Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 23 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 23

I ukas nytt kan du lese mer om valgkamp og arrangementer, sykehjemmet i Altea, utskilling av støttefunksjoner i Helse Sørøst og mye mer

Folkefest med Jonas og Kristin

Fagforbundet Oslo inviterer til FOLKEFEST Torsdag 10. september kl 16.30 i Spikersuppa. Appeller ved bl.a. Jonas Gahr Støre og Kristin Halvorsen.

Appeller med statsråder og ledelsen i Fagforbundet

I Spikersuppa torsdag 10. september markerer vi i Fagforbundet Oslo vår avslutning på valgkampen for en rødgrønn valgseier. Vi er derfor veldig stolte over at to av våre fremste politikere besøker oss, partileder og finansminister Kristin Halvorsen (SV) og utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer.

Begge vil holde appeller, i tillegg vil leder i Fagforbundet Jan Davidsen og leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden si noen ord.

 

Finn Kalvik og Odin Jensenius

Det blir også en liten konsert med Finn Kalvik som er aktuell med ny plate om ett par uker og som har vært en av Norges fremste visesangere de siste årene. Fra Trøndelag kommer Odin Jensenius for å gi oss sine betraktninger rundt valget.

 

Det blir kalkun- og kyllingpølser å finne på grillen, og du får muligheten for å møte noen av Fagforbundets mange yrkesgrupper.

 

Ta med venner og møt opp og støtt opp om fire nye år med en rødgrønn regjering!

Folkemøte om eldreomsorg

En bedre eldreomsorg - med fokus på Oslo
Det nærmer seg stortingsvalg, og eldreomsorgen er blant de viktigste sakene for velgerne. Venstresida og høyresida har ulike oppskrifter på hvordan vi får en verdig eldreomsorg.

I Oslo har Fremskrittspartiet de siste seks årene hatt hovedansvaret for eldreomsorgen, og gjennomført til dels store endringer. Vi har invitert følgende panel for å diskutere framtidas eldreomsorg i Oslo:

 • Magnus Marsdal, Manifest Forlag, og forfatter av "Frp på 1-2-3"
 • Representant fra Fremskrittspartiet
 • Trond Jensrud, Arbeiderpartiet
 • Aud Kvalbein, Kristelig Folkeparti
 • Anne Marie Johansen, Kirkens Bymisjon

Ordstyrer: Torgny Hasås

Tirsdag 8. september kl. 16 - 18
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal B

Debattmøtet er åpent for alle, gratis inngang

 

- Sykehjem er ikke helvetes forgård (dagbladet.no)

Eldreomsorgen er en utrolig god sektor. Det er ikke helvetes forgård, slik som Norsk Sykepleierforbund framstiller det. De ufaglærte gjør en flott og god jobb hver bidige dag, sier leder for Fagforbundet, Jan Davidsen til Dagbladet

 

-  Det er hundretusener som jobber innenfor eldreomsorgen. De gjør en skikkelig jobb hver jævla dag. Og da bør de ikke få en slik nedrakking av den jobben de gjør. Det irriterer meg kraftig, sier Jan Davidsen til Dagbladet. Les oppslaget

 

Ta ansvar, Sylvi Listhaug!

Hva er det ved systemet som hindrer deg i å prioritere eldreomsorgen, spør Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo i ett innlegg i Dagsavisen 2. september.

 

Etter seks år med Frp som ansvarlig for eldreomsorgen i Oslo, er ansvarsfraskrivelse eldrebyråd Listhaug sitt svar på de mange triste eksemplene som viser at Oslo kommunes eldreomsorg er ute av kurs. Vi har hørt alle bortforklaringene mange ganger. Sist er det systemets feil.  Les hele innlegget på våre hjemmesider eller i Dagsavisen.

 

Kjempeomveltning for personal og IKT

Alle sykehusene i Helse Sørøst skiller ut ansatte innenfor lønn og personal, IKT, innkjøp og logistikk. Heretter skal sykehusene bestille tjenestene hos Sykehuspartner, i en bestiller-utførermodell. Det dreier seg om en kjempeomstilling for tusenvis av medarbeidere.

 

- Det er viktig for oss å sørge for at alle beholder rettighetene sine i denne omstillingen, sier Fagforbundets ko­ordinator Inger Åfoss til Fagbladet.

