Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

I denne utgaven av nytt kan du lese mer om et spennende prosjekt med fagbrev i sykehjemsetaten, offentlig ansatte best organisert og en konferanse for Fagforbundets PBL-medlemmer

Et nytt og spennende prosjekt

Statsminister Jens Stoltenberg og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken besøkte Solvang sykehjem på den internasjonale kvinnedagen. Bakgrunnen for besøket var et nytt og spennende prosjekt som kombinerer norskopplæring og fagopplæring, skriver Sykehjemsetaten på sine hjemmesider. 

Fleksibel opplæringsmodell
– Dette er en fleksibel opplæringsmodell som gir 18 lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn anledning til å ta fagbrev som helsefagarbeider samtidig med grunnleggende norskopplæring, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen.

Fornøyd med opplegget
Statsministeren og statsråden viste stor interesse for prosjektet og understreket at det er behov for fleksible opplæringsmodeller.  Lærlingene sa at de var takknemlige for å ha fått dette tilbudet og at de var veldig fornøyd med opplegget. I tillegg satte de pris på at statsministeren og statsråden tok seg god tid til å høre på deres erfaringer.

Spennende læreform
– Sykehjemsetaten arbeider målrettet og systematisk for å høyne kompetansen til ansatte ved sykehjemmene i Oslo, sier etatsdirektør Bente Riis. – Å kombinere fagopplæring og norskopplæring er en ny og spennende læreform som vi har stor tro på.  På den måten får flere kvinner med minoritets-bakgrunn muligheten til å ta fagbrev og komme ut i fast jobb. Les mer hos Sykehjemsetaten

Offentlig ansatte best organisert

80 prosent av de offentlig ansatte er fagorganisert, mot bare 38 prosent i privat sektor. Annenhver arbeidstaker er med i LO eller en annen fagorganisasjon. Dette fremgår av en ennå ikke offentliggjort rapport om fagorganisering og tariffavtaler fra forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten er en oppdatering fra en tidligere undersøkelse fra 2006, skriver Fagbladet.

Rapporten viser markante forskjeller mellom offentlig og privat sektor. I offentlig sektor er stort sett alle lønnstakerne dekket av tariffavtale og har dermed regulerte lønns- og arbeidsvilkår. I private virksomheter står deirmot store områder uten tariffavtale.

Det er også klare forskjeller innad i privat sektor. Halvparten av de ansatte i industri, bygg og anlegg er fagorganiserte, mens organisasjonsgraden er lavere innenfor hotell og restaurant, service, salg, omsorg og eksempelvis landbrukssektoren. LO er den dominerende fagorganisasjonen i privat sektor, og sammen med Unio, størst i staten.

Undersøkelsen er utført av Fafo og vil bli studert med stor interesse av organisasjons-avdelingene og medlemsansvarlig blant de tillitsvalgte. – Den er overhode ikke hemmelig, men vi holder den litt tilbake for finpuss og korrektur før den går i trykken og legges ut på nettet, forteller en av forfatterne, Kristine Nergaard, fra Fafo til Fagbladet.

Ungdom står utenfor
Ett funn er at organisasjonsgraden er lavest blant yngre arbeidstakere. Lønnstakere under 25 år skiller seg særlig ut ved sjelden å være organisert, mens et generelt trekk er at andelen organiserte øker med alderen, påpeker de to forskerne Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. Både i privat og offentlig sektor er organisasjonsgraden høyest for aldersgruppen 50-64 år.

Kvinnene kommer
Et annet funn er at kvinner oftere enn menn er organisert. Dette slår også ut på LOs medlemsstatistikk. For første gang i LOs 110 års lange historie er det flere kvinner enn menn i LO. Forskerne konkluderer med at en større andel av kvinnelige arbeidstakere arbeider i offentlig sektor, der organisasjonsgraden er langt høyere enn i privat. Les hele saken i Fagbladet

Konferanse for Fagforbundets medlemmer i PBL-barnehager  

Fagforbundet ved Organisasjonsenheten og Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til konferanse for Fagforbundets medlemmer som arbeider i PBL-barnehager. Konferansen er gratis.

Tid: 12. - 13. april 2010 på Hotel Bristol.

Sted:  Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7 

Det blir felles middag 12. april kl. 1930. På Fagforbundets nettsider finner du også permisjonssøknad og billettbestilingsskjema. Dersom du får permisjon uten lønn, ber vi om at du tar med attestasjon på dette. Det blir utbetalt timestipend etter AOFs satser, som for tiden er kr. 100,- pr time til de som blir trukket i lønn. Stipendet er skattefritt.

Kurset tar blant annet for seg:

  • Aktivitet og helse relatert til læring i barnehagen.
  • Medisinering i barnehagen
  • Kvalitet i barnehagen
  • Manifest mot mobbing
  • Lover og avtaler i arbeidslivet

Ved spørsmål ta kontakt med Camilla Breen tlf 23 06 43 40. Påmelding skjer elekronisk. Les mer og finn påmelding på Fagforbundet sentralts hjemmesider

Kurs 

Temakveld i kronisk utmattelsessyndrom/ME

Målsetting: Kronisk utmattelsessyndrom (ME) er en langvarig og alvorlig sykdom. Sykdommen kjennetegnes ved kraftig utmattelse eller mangel på energi. Utmattelsen bedres i liten grad av hvile eller å sove.

Målgruppe:            Alle medlemmer

Foreleser: Overlege Vegard Bruun Wyller, OUS, avd Rikshospitalet.

Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)

Tid: Torsdag 22.april 2010 kl 17.00 - 20.00

Søknadsfrist:             Torsdag 8. april 2010.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

Påmelding til lokal fagforening.

 

Kurs i  kulturkunnskap, kommunikasjon og samspill

Målsetting: Teambygging for flerkulturelt arbeidsmiljø, stressmestring, hersketeknikker og kommunikasjon.

Målgruppe:            Alle medlemmer.

Foreleser: Kjersti Børsum.

Tid: 15. april 2010 kl 09.00 – 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergaten 8

Søknadsfrist:            Onsdag 24. mars 2010.

Kursansvarlig:            Seksjon helse og sosial

 

Påmelding til egen fagforening.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr 1000,-.

 

Å lede pedagogiske prosesser i barnehagen.

Målgruppe: Til ABF-studenter og

deltidsstudenter førskolelærerutdanning

Tid:      Mandag 12. april eller tirsdag 13. april  kl. 09.00 - 15.30

Sted:   Fagforbundet Oslo, Apotekergata 8

 

Kurset tar utgangspunkt i at styrer og pedagogisk ledere har ansvar for:

  • at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet,
  • at det utvikles felles forståelse for målene blant medarbeiderne
  • foreldrene får tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet.
  • planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.
  • å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

 

Påmelding innen 22. mars til din lokale fagforening.

 

Permisjonssøknad vil bli sendt dem som kommer med på kurset.

 

Det vil bli servert enkel lunsj.

 

Kursansv. Seksjon kirke, kultur og oppvekst.