Endringer i Fagforbundet Oslos ledelse - Fagforbundet

Endringer i Fagforbundet Oslos ledelse

Det skjer to endringer i Fagforbundet Oslos ledelse over påske. Vidar Evje tar over for Arne Halaas som politisk sekretær, mens Unni B Moe vikarierer som politisk sekretær, mens nestleder Janka Damslora har foreldrepermisjon

Vidar Evje ble valgt til politisk sekretær på representantskapsmøtet til Fagforbundet Oslo 22. mars. Han er et kjent ansikt for mange av våre medlemmer, han har bakgrunn fra Fagforbundet Søndre Nordstrand hvor han blant annet var nestleder, før han ble hovedverneombud i bydelen. De siste årene har han vært hovedverneombud i Oslo kommune

Nestleder Janka Damslora skal ha foreldrepermisjon i perioden 12. april til 11. oktober 2010. Det konstitueres ingen ny nestleder for denne perioden, men leder av Fagforbundet Stovner, Unni Bjerregaard Moe, er engasjert som vikar og arbeider som sekretær i Fagforbundet Oslo i perioden 6. april til 11. oktober 2010..

Vi ønsker begge hjertelig velkommen til nye oppgaver.