Hun er frikjøpt på heltid for å bistå de tillitsvalgte som er midt oppe i en prosess der medlemmer blir utsatt for virksomhets-overdragelse - fra sin nåværende arbeidsplass på et helseforetak og over til Sykehuspartner.

 

Helse størst
Omleggingen berører alle ikke-medisinske tjenester i det regionale helseforetaket Helse Sørøst som er landets største arbeidsplass. I år og neste år skal de aller fleste medarbeidere med administrative oppgaver i Hels Sørøst overføres til Sykehuspartner som er etablert som en egen driftsenhet under det regionale helseforetaket. Det gjelder lønn og personal, som nå kalles HR (Human Resource), IKT, innkjøp og logistikk.

Les mer i Fagbladet

 

Mer rot rundt sykehjem i Spania

Ordføreren i Altea sier at han ikke har fått beskjed om korrupsjonsforsøket mot Oslo kommune, hevder Rødts Erling Folkvord. Høyres Bård Folke Fredriksen reagerer kraftig på Folkvords «etterforskning» av Oslo kommune i Spania, skriver Dagsavisen.

Saken rundt Oslo kommunes bygging av et rehabiliteringssenter på solkysten i Spania vokser i omfang. Forrige uke ble det kjent at prosjektet, som opprinnelig hadde en kostnadsramme på drøyt 90 millioner kroner, har kostet Oslo kommune 23 millioner - før et eneste spadetak er tatt. 6 millioner er gått til et byggefirma for tjenester på prosjekt- og byggeledelse, som i dag ifølge Aften har liten verdi. 800 000 kr er brukt på reise og 2,3 millioner er brukt på advokatbistand.

Oslo kommune kjøpte tomten i Altea kommune nordøst for Alicante i 2006. Tomten var regulert til landbruksformål, men ifølge Oslo kommune fikk kommunen lovnader fra både regionale og lokale myndigheter på at det skulle være en smal sak å få i stand en omregulering. TV 2-nyhetene meldte i forrige uke at prosjektet mest sannsynlig aldri vil kunne gjennomføres, fordi naturvernere nå har fått gjennomslag for å bevare tomten - som ifølge den norskspråklige avisen Spaniaposten er en av de få gjenværende grønne lungene i området.

Les mer på bloggen til Erling Folkvord

 

Miljøtransport AS selges for 100 millioner kroner

Oslo kommune selger sitt heleide avfallshåndteringsselskap Miljøtransport AS til Franzefoss Gjenvinning for 100 millioner kroner.

I fjor ga bystyret salgsfullmakt for Miljøtransport AS. Salgsprosessen har foregått over fem-seks måneder. - Miljøtransport driver næringsvirksomhet og det ikke naturlig at kommunen har store eierposter i slike selskaper. Tjenestene som Miljøtransport tilbyr, kjøpes av kommunen i markedet og kommunalt eierskap er derfor ikke naturlig, sier finansbyråd Stian Berger Røsland. Franzefoss Gjenvinning og Miljøtransport er begge selskaper innen miljøsektoren, hvor de transporterer og foredler næringsavfall.

-For Fagforbundet Oslo er dette ett eksempel på hvordan det går med kommunale etater som konkurranseutsettes og privatiseres. Det er en historie om hvordan kommunen har mistet kompetansen på søppelhåndtering, og hvor de som jobber i private selskaper som har kontrakt på søppelhåndtering i dag har dårligere lønns- og avtalevilkår, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

-Samtidig har de ansatte og våre medlemmer i dagens Miljøtransport vist en fantastisk evne til omstilling og bygget en bedrift med ny kompetanse på bl.a. næringsavfall. Når situasjonen da er slik at bystyreflertallet vil selge virksomheten, har det vært viktig for oss å sikre de ansattes rettigheter, og bidra til at en seriøs eier kom inn som fortsatt vil satse på selskapet. Foreløpig har Frantzefoss gitt det inntrykket i møtet med de tillitsvalgte og ansatte. Det er inngått en avtale som gir de ansatte i Miljøtransport visse garantier for pensjonsytelser. De får beholde sin Miljøtransport-ansiennitet ved overgang til Franzefoss Gjenvinning, avslutter Mari Sanden.

