Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 25 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 25

Les mer om Oslo-budsjettet, sykefravær, kvinner på tvers og barnevernet som har styrket sitt omdømme i denne ukas Nytt

Store ord, lite ny velferd

Byrådet svinger seg med historiske kulturløft og storstilte satsinger, men det kommer i realiteten lite ny velferd ut av Oslo kommunes budsjett for 2010. Fagforbundet Oslo er bekymret for bydelenes økonomiske situasjon, det er for lite penger til eldreomsorgen, og privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester fortsetter. Det er et passivt budsjett som i liten grad tar grep for å bedre hverdagen til innbyggere.

 

- Budsjettet rammer de svakeste

- Høyre- og Frp-byrådets budsjettforslag for 2010 går ut over de svakeste i Oslo kommune, mener Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes. Fagforbundet Oslo deler denne oppfatningen.

- Det mest påfallende med budsjettet er det som ikke står der. Det er ingen krafttak mot fattigdom selv om vi akkurat har fått dokumentert en vekst av fattige barnefamilier i indre øst. Det skjer ingen ting for å få gjort noe med uønsket deltid, å gi folk en mulighet til å leve av sin inntekt. Det skjer lite på integrering, og budsjettet tar på ingen måte tak i de store utfordringene Oslo kommune står overfor. Byrådet er fortsatt på hæla i forhold til å ta tak i befolkningens problemer og behov for hjelp, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

I sin pressemelding peker Rødt på at det er brukerbetaling for f. eks. SFO som stiger, mens et viktig tiltak som mangler for å bedre situasjonene for fattige i Oslo vil være å heve sosialhjelpssatsene betraktelig.

 

Ingen storstilt satsing på eldreomsorg

Byrådet skryter av en storstilt satsing på eldreomsorg, men 180 millioner kroner ekstra skal brukes til å senke prisene på eksisterende sykehjemsplasser. Det blir med andre ord ikke flere plasser eller mer kvalitet for disse pengene. - For at flere eldre faktisk skal få plass på sykehjem, må bydelene kjøpe plasser som ikke finnes, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Gerhardsen.

 

Da står det igjen 20 millioner til eldresatsinga, noe som er marginalt i forhold til å få økt bemanningen og kvaliteten på tjenesten. Det finnes i dag knapt nok ledige sykehjemsplasser, og bydelene sliter med økonomien.

 

Mindre til bydelene

Også neste år skal bydelene effektivisere for 80, 4 millioner kroner, så situasjonen blir i beste fall, status quo for bydelene, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Bydelene skal også innføre fritt brukervalg på hjemmesykepleie. Målet er fritt brukervalg i alle bydeler innen sommeren 2011.

 - Prognosen for bydel Søndre Nordstrand er et underskudd på over 100 millioner i 2009. Bydelen får bare 23,5 millioner ekstra neste år, dermed må de kutte 76,5 millioner. Dette vil gå hardt ut over velferden til folk på Søndre Nordstrand, sier gruppeleder  Bjørnar Moxnes i Rødt.

 

Mer privatisering og konkurranseutsetting

Byrådet varsler at de vil komme med en sak om utskillelse av Klemetsrudanlegget som eget aksjeselskap. 3-5 kommunale sykehjem skal konkurranseutsettes, og byrådet vurderer å gjøre det samme med sentralbordtjenesten, 02180. Nye skoler skal bygges og drives av private, slik at de tjener penger på å leie dem ut, i stedet for at Oslo eier skolene selv. Byrådet vil også vurdere å sette ut driften av alle nye barnehager til private aktører.

- Dette er dramatisk for de det berører. Vi frykter jo også det som kommer i løpet av de neste månedene, fordi vi flere ganger har sett at de alvorligste angrepene på velferdstjenestene tas utenfor selve budsjettforslaget, enten i tilleggsinnstillingen eller bare som et verbalforslag i budsjettforhandlingene, fortsetter Sanden.

Avd 195 Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset vil nå jobbe aktivt med saken om 02180 fram til Oslo-budsjettet for 2010 vedtas i desember måned. De ansatte ble orientert  om Byrådets budsjettforslag onsdag, spesielt om budsjettprosessen før eventuelt vedtak om vurdering av konkurranseutsettng av 02 180. Det vil da være partene i Utviklings- og kompetanseetaten som foretar denne vurderingen, mens det sannsynligvis vil være Byrådet som har det siste ordet i saken.  Det er høyst uklart på hvilken måte Oslo kommune kan delta i konkurransen.

