konkretisering av økonomiske krav på et senere tidspunkt i forhandlingene.

Du kan lese kommunens Dok 2 og KAHs dok 3 i lenkene til høyre

KAHs hovedkrav er

 • Det kreves gitt tillegg på lønnstabellen.
 • Lønnstabellen i overenskomsten heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn.
 • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
 • Det må foretas sentrale justeringer av grupper i lønnsrammene.
 • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
 • Ledere med faglig- og/eller personalansvar må sikres lønn som er høyere enn dem de er satt til å lede.
 • Rett til hel stilling og fast ansettelse forsterkes.
 • Arbeidstid ved skift- og turnusarbeid må likestilles.
 • Det kreves kompensasjon for real- og formalkompetanse.
 • Det må gis rett til og kompensasjon for spesialist-, videre-, etter -og tilleggsutdanning.
 • Det fremmes krav om særskilte bestemmelser for livsfase/seniortiltak.
 • AFP og tjenestepensjon videreføres i samsvar med enighet i mellomoppgjøret 2009.
 • Pensjonsvilkårene må inngå som en del av fellesbestemmelsenes Kap. 7.
 • Pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med 20% stilling eller mer.

Dokumenter