Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I denne ukas nytt kan du lese om at Høyre vil nedlegge kvalitetskommuneprosjektet, Frp-politikk fører til økte helseutgifter, flere økonomiskandaler i Oslo kommune og god sykehusstyring iu Skottland

Nordre Aker tok kvalitetsprisen men Høyre vil nedlegge prosjektet

Oslo-bydelen stakk av med pris for sitt kvalitetsarbeid innenfor pleie og omsorg, under Kvalitetskonferansen i Oslo. Samtidig vil Høyre legge ned Kvalitetskommuneprogrammet.

Bydel Nordre Aker fikk prisen fordi de på en forbilledlig måte har grepet fatt i kjernen i Kvalitetskommuneprogrammet, nemlig møtet mellom bruker og tjenesteyter. «Arbeidet med å bedre den brukeropplevde kvaliteten er gjort på en særdeles målrettet og helhetlig måte,» skriver juryen.  

Det var stor jubel blant den store delegasjonen fra Nordre Aker da vinneren ble kunngjort. – Vi er veldig takknemlige og glade for prisen. Dette er en kjempeanerkjennelse til alle ledd i arbeidet. Det danner grunnlaget for videre motivasjon til å jobbe med dette, sier prosjektleder Wenche Hansen i Nordre Aker. Bydelen har satt i verk en rekke tiltak i pleie og omsorg, som blant annet har ført til bedre intern samhandling, bedre rutiner og kompetanseheving.  

Hva er Kvalitetskommuneprogrammet?

Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom Kommunaldepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestetilbudet, gjennom samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte, slik at innbyggerne merker en forbedring.  Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet.

Programmet omfatter nå 138 kommuner.

 

Høyre vil legge ned Kvalitetskommuneprogrammet

- Vi har vært kritiske hele veien, og jeg ser ikke noen grunn til å videreføre prosjektet slik det er nå. Det er behov for omstilling i offentlig sektor med et bedre tilbud til brukerne, men jeg har ikke noen tro på å la fagforeningene sitte med vetorett i denne type endringsarbeid, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann Bent Høie til Kommunal Rapport.  

-Det er bra at fagforeninger er med, men dette prosjektet, som oppsto i Trondheim etter initiativ fra fagforeninger, har vist seg ikke å gi resultater. Trondheim er konkurs og de rødgrønne har selv gått bort fra å bruke denne kommunen som sitt utstillingsvindu, sier Høie.- Mange kommuner i kvalitetsprogrammet kan vise til gode prosjekter og resultater?- Det har jeg ikke lagt merke til. Stort sett er det få resultater. Jeg mener at dette egentlig var et initiativ fra Fagforbundet for å stoppe fornyingsarbeidet som var i gang under Erna Solberg, avslutter Høie.

 

Fagforbundet er kritiske til Høyre

Leder i Fagforbundet Nordstrand, Wenche Dahl har deltatt på Kvalitetskonferansen og sitter igjen med mange positive inntrykk av det arbeid som kommuner i hele landet har gjort til nå. Hun trekker i tillegg til Nordre Aker fram Vaksdal kommune som fikk prisen for sitt sykefraværprosjekt og kan vise til at sykefraværet har gått ned med 20.1%.


- Da er det ganske arrogant av Høyre å påstå noe de overhodet ikke har greie på. I vår bydel er BU-leder med i styringsgruppa og kommer fra Høyre. Jeg har ikke hørt noe negativt fra ham om programmet eller vårt eget prosjekt. Hvis ledelsen i høyre hadde vært litt interessert i å sette seg inn i bare noen av de tiltakene det jobbes med kommunene, møtt opp på konferansen (av ren nysjerrighet) og tatt 3-partsamarbeidet på alvor, ville denne uttalelsen vært av en annen karakter. Vi er stolte av å prøve å gjøre kvaliteten til hovedmål i offentlig sektor, sier Wenche Dahl fra  Fagforbundet Nordstrand i en kommentar.
 

Les mer om Kvalitetskonferansen i Fagbladet.

 

Mer økonomirot i Oslo kommune

Frp har sølt bort 23 millioner skattekroner

Søndag kunne TV2 Nyhetene fortelle om Oslo kommunes plan om å bygge sykehjem i Spania. Tomt ble i 2006 kjøpt for drøyt tre milllioner kroner, ikke fem som TV2 sa. Tomta ligger i et skogsområde og var ikke regulert til det kommunen ville bruke den til. Oslo kommune har fortsatt ikke fått byggetillatelse. Til nå har prosjektet kostet 23 millioner norske skattekroner.

 

 Staten krever nå penger tilbake fra Oslo kommune fordi kommunen ikke har bygget klart slik det etter avtalen skulle være i 2007.

 

En rapport til bystyret om saksgangen er under utarbeidelse og vil bli lagt fram i nær fremtid, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

 

Følg også med på bloggen til Erling Folkvord som reiser  til Spania for å gjøre sine egne undersøkelser. 

 