Både fagforeninga og våre medlemmer på 02180 er engstelig både for kvaliteten på tjenestetilbudet til publikum og for jobbene sine. De har også vanskelig for å forstå at et eksternt firma kan gjøre en bedre jobb enn de selv gjør. I alle tilfeller vil dette neppe bli en billigere løsning for Oslo kommune totalt sett.

 

Satsing på avvikling av oljefyr og bygging av kulturbygg

- På den positive siden er vi glad for satsingen på miljø med avvikling av kommunale oljefyrer, at kildesortering omsider kommer i gang og at det kommer et nytt hovedbibliotek, men vi klarer ikke se at flyttingen av Deichmann og Munchmuseet er et historisk kulturløft. Det er nok flere som frykter at dette kan bli et nytt historisk pengesluk, slik som byrådet har håndtert Holmenkollen, Flexus og andre investeringer det siste året. Derimot vil nok folk merke at byrådet kutter i støtten til mange andre kulturtiltak. - Ingen kulturtiltak har ramlet helt ut, men det er riktig at pengestøtten blir redusert og at det blir kuttet jevnt over, sier kulturbyråd Torger Ødegaard (H) til Aftenposten. Oslo idrettskrets har også uttrykt bekymring over at breddeidretten bevilges mindre penger neste år.

 

1 milliard i utbytte

Det er også godt å se at vi fortsatt ser at valget om ikke å selge ut kraftselskapet til private var et riktig valg på alle mulige måter. I år er bidraget fra Hafslund og ECO-energi 1 milliard kroner i utbytte i inntekt, noe som må være et kjærkomment tilskudd i bykassa.

 

Knut Even Lindtjørn i SV oppsummerer budsjettet slik:-Det avgåtte Høyre/FrP-byrådets forslag til budsjett for Oslo preges av smålige kutt til kultur, idrett, skole, rus, kollektiv, klimatiltak, kulturskole og veldig mye annet som gjør byen litt mindre raus. Høyre og FrP løper fra egne løfter i et imponerende tempo.

 

Kvinners sykefravær øker mye mer enn menns

Sykefraværet øker mye mer for kvinner enn for menn, slår Nav fast i en rapport som ble lagt fram, skriver NTB.

Utviklingen i langtidssykefraværet de siste 20 årene er markant forskjellig for kjønnene, viser rapporten. Kvinners sykefravær økte med 36 prosent fra 1989 til 2008. Økningen for menn er 4 prosent i samme periode.

Nav-direktør Erik Oftedal sier til Aftenposten at utviklingen er «meget urovekkende». Flere forskere peker på at flere kvinner jobber heltid nå enn i 1989, samtidig som kvinner fortsatt tar det meste av ansvaret hjemme.

 

 

- Likelønn inn i Soria Moria II

Fri Fagbevegelse forteller at over 100 kvinner demonstrerte foran regjeringskvartalet for å kreve likelønn. - De rødgrønne må ta likelønnspotten inn i sin regjeringserklæring. 50 års venting er nok, ropte Siri Jensen i "Kvinner på tvers".

"Kvinner på tvers", et landsomfattende nettverk på tvers av ulike fagforbund, fagforeninger, klubber og kvinneorganisasjoner, og avholdt forrige helg sin årlige konferanse i Oslo.

- Den store lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er et samfunnsspørsmål. Storting og regjeringen har et politisk ansvar for å endre dette. Som arbeidsgiver for rundt 50 prosent av kvinnene har de makt til å bevilge pengene som trengs, sa Siri Jensen i sin appell. 

 

- Lønnspotten inn i Soria Moria II
- Det var en rødgrønn regjering som nedsatte kommisjonen. Likevel er dens forslag ikke satt ut i livet. Nå har regjeringa fått en ny sjanse. Likelønnspotten må inn i Soria Moria II, krevde Siri Jensen.

Etter valgseieren 14. september har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet så smått begynt med sin nye regjeringserklæring, Soria Moria II. Herved har "Kvinner på tvers" sendt sine innspill.

 

Likelønnskommisjonens fem hovedfunn

  • Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag.
  • Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet.
  • Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
  • Dagens forhandlingssystem opprettholder stabile lønnsforhold, også mellom kvinner og menn.
  • Lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen.

Relaterte linker

Likelønnskommisjonens utredning

Brevet fra "Kvinner på tvers"

 

Les hele saken hos Fri Fagbevegelse

 

Barnevernet på ny kurs?

