Ett godt arbeidsmiljø HMS- ett av våre mest populære yrkesfaglige kurs - Fagforbundet

Ett godt arbeidsmiljø HMS- ett av våre mest populære yrkesfaglige kurs

Kurset fokuser på aktuelle lover, forskrifter, vurderingsmodeller, saksgang i arbeidsmiljøarbeidet, kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og plan for arbeidsmiljø

Kurset tar for seg hvordan vi kan bruke disse for å løse utfordringene. Vi snakker også om hvordan saksgangen i HMS saker kan være og hvem/hvilke som har ansvar for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

Med over  100 påmeldinger var det mange som ikke fikk plass, men flere foreninger tok sammen initiativ om å sette opp på kurset på egen hånd i samarbeid med seksjonen. For de som fikk plass på kurset i regi av  seksjonen var dagen resultatrik. Katarina Langaard foreleser på en engasjert og aktiv måte, hun er flink til å skape kontakt med deltakerne, hun bruker eksepler fra fagområdene som er tilstede i salen. Katarina har god kunnskap om tema hun foreleser i. Hun er flink til å veksle mellom forelesning og gruppeoppgaver.

Deltakerne var intreserte, engasjerte og spurte mye. - Det var en fin gjeng som var svært opptatt av arbeidsmiljø, sier Jan Edvard Monsrud, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo. -Det ble god dialog med foreleser. Noe av hensikten med kurset er at verneombud og plasstillitsvalgte fra samme arbeidssted/ fagforening skal være med, dette fungerte bedre nå enn på forrige kurs.  Formålet med dette er at de når de kommer hjem sammen skal kunne forbedre arbeidsmiljøet, avslutter Jan- Edvard Monsrud

I vedleggene til høyre finner du nyttige verktøy sdom ble introdusert på kurset.

Dokumenter