Folkemøte om eldreomsorgen i Oslo: -Vinnerne er de kommersielle aktørene og taperne er de ansatte - Fagforbundet

Folkemøte om eldreomsorgen i Oslo: -Vinnerne er de kommersielle aktørene og taperne er de ansatte

Det var til tider høy temperatur da Fagforbundet Oslo arrangerte folkemøte om eldreomsorgen i Oslo Det var til tider høy temperatur da Fagforbundet Oslo arrangerte folkemøte om eldreomsorgen i Oslo tirsdag 8. september

Temaer som stoppeklokkeomsorg, sykehjemsdekning, kvalitet og om kommersielle aktør bør drive eldreomsorg ble diskutert. Panelet møtte en engasjert sal bestående hovedsakelig av tillitsvalgte og representanter for kommersielle aktører som driver eldreomsorg.

Fremskrittspartiets byråd for samferdsel, miljø og næring Jøran Kallmyr var den som fikk gjennomgå mest. Partiet har hatt hovedansvaret for eldreomsorgen i Oslo de siste seks årene, og har vært en pådriver for konkurranseutsetting.  - Jeg har kranglet med Frp i mange år om det er for mange eller for få sykehjemsplasser. Først de siste årene har Frp innsett at det er behov for flere sykehjemsplasser, meddelte Arbeiderpartiets bystyremedlem Trond Jensrud.

 

Forfatter av boka "Frp på 1-2-3", Magnus Marsdal trakk frem at i valgkampen i 2003 avga gruppeleder for Oslo Frp, Svenn Kristiansen, følgende løfte i partiets valgkampavis: "Vi skal sørge for at Oslo har en eldreomsorg som de eldre har krav på. Eldreomsorgen skal bli så god at dette er siste gang det er nødvendig å ha dette som valgkampsak." Jøran Kallmyr forsvarte utsagnet med at det er bra å ha ambisjoner, men at partiet ikke har gjennomført alt de har lovt. Det spørs om velgerne tar like lett på løftebruddet. Han forsvarte også innslag av private kommersielle aktører i eldreomsorgen med at det har medført at de eldre får et bedre tilbud, og at kommunens egne ansatte blir skjerpet av konkurransen fra de private.

 

Resten av panelet mente at dette ikke nødvendigvis stemte. I tillegg kom det frem at ansatte i de kommersielle private aktørene har dårligere jobbsikkerhet og risikerer dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Anne Marie Johansen fra Kirkens Bymisjon viste til at den ideelle organisasjonen taper anbud mot kommersielle selskaper nettopp på grunn av at Kirkens Bymisjon tilbyr sine ansatte en pensjonsordning som er nesten på linje med den kommunen tilbyr. Hun tok videre til ordet for at effektiviseringsgevinsten i eldreomsorgen allerede er tatt ut, og at ytterligere innsparinger kun vil gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene.

 

Aud Kvalbein fra KrF var også blant dem som tok til orde for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår i anbudsprosesser. - Vi har delte erfaringer med konkurranseutsetting av sykehjem. Like lønns- og arbeidsvilkår må ligge til grunn for anbudene, mente hun. Kvalbein ville imidlertid ikke gi noe klart svar på om det innebærer at kommunens ansatte skal ha en pensjonsordning på nivå med hva de private tilbyr, eller om det er de ansatte på privat drevne tjenester som skal opp på kommunens nivå.

 

Arbeiderpartiets Trond Jensrud var langt klarere: - Det er ingen tvil om at de største vinnerne av konkurranseutsettingen er de kommersielle aktørene som har kommet seg inn. Taperne er de ansatte. Det er bare en måte å sikre like vilkår, nemlig ved å si at de private skal ha samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som kommunen, uttalte Jensrud til applaus fra salen.