 

Bedre jobbsikkerhet for bussjåfører

1. september trer lovendringen som gjør reglene for virksomhetsoverdragelse gjeldende ved bussanbud i kraft. Det betyr tryggere jobber for bussjåførene.

 

I korthet betyr dette at en ny oppdragsgiver for busskjøring plikter å la de ansatte som kjøre bussrutene tidligere få fortsette i jobbene sine. Dette var nok et løfte i Soria Moria-erklæringen som er innfridd. 

 

Fagforbundet slåss imot anbud innen kollektivtrafikken som på andre områder hvor vi mener kvaliteten på velferdsstatens tjenester er avhengig av trygge ansatte med medbestemmelse. På områder hvor vi ikke klarer å hindre anbud og konkurranseutsetting blir oppgaven vår å reparere på skadene.

I forhold til bussanbud har vi sammen med de andre forbundene som organiserer bussjåfører i perioden klart å forhandlet fram Bussbransjeavtalen og bidratt til dagens lovendring om virksomhetsoverdragelse. Vi har med dette sikret en felles anstendig tariffavtale og bedret jobbsikkerheten.

Grunnlaget for å lykkes med disse jobbene, er at vi har hatt en regjering og et stortingsflertall vi ikke er på kollisjonskurs med.

Flere innvandrere stemmer FrP

Ap er desidert størst blant innvandrere, og FrP kommer på andre plass og foretrekkes fremfor SV som er på tredje plass, ifølge den første politiske meningsmålingen gjennomført blant innvandrere, skriver Utrop.

Til sammen har fem hundre personer med innvandrerbakgrunn over 18 år deltatt i undersøkelsen. Meningsmålingen viser at Ap er favoritten blant alle minoritetsgrupper og FrP er nest størst blant innvandrere. Det er hovedsakelig innvandrere med vestlig bakgrunn som bidrar til økt oppslutning til FrP.

Les mer på Utrops hjemmeside

 

Kvinner på tvers 2009

Årets landsomfattende konferanse "Kvinner på tvers" har tema:  - arbeid, sosial dumping, likelønn, krisa, uførepensjon, skolen.

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgate 17,

Tid: Lørdag 19. - søndag 20. september 2009

Pris: 500,- betales ved påmelding.

Påmelding innen 7. september til: Kvinner på tvers, c/o Utdanningsforbundet Oslo, Brynsengveien 2, 0667 Oslo

Tlf: 23138100 / 98613299

Mail: kvinner.pa.tvers@gmail.com

 

Mer info på: http://www.kvinnerpatvers.no/

 

Frp nekter å svare

Frp har lovet bort over det dobbelte av de 29 milliardene Siv Jensen har antydet.

- I mitt regnskap har jeg basert meg på Frøs program og diverse medieutspill. Og anslaget mitt er forsiktig. Tallet er derfor minst 70 milliarder, sier Torgeir Micaelsen (Ap). Frps finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, nekter å svare på Micaelsens utregninger.
Les hele saken på Arbeiderpartiets nettside

 

Viktig at folk stemmer

Når det er helt jevnt på meningsmålingene, teller hver stemme. Les denne artikkelen på Fagforbundets nettsider om hvorfor det er viktig at medlemmer i Fagforbundet bør stemme.

 

Kurs

Rusmisbruk - atferd, tegn og symptomer

Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor feltet

Dato: Fredag 2. oktober 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det blir servert lunsj

Foreleser: Ada Rudskjær

Innhold: Tegn og symptomer ved rusmisbruk, de vanligste rusmidlene

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 17. september 2009.

 

Lover og forskrifter som gjelder for spesialisthelsetjenesten

Tid:                  Torsdag 15. oktober 2009

Søknadsfrist: Torsdag 24. september 2009.

