Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 24 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 24

Valgseier
(Foto: http://www.andreashalse.no)

I denne ukas nytt kan du lese mer om den rød grønne valgseieren og en ny budsjettsprekk i Oslo kommune

Fire nye år

Fagforbundet Oslo gratulerer de rødgrønne partiene med gjenvalg, og retter en spesiell takk til alle våre medlemmer og tillitsvalgte som har stått på i valgkampen for den rødgrønne regjeringa. Den innsatsen skal vi bygge videre på, og den er en inspirasjon for vårt politiske arbeid framover.

Svært godt fornøyd

Fagforbundets leder Jan Davidsen er svært godt fornøyd med valgresultatet og med at de rødgrønne partiene fortsetter i regjering.

- Valgnatta var spennende, ikke minst da antall mandater mellom blokkene begynte å veksle. Men jeg hadde hele tida roen og en god følelse. Nå er jeg både lettet og glad, sier Davidsen til Fagbladet. - Selv har jeg nesten ikke vært inne på kontoret siden jeg begynte å jobbe igjen etter sommerferien. Jeg har reist rundt og opplevd innsatsen til våre folk i uteapparatet, og sett den støtten og oppfølgingen de har fått fra sentralt hold. Aktiviteten har om mulig vært enda større i 2009 enn den var i 2005, forteller han.

Jan Davidsen har forventninger til at regjeringa forbedrer kommuneøkonomien, forsterker arbeidet med arbeidstakernes faglige rettigheter og økt medbestemmelse, forsterker innsatsen mot fattigdom og legger forholdene til rette slik at offentlige tjenester som er helt og fullt privatisert, kan tas tilbake til offentlig eierskap og demokratisk styring.

- Et ja til rødgrønn politikk

- Valgresultatet er velgernes ja til en rødgrønn politikk, ikke et nei til noe annet, sier lederen i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden til Fagbladet.

Mari Sanden ble forundret da hun hørte partilederne oppsummere valget. - Det virker som om Frp og Høyre ga Venstre og Kristelig Folkeparti skylda for den rødgrønne seieren. Men de må da ha såpass respekt for de rødgrønne velgerne at de har valgt dette fordi de ønsker den rødgrønne politikken, sier hun, og legger til at hun syns det er strålende at Arbeiderpartiet fikk et så godt resultat.

Ap fikk flere LO-velgere

Ap fikk økt oppslutning fra LOs medlemmer ved stortingsvalget mandag. To av tre LO-medlemmer stemte rødgrønt i følge ANB.

Synovates valgdagsmåling viser at Ap fikk 53,8 prosent blant LOs medlemmer ved årets stortingsvalg. Det er 2,2 prosentpoeng mer enn en tilsvarende måling som ble tatt opp i 2005.

Sp og SV får henholdsvis en score på 5,6 og 5,4 prosent blant LOs medlemmer. De rødgrønne fikk dermed stemme fra 65 prosent av LO-medlemmene som deltok i stortingsvalget.

LO har bidratt

- Dette viser at vi i LO har gjort vår del av jobben og bidratt til den rødgrønne seieren ved valget, sier LO-leder Roar Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Årets valgdagsmåling forteller at 22,2 prosent av LO-medlemmene ga sin stemme til Fremskrittspartiet. Det er 3,5 prosentpoeng fram fra valget i 2005. På årets valgdagsmåling kommer Høyre på en god tredjeplass med 6,2 prosent score blant LO-medlemmene.

Blant andre arbeidstakermedlemmer fikk Ap 37 prosent, mens Høyre her er en god nummer to med 17,7 prosent. (ANB)

 

To milliarder kroner dyrere

Kildesorteringen i Oslo ble langt dyrere enn antatt. - Problemet er at man vedtar for små budsjetter, sier byråd Jøran Kallmyr til ABC nyheter.

Det har vært snakk om kildesortering i Oslo siden slutten av 80-tallet, og etter mange års politisk diskusjon og gjentatte utsettelser ble det i 2006 vedtatt en ny avfallsplan som skal sikre kildesortering i Oslo. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2011, og osloborgere vil da kunne sortere både plastemballasje og matavfall, samt farlig avfall.

