Ta ansvar, Sylvi Listhaug! - Fagforbundet

Ta ansvar, Sylvi Listhaug!

Hva er det ved systemet som hindrer deg i å prioritere eldreomsorgen, spør Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo i ett innlegg i Dagsavisen 2. september

Etter seks år med Frp som ansvarlig for eldreomsorgen i Oslo, er ansvarsfraskrivelse eldrebyråd Listhaug sitt svar på de mange triste eksemplene som viser at Oslo kommunes eldreomsorg er ute av kurs. Vi har hørt alle bortforklaringene mange ganger. Sist er det systemets feil.

Men la meg spørre deg direkte: Hva er det ved systemet som hindrer deg i å prioritere eldreomsorgen? Er det staten som hindrer deg i å skaffe nok ansatte med tilstrekkelig kompetanse og at det er nok sykehjemsplasser i forhold til de eldres behov? Er det staten som har pålagt deg å organisere hjemmetjenestene slik at vi har en ressurskrevende og meningsløs stoppeklokkeomsorg? Spørsmålene kunne vært flere, men jeg vet så altfor godt hva svaret ditt er.

Marit Müller-Nilssen fra Kirkens Bymisjon har helt rett i Dagsavisen mandag. Hun får et typisk Frp-svar: Hun har misforstått, har en egen og lite aktverdig agenda og at byråkratiet skyldes nasjonale regler, forskrifter og lovverk. Men byråkratiet skyldes først og fremst de valg byrådet selv har gjort. Så lenge Frps holdning er slik og en tviholder på konkurranseutsetting og stoppeklokkeorganiserte hjemmetjenester, kommer heller ikke eldreomsorgen i Oslo til å bli bedre.

Frp-byråd Listhaug sier hun vil plukke ut de kommunale sykehjemmene som scorer dårligst på brukerundersøkelsene som gjennomføres. Tar hun fram den forrige brukerundersøkelsen fra oktober 2008 vil hun se at seks av sju konkurranseutsatte sykehjem scorer under gjennomsnittet av indeksen for samtlige spørsmål. Ett av de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo hevder seg blant de ti beste.

Hva skyldes dette? Etterspør Sykehjemsetaten for dårlig kvalitet hos de konkurranseutsatte sykehjemmene? Leverer ikke de kommersielle selskapene, som nå vinner alle anbudene, den tjenesten de har forpliktet seg til? Basert på svarene fra brukerundersøkelsen i oktober 2008 er det umulig å hevde at konkurranseutsetting sikrer god kvalitet på sykehjemmene i Oslo. Likevel: Svaret er alltid konkurranseutsetting og at alle andre har ansvaret, uansett hva spørsmålet er!