Vellykket kurs om offentlighetsloven - Fagforbundet

Vellykket kurs om offentlighetsloven

Et fullstappet lokale fikk en glimrende innføring i offentlighetsloven på 6 timer.

Den 27. august ble det holdt kurs i Offentlighetsloven i Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata. Foreleser var Anne Gry Rønning-Aaby. Hun er advokat i Fagforbundet og kjenner området godt.

 

Sentrale formål med offentlighetsloven er å sikre åpenhet rundt offentlig virksomhet og styrke muligheten for bruker å øve kontroll med forvaltningen. Den nye loven som trådte i kraft 1. januar 2009 utvidet retten til dokumentinnsyn i offentlig virksomhet. Innsynsretten omfatter både flere virksomheter enn tidligere og en betydelig utvidelse av hva det kan kreves innsyn i. Det blir altså mer offentlighet. Derfor er det viktig for Seksjon kontor og administrasjon å tilby våre medlemmer faglig påyll.

Selv om det faglige innholdet kan oppleves som utfordrende ble det formidlet på en forståelig måte og eksemplifisert via gjenkjennelige og vanlige arbeidseksempler. Tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset var enstemmige positive både til kursets innhold og foredragsholder.

Stor etterspørsel

Det var 48 søkere til dette kurset, 24 kom med. Seksjonen vil arrangere kurset på nytt så snart Anne Gry Rønning-Aaby har en mulighet i sin travle hverdag. Seksjonen håper at det vil bli enten i slutten av dette året eller på nyåret.