Fase 2 TeoLOgene - Fagforbundet

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Kursinnhold: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, møter, saksbehandling, arbeidsmiljøloven , ferieloven, tjenestemannsloven, hovedavtaler og overenskomster.

Søknaden sendes lokal fagforening for påtegning og anbefaling.

Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 727 teoLOgene

Tidspunkt: 14. - 18. juni 2010

Kurssted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8.

Søknadsfrist:     27. mai