Store ord, lite ny velferd - Fagforbundet

Store ord, lite ny velferd

Byrådet svinger seg med historiske kulturløft og storstilte satsinger, men det kommer i realiteten lite ny velferd ut av Oslo kommunes budsjett for 2010.

Fagforbundet Oslo er bekymret for bydelenes økonomiske situasjon, det er for lite penger til eldreomsorgen, og privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester fortsetter. Budsjettets kjennetegn er en passiv kommune som  i liten grad tar grep for å bedre hverdagen til innbyggere.

- Det mest påfallende med budsjettet er det som ikke står der. Det er ingen krafttak mot fattigdom selv om vi akkurat har fått dokumentert en vekst av fattige barnefamilier i indre øst. Det skjer ingen ting for å få gjort noe med uønsket deltid, å gi folk en mulighet til å leve av sin inntekt. Det skjer lite på integrering, og budsjettet tar på ingen måte tak i de store utfordringene Oslo kommune står overfor. Byrådet er fortsatt på hæla i forhold til å ta tak i befolkningens problemer og behov for hjelp, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

-Byrådet skryter av en storstilt satsing på eldreomsorg, men 180 millioner kroner ekstra skal brukes til å senke prisene på eksisterende sykehjemsplasser. Det blir med andre ord ikke flere plasser eller mer kvalitet for disse pengene. Da står det igjen 20 millioner til eldresatsinga, noe som er marginalt i forhold til å få økt bemanningen og kvaliteten på tjenesten. Det finnes i dag knapt nok ledige sykehjemsplasser, og bydelene sliter med økonomien. Også neste år skal bydelene effektivisere for 80, 4 millioner kroner, så situasjonen blir i beste fall, status quo for bydelene, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Mer privatisering og konkurranseutsetting
Byrådet varsler at de vil komme med en sak om utskillelse av Klemetsrudanlegget som eget aksjeselskap. 3-5 kommunale sykehjem skal konkurranseutsettes, og byrådet vurderer å gjøre det samme med sentralbordtjenesten, 02180. Nye skoler skal bygges og drives av private, slik at de tjener penger på å leie dem ut, i stedet for at Oslo eier skolene selv. Byrådet vil også vurdere å sette ut driften av alle nye barnehager til private aktører.

- Dette er dramatisk for de det berører. Vi frykter jo også det som kommer i løpet av de neste månedene, fordi vi flere ganger har sett at de alvorligste angrepene på velferdstjenestene tas utenfor selve budsjettforslaget, enten i tilleggsinnstillingen eller bare som et verbalforslag i budsjettforhandlingene, fortsetter Sanden. - På den positive siden er vi glad for satsingen på miljø og at det kommer et nytt hovedbibliotek, men vi klarer ikke se at flyttingen av Deichmann og Munchmuseet er et historisk kulturløft. Det er nok flere som frykter at dette kan bli et nytt historisk pengesluk, slik som byrådet har håndtert Holmenkollen, Flexus og andre investeringer det siste året. Derimot vil nok folk merke at byrådet kutter i støtten til mange andre kulturtiltak.

Det er også godt å se at vi vant kampen for å beholde kraftselskapene i Oslo kommune. I år er bidraget fra Hafslund og ECO-energi 1 milliard kroner i utbytte i inntekt.

For ytterligere kommentarer vedr. Oslo-budsjettet 2010, kontakt

Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo, 90 08 18 39

Roger Dehlin, nestleder Fagforbundet Oslo, 91 24 02 52

Fagforbundet Oslo er Oslos største fagforbund med 35 000 medlemmer.

Fagforbundet Oslo organiserer ansatte i Oslo kommune, Kommunale foretak, AS, helsesektoren, ansatte i private bedrifter, frivillige organisasjoner, personale ved teatrene og teologer