Kampen for Oslo-sykehusene - Fagforbundet

Kampen for Oslo-sykehusene

Fagforbundet Oslo har gjennom hele "Hovedstadsprosessen" kjempet mot at sykehusenes opptaksområder for Oslos befolkning flyttes ut av Oslo. Vi så ingen fornuftig grunn til denne flyttingen, men har ikke blitt hørt.

At Oslo Universitetssykehus legger ned den nåværende driften på  Aker, er en av mange alvorlige konsekvenser. Dette innebærer voldsomme omorganiseringer i alle Oslosykehusene som berører både pasienter og tusenvis av ansatte. Ingen av sykehusene kommer uberørt gjennom denne prosessen. Fagforbundet Oslo konstaterer at vedtakene er fattet og alle prosessene dette medfører er i full gang. Disse gigantiske omorganiseringene er så omfattende at en rekke tiltak må tas i bruk for at dette skal gå bra.

Akutt pengebehov
Fagforbundet forutsetter derfor at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å ivareta både pasienter og de ansatte. Når styret i OUS HF åpner for at selve overføringsprosessen kan utsettes, velger vi å tolke dette som en helt nødvendig realitetsorientering i forhold til hvor komplekst dette er. Det er videre helt nødvendig at det legges til rette for og organiseres et tett samarbeid mellom de tre foretakene (Vestre Viken, A-Hus og OUS) som er omfattet av omorganiseringen.

Hovedoppgaven for Fagforbundet Oslo nå er et bredt engasjement for å ivareta våre medlemmers rettigheter og interesser i denne voldsomme omstillingen. For oss er det ingen motsetning mellom  våre medlemmers interesser og en fornuftig organisering av tjenestetilbudet. Tvert i mot er det to sider av samme sak.

I tillegg er vi opptatt av å beholde et mangfold av helsetilbud på Aker. Det handler både om å ta vare på gode fagmiljøer, og ikke minst at området på Sinsen beholdes i offentlig eie og til helseformål.

Fagforbundet Oslo samarbeider med allierte som vi har felles mål med Vi har fått henvendelser om hvorfor Fagforbundet Oslo har gitt Carl I Hagen en talerstol. Til det er det å si at Fagforbundet Oslo ikke var medarrangør av onsdagens markering for Aker Sykehus utenfor helseministerens kontor. Vi ser ikke at vi har felles sak med Frp her.  Fagforbundet Oslo forholder seg til hvem som gjør hva både i forhold til Aker, Oslo Universitetssykehus, organiseringen av sykehusene og Hovedstadsprosessen som la rammevilkårene som presser fram en nedleggelse. Vi ser ikke FrP som en alliert i kampen for hvordan vi skal organisere sykehusene. Carl I Hagen og Sylvi Listhaug kan jo starte med å ta en prat med FrP sin styrerepresentant i Helse Sør-Øst.

Fagforbundet Oslo har friskt i minne da Oslo kommune drev sykehusene og det borgerlige byrådet ville lage dem om til aksjeselskaper. Det er heller ikke særlig fristende å overlate en tomt til byråd Listhaug, uten en visshet om at den blir i offentlig eie og brukes til offentlige helsetilbud i offentlig regi.