Folkemøte om eldreomsorg - Fagforbundet

Folkemøte om eldreomsorg

Fagforbundet Oslo inviterer til folkemøte om eldreomsorgen i Oslo

En bedre eldreomsorg - med fokus på Oslo
Det nærmer seg stortingsvalg, og eldreomsorgen er blant de viktigste sakene for velgerne. Venstresida og høyresida har ulike oppskrifter på hvordan vi får en verdig eldreomsorg. I Oslo har Fremskrittspartiet de siste seks årene hatt hovedansvaret for eldreomsorgen, og gjennomført til dels store endringer. Vi har invitert følgende panel for å diskutere framtidas eldreomsorg i Oslo:

  • Magnus Marsdal, Manifest Forlag, og forfatter av "Frp på 1-2-3"
  • Representant fra Fremskrittspartiet
  • Trond Jensrud, Arbeiderpartiet
  • Aud Kvalbein, Kristelig Folkeparti
  • Anne Marie Johansen, Kirkens Bymisjon

Ordstyrer: Torgny Hasås

Tirsdag 8. september kl. 16 - 18
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal B

 

Debattmøtet er åpent for alle, gratis inngang

Dokumenter