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj

Målgruppe: Medlemmer som arbeider innenfor spesialisthelsetjenesten

Foreleser: Rådgiver Lillian Eriksen

Innhold:  Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven m/nytt kapittel A4 -samtykkekompetanse, spesialisthelse-tjenesteloven, Lov om psykisk helsevern forskrifter bl.a. ny legemiddelforskrift

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 24. september 2009

 

Temakveld: Hjerte- og karsykdommer med fokus på helse og livsstil

Målgruppe; Alle medlemmer

Dato: Onsdag 4 november

Tid: 17.00 - 20.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det blir servert Pizza

Foreleser: Avdelingsleder hjerterehabili-teringen ved Feiringklinikken Nils Erling Myhr

Innhold: Årsaken til hjerte-karsykdom er at blodårene i hjertet blir trange på grunn av avleiring av kolesterol. De to vanligste formene for hjerte-karsykdom, er angina pectoris og hjerteinfarkt. Kransarteriene er hjertets eget blodårenett som forsørger hjertemuskelen med blod. Hjertet er en muskel som trenger oksygen for å arbeide og pumpe blod. Hjerte-karsykdom skyldes åreforkalkning. Det samler seg da kolesterol på innsiden av årene. Lær mer om hjerte og karsykdommer og om hvordan du kan forebygge utviklingen av hjerte- og karsykdom på denne temakvelden.

Diskusjon.

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 15.oktober

 

"Det kom som lyn fra klar himmel..!" - et kurs om utfordrende atferd

Målgruppe: Alle som yter tjenester til utviklingshemmede med utfordrende atferd. Kurset er relevant både for personer med og uten helse- og sosialfaglig utdannelse

Dato: Tirsdag 20. oktober 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Det vil bli servert lunsj

Foreleser: Jan Gunnar Berg vernepleier

Innhold: Overnevnte utsagn er en mye brukt "forklaring" på forekomst av utfordrende atferd. "Plutselig sparket han meg!", "Det var ingen foranledning...!". Det kan nok ofte oppleves på denne måten. All atferd har imidlertid en årsak. I en del tilfeller er det også slik at årsakene er så åpenbare at de er vanskelige å oppdage.

Tema for dagen:

 • Vanlige forståelsesformer for utfordrende atferd
 • Årsaker til utfordrende atferd
 • Konsekvenser av utfordrende atferd
 • Arbeidsmiljøet for personalet
 • Kartlegging og analyse
 • Situasjonshåndtering
 • Forebygging og tilrettelegging

Kurset er rettet mot den praktiske hverdagen, og vektlegger i stor grad fokus på forebyggende tiltak

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 1. oktober 2009

 

Vi minner om
Temakveld KOLS

Innhold: Sykdommen er ikke ny, men betegnelsen er kanskje ikke så kjent for de fleste. Men du kan like gjerne lære deg forkortelsen først som sist. KOLS står for Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom. Lær mer om sykdommen på denne temakvelden.

Målgruppe: Alle medlemmer

Dato: Onsdag 30 september

Tid: 17.00 - 20.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Det blir servert Pizza

Foreleser: Anne Britt Bjerke, Glittre klinikken

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 10.september

 

Fase 2 kurs

Tid:                  1. del  7. - 9. oktober

                        2. del  21. - 23. oktober

                        3. del  4. - 6. november

Sted:    1. del Fagforbundet Oslos kurslokaler

            2. del Quality Grand Hotell, Kongsberg

            3. del Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:  18. september

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende og god skolering for tillitsvalgte.

Av kursinnhold kan nevnes: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, verving, møter, saksbehandling, fagforeningsdrift/fullmaktstruktur, handlingsprogram, vedtekter, ideologi, historie, aktuelt lov- og avtaleverk. Varighet er 9 dager (3 pluss 3 pluss 3 dager).

Målgruppe: Tillitsvalgte. Det er en stor fordel å ha gjennomgått Fase 1 i lokal fagforening.

 

Kommunikasjon, hvordan forstå hverandre.

Målgruppe: Alle som yter tjenester til språksvake mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø.

 

Dato: Onsdag 23. september 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

 

Foreleser: Lars Ole Bolneset embetseksamen i spesialpedagogikk

Innhold:          

 • Språkutvikling, normal- og skjevutvikling.
 • Forutsetninger for kommunikasjon
 • Språkets betydning. Fra konkret til abstrakt.
 • Tidsforståelse og oppmerksomhet.
 • Sammenheng mellom kommunikasjon og utfordrende atferd.
 • Alternative kommunikasjonsformer.
 • Ulike kommunikasjonshjelpemidler, både enkle og mer kompliserte.
 • Hva kjennetegner et godt kommunikasjonsmiljø.
 • Behov for struktur - tilrettlegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 3. September 2009.

Kursansv: Seksjon helse og sosial.