Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8

I denne ukas nytt kan du lese mer om Fagforbundets rammekrav til tariffoppgjøret, flere kommuneansatte med rødgrønn regjering, lokalsykehus, kommunevalget 2011

Fagforbundets rammekrav – tariffoppgjøret 2010

Med vedtak fra LOs representantskap i ryggen og uttalt politisk vilje til å bidra fra regjeringen, gir oppgjøret gode muligheter for å øke lønna og verdsettingen av de fleste av Fagforbundets medlemmer.

 

Arbeidsgiverne har gjennom mange oppgjør forpliktet seg til å se på tiltak som gir de kvinnedominerte sektorene uttelling. Nå må partene bidra til at tariffoppgjøret 2010 blir et likelønnsoppgjør og det oppgjøret som sørger for at tidligere løfter og ord blir til virkelighet.

 

Fagforbundet krav som legges til grunn i samtlige tariffområder finner du på  Fagforbundets tariffsider

 

Togulykken ved Sjursøya

Tre mennesker er bekreftet omkommet, og tre skadet etter ulykken ved Sjursøya. En av de omkomne er medlem av Fagforbundet Oslo,  i avd. 003 Oslo Havnevesens personalavdeling Ulykken er en tragedie for alle berørte og våre tanker går spesielt til de forulykkede og deres pårørende.

 

10.300 flere jobbet i kommunene i fjor

Fra 2008 til 2009 økte antall ansatte i kommunene med 2,4 prosent. Samlet vekst i antall årsverk var likevel bare 0,8 prosent, melder NTB.

 

Årsaken til lavere vekst i antall årsverk er at flere arbeider deltid. Til sammen jobbet det rundt 444.000 personer i norske kommuner ved utgangen av fjoråret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette tilsvarte 305.000 årsverk, når tallene er justert for dem som arbeidet deltid og personer i legemeldt sykefravær eller foreldrepermisjon.

 

Spår død for lokalsykehusene

Siden 2007 har foretaksstyrer lagt ned seks lokalsykehus, og flere står for tur. En fersk rapport går langt i å spå at den nye samhandlingsreformen vil føre til ytterligere lokalsykehusdød, forteller Fagbladet.

Rapporten «Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer», med undertittelen «Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi» er ikke nådig mot grunnlagsarbeidet for samhandlingsreformen.

Blant annet mener professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, som har vært prosjektleder for rapporten, at det økonomiske utgangspunktet for reformen bygger på feil grunnlag. Rapporten hevder at helseutgiftene i Norge ikke er høyere enn i andre land vi kan sammenlikne oss med.

 

Frykter for hva samhandlingsreformen kan bli brukt til

Ifølge rapporten bidro helseforetaksreformen i 2002 til utviklingen mot at flere lokalsykehus blir nedlagt. Etter Bjarne Jensens mening vil samhandlingsreformen bidra til å forsterke denne utviklingen. –Samhandlingsreformen forsterker utviklingen fra 2002 med et mer markedsstyrt helsevesen. I denne sammenhengen står lokalsykehusene som lokale monopoler, og de begrenser muligheten for å innføre en markedsmodell. Derfor er de svært utsatt, og de vil etter hvert bli lagt ned til fordel for eksempelvis distriktsmedisinske sentre. Men ingen vet hva slike sentre skal inneholde, sa han.

Les mer i Fagbladet


I gang for nytt Oslo-flertall i 2011

LO i Oslo hadde i dag startkonferanse før valget i 2011, der det ble nedsatt fem arbeidsgrupper. – Debatten viste at kampen mot privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management blir viktig, sier leder, Roy Pedersen til Fagbladet

 

Av andre spørsmål var kollektivtrafikk og klimahensyn viktig. Flere talere var inne på at godstrafikken må gå fra vei og over på jernbane.

 

Klassedelt by
LO i hovedstaden mener at Oslo er en klassedelt by. – Det er i dag opptil tolv års forskjell i levealder mellom øst- og vestkanten, heter det i en pressemelding som ble sendt ut i forkant av konferansen. «Inntekt og formue er betydelig lavere i øst enn i vest. Selv om det er store levekårsforskjeller mellom folk i Oslo, ser ikke det sittende Høyre- og Fremskrittspartibyrådet det som sin oppgave å utjevne levekårsforskjeller». 

 

Integrering koster
Sathi Sivarajah fra Fagforbundet, bydel Bjerke påpekte at svake grupper, derav mange folk med innvandrerbakgrunn, havnet i Groruddalen, noe som medfører større sosialutgifter for bydelene. Han mente dette går ut over de ikke-lovpålagte tjenestene.

