Mange nye ansikter på ungdomsforum - Fagforbundet

Mange nye ansikter på ungdomsforum

Kathrin Nesgård
Leder i Ungdomsutvalget Kathrin Nesgård mener ungdomsarbeidet har fått en flying start i 2010. (Foto: Fagforbundet Oslo)

12mars 2010 ble årets første forum for ungdomstillitsvalgte holdt.

Det var ett godt oppmøte med 18 på samling og 14 som hadde meldt forfall av forskjellige årsaker. Gjengen som møtte var en aktiv gjeng og det var hyggelig å se nye ansiketer. Av de 18 som møtte var 12 nyvalgte som ungdomstillitsvalgte.

Med så mange nyvalgte etter årsmøtene som er avholdt mente vi det var viktig å ha en lett innføring av hva ungdomsarbeid innebærer og hvilke oppgaver man har! Det var stort engasjement blant nye og "gamle" og vi som har vært med en stund lærer noe nytt vi også.

 Vi håper vi ser enda fler ved neste forum :o)