I utgangspunktet startet man med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner. Men prosjektet skulle vise seg å bli langt dyrere enn antatt.

En rekke økninger - totalt 3,3 milliarder

Biogassanlegget - som skal produsere biogass og biogjødsel av matavfall - var i budsjettet for 2007 satt til å koste 200 millioner kroner. I budsjettet for 2009 har det økt til 465 millioner kroner - en økning på 132,5 prosent.

Selve sorteringsanlegget var satt til å koste 200 millioner kroner, i 2009 var tallet oppe i 430 millioner kroner. En tredje forbrenningslinje på Klemetsrud skulle koste 850 millioner kroner. Prislappen for budsjettet 2009 er på nesten 1,7 milliarder kroner.

I tillegg har det kommet til flere poster i budsjettet underveis, som erverving av tomt og totalerenovering av gamle forbrenningsovner.

Den totale kostnadsrammen i 2007 var satt til 1,3 milliarder - i 2009 var den justert opp til om lag 3,3 milliarder kroner.  På den gledelige siden  er det nå klart at utvalgte husstander i Oslo starter med kildesortering fra 1. oktober.

- Hadde ikke nok kunnskap

Ivar Johansen (SV) mener dette er et typisk eksempel på hvordan man fatter vedtak før man har nok kunnskap. - I beslutnings-prosessene fatter man vedtak før saker er utredet. Typisk for dette er IKT-skandalen, hvor man først fattet vedtak og deretter utredet hvordan man skulle gjøre det. Det er gal rekkefølge. Man må utrede først, for å kunne gi et grunnlag for budsjettering, sier Johansen til ABC Nyheter.

 

Andre budsjettsprekker fra byrådet:

  • 600 millioner dyrere: I august ble det kjent at budsjettrammen for Holmenkollen ville sprekke nok en gang.
  • Det nye billettsystemet Flexus har hatt en overskridelse på om lag 200 millioner.
  • IKT-reformen, som skulle spare kommunen for 50 millioner, sprakk med 269 millioner kroner.
  • Tøyenbadet endte opp med å bli 79 millioner kroner dyrere. Budsjettrammen var i utgangspunktet satt til 60 millioner kroner. Aftenposten skriver nå at et halvt år etter at svømmehallen er åpnet, trenger bassenget igjen betydelige reparasjoner og tetting.

 

Oslo -budsjettet

Byrådet legger fram budsjettforslag for Oslo kommune for 2010, onsdag 23. september.

 

Fagforbundsuka

2. til 8. november arrangeres Fagforbundsuka der vi skal vise fram Fagforbundet ute på arbeidsplassene og være synlig, nær og stolt. Hovedmålet for Fagforbundsuka er verving av nye medlemmer, og for å klare dette, skal vi drive fagforeningsarbeid på sitt beste.

 

Folkemøte om eldreomsorgen i Oslo:

-Vinnerne er de kommersielle aktørene og taperne er de ansatte

Det var til tider høy temperatur da Fagforbundet Oslo arrangerte folkemøte om eldreomsorgen i Oslo tirsdag. Temaer som stoppeklokkeomsorg, sykehjemsdekning, kvalitet og om kommersielle aktører bør drive eldreomsorg ble diskutert. Panelet møtte en engasjert sal bestående hovedsakelig av tillitsvalgte og representanter for kommersielle aktører som driver eldreomsorg.

 

Fremskrittspartiets byråd for samferdsel, miljø og næring Jøran Kallmyr, var den som fikk gjennomgå mest. Partiet har hatt hovedansvaret for eldreomsorgen i Oslo de siste seks årene, og har vært en pådriver for konkurranseutsetting.  - Jeg har kranglet med Frp i mange år om det er for mange eller for få sykehjemsplasser. Først de siste årene har Frp innsett at det er behov for flere sykehjemsplasser, meddelte Arbeiderpartiets bystyremedlem Trond Jensrud. Les mer på våre hjemmesider