– Integreringsarbeid koster penger, sa han og ga uttrykk for at problemene øker i større grad enn budsjettene.

Les mer i Fagbladet

 

Ny medlemsfordel

LOfavør Billån fra SpareBank 1 Finans har blitt enda bedre. Nå tilbyr vi finansiering av bil, båt, caravan og MC med betingelser som er blant markedets beste.

Oppfyll drømmen! Rentetilbud på finansiering av båt og caravan.
Fram til 6. april får du følgende kampanjepriser på finansiering av båt og caravan.
3,95% nominell rente
4,29% effektiv rente

 

Ett godt arbeidsmiljø HMS

- et av våre mest populære kurs

Kurset fokuser på aktuelle lover, forskrifter, vurderingsmodeller, saksgang i arbeidsmiljøarbeidet, kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og plan for arbeidsmiljø. Vi snakker om hvordan vi kan bruke disse for å løse utfordringene. Vi snakker også om hvordan saksgangen i HMS saker kan være og hvem/hvilke som har ansvar for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

Med over 100 påmeldinger var det mange som ikke fikk plass, men flere foreninger tok sammen initiativ om å sette opp på kurset på egen hånd i samarbeid med seksjonen. For de som fikk plass på kurset i regi av seksjonen var dagen resultatrik. Katarina Langaard foreleser på en engasjert og aktiv måte, hun er flink til å skape kontakt med deltakerne, hun bruker eksepler fra fagområdene som er tilstede i salen. Katarina har god kunnskap om tema hun foreleser i. Hun er flink til å veksle mellom forelesning og gruppeoppgaver.

Deltakerne var interesserte, engasjerte og spurte mye. - Det var en fin gjeng som var svært opptatt av arbeidsmiljø, sier Jan Edvard Monsrud, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo. - Det ble god dialog med foreleser. Noe av hensikten med kurset er at verneombud og plasstillitsvalgte fra samme arbeidssted/ fagforening skal være med, dette fungerte bedre nå enn på forrige kurs.  Formålet med dette er at de når de kommer hjem sammen skal kunne forbedre arbeidsmiljøet, avslutter Jan- Edvard Monsrud.

 

Kurs

Møte med mennesker i krise og sorg

Ansatte i skoler, barnehager, helsepersonell og andre 0msorgsyrker kan i arbeidet og privat komme i kontakt med mennesker som er rammet av sorg, ulykke og andre kriser. Slike møter er krevende og kan bli vanskelige. Hva kan vi si og gjøre?. I slike situasjoner kan vi også bli minnet om egen sårbarhet - hvordan ta vare på oss selv i møte med andres krise?

Tid:  Onsdag 28.april  2010  kl.8.30 - 15.30.

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergt. 8

Foreleser: John Grimsby, sykehusprest og kompetanserådgiver.

Påmelding til egen fagforening innen fredag 9.april 2010

Ansvarlig: Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

 

Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Målgruppe:            Medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i  jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Tid:      Onsdag 5. mai Kl. 0900- 1500

Sted:    Ute i skogen, deltakerne vil bli tilskrevet og veibeskrivelse bli vedlagt.

Innhold: Krav til verneutstyr, sikkerhetsrutiner ved bruk av motorsag, opplæring i stell og vedlikehold av motorsag, felling og kvisting med motorsag.

Instruktør: Frank Thomassen, Friluftsetaten

PS:      De som melder seg på kurset må ta med godkjent verneutstyr for bruk av motorsag og egen motorsag. Verneutstyr: Vernebukse, hjelm med øreklokker/ vesir, hoggerstøvler med vernetå.    

Påmelding til egen fagforening innen tirsdag 20 april

Ansvarlig: Seksjon Samferdsel og teknisk

 

"Fagdag i ernæring "

Målgruppe : Medlemmer som arbeider i hjemmetjenesten og ved institusjonskjøkken.

Dato: Torsdag 29. april 2010

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj

Forelesere: Ernæringsfysiologene: Hanne Lessner og Marianne Udnæseth.

Innhold:

  1. Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko.
  2. Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes?
  3. Hvilke tiltak kan gjøres? Forebygging og behandling.
  4. Bruk av ernæringstrappen   
  • spisesituasjon og matomsorg 
  • tilpasset kost og berikning
  • mellommåltider og næringsdrikker
  • aktiv ernæringsbehandling (sonde og/eller intravenøs ernæring)
  • riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker - hva skal vi fokusere på.

Påmelding til lokal fagforening innen fredag 9. april 2010.

Ansv: Seksjon samferdsel og teknisk