Rapporten "Det nye barnevernet" avdekker at barnevernet blir sett mer på som en hjelpeinstans som kan komme med velmente råd til foreldre som sliter, forteller Kommunal Rapport.

Nordlandsforskning har gjennomført en undersøkelse hvor 723 foreldre med barn i barnevernet deltok. Rapporten er en del av det nasjonale utviklingsprosjektet «Det nye barnevernet».

Mens inntrykket tradisjonelt sett har vært at barnevernet er noe de færreste vil komme i kontakt med, viser rapporten derimot at flere ønsker kontakt med instansen.

 

Gledelige funn

- Det er tydelig at barnevernet er noe som mange tar kontakt med. 40 prosent føler de har vært med på å ta kontakt med barnevernet, det er et høyere tall enn det vi ser i barnevernets statistikk, sier Halvor Fauske til NTB.

Han har vært med på å jobbe fram rapporten og biter seg merke i at inntrykket av barnevernet ser ut til å ha blitt endret i befolkningen.

Rapporten viser også at flere voksne sliter. Det kan være arbeidsløshet, samlivsbrudd, familiekonflikter i og utenfor kjernefamilien, psykisk eller fysisk sykdom.

- Mange foreldre sliter med dårlige levekår. De bør få hjelp med sine problemer for at tiltakene barnevernet setter i gang skal virke. Det trengs et samarbeid mellom flere instanser, sier Fauske.- Det er mange som uttrykker stor bekymring for barna, så de er nok opptatt av at barna ikke skal slite fordi de selv sliter, sier han.

Les hele saken i Kommunal Rapport

 

TeoLOgene fylte ti år

Vår fagforening teoLOgene fyller ti år denne uka. Med sine 130 medlemmer er teoLOgene lillesøstra til Unio-forbundet Presteforeningen, som teller om lag 2500 medlemmer.

Fagforbundet Oslo gratulerer med jubileet og det gode arbeidet foreninga legger ned som gjør at de er i kontinuerlig vekst.

 

Vil ikke legges ut på anbud

Et prosjekt i regi Helse Nord vurderer muligheten for å sende alle ikke-medisinske tjenester på ut på anbud, skriver avisa Nordlys. 370 ansatte ved UNN kan bli konkurranseutsatt. 

 

 

 

Kurs

Utviklingshemmede og psykiske lidelser

Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor feltet

Dato: Torsdag 12. november 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj.

Foreleser: Anne Gro Innstrand er spesialist i klinisk psykologi / hablitering, med privatpraksis i Bergen. Hun har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Innhold: Forskning viser at mange utviklingshemmede ikke har fått diagnostisert psykisk lidelse, men går med ubehandlede symptomer.

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 22. oktober 2009.

Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial

 

Kurs i forebygging av muskel og skjellettplager og hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Målgruppe: Alle yrkesgrupper i Fagforbundet som har behov for mer kunnskap om hvordan man kan forebygge muskel- og skjellett plager samt hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre eget arbeidsmiljø.

 

Tid:Tirsdag 1. desember 2009, Kl. 0900- 1500

Sted: Kursdeltakerne vil bli tilskrevet.

Innhold: Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge muskel- og skjellettplager i et arbeidsmiljø . Vi diskuterer også hvordan medlemmer fra samme arbeidssted sammen kan skape ett bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det blir en gjennomgang av aktuelle lover forskrifter som er gjeldene for HMS. Vi snakker om hvordan vi kan bruke disse for å løse utfordringene. Vi snakker også om hvordan saksgangen i HMS saker kan være og hvem/hvilke som har ansvar for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

Det er fint om flere fra samme arbeidssted kan komme på kurset.

Foreleser: Katarina Langaard fra Norsk ledertrening.

Påmelding til din lokale fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 13. november kl. 1500

Ansv: Seksjon Samferdsel og teknisk

 

Lover og forskrifter som gjelder for Ambulansepersonell

Tid: Onsdag 11. november 2009

Søknadsfrist: Torsdag 29. oktober 2009.

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj

Målgruppe: Ambulanspersonell og ambulanselærlinger

Foreleser: Rådgiver Lillian Eriksen

Innhold: Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven m/nytt kapittel A4 -samtykkekompetanse, spesialisthelse-tjenesteloven, Lov om psykisk helsevern forskrifter bl.a. Forskrift om akuttmedisinske tjenester.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 29. oktober 2009.

Alle som får plass på kurset tilskrives.

Ansv: Seksjon helse og sosial.