Representantskapsmøte med årsmøtesaker 22. mars - Fagforbundet

Representantskapsmøte med årsmøtesaker 22. mars

Fagforbundet Oslo avholder det første av vårens representantskapsmøter 22. mars. Det neste blir torsdag den 27. mai kl. 18 med hovedtema tariff, mens oppfølging av dialogkonferansen i repskapet er tema på heldagsmøte mandag den 21. juni.

På dagsordenen den 22 mars  står revidering av mål og tiltak, behandling avberetning , regnskap, budsjett og valgkampstrategi. Møtet vedtar også kurskatalogen som vil være ferdig trykket rett over påske.

Sekretær Arne Halaas takkes av

Arne Halaas har begynt i ny stilling i organisasjonsavdelingen på Fagforbundet sentralt. Han har vært tillitsvalgt hos Fagforbundet Oslo i en årrekke, fra 1998 på full tid i diverse verv på fylket. Representantskapet vil takke av Arne for den innsatsen han har lagt ned i Fagforbundet Oslo, samtidig som det også skal velges en ny sekretær. Fagforbundet Oslos representanter til LO i Oslos representantskap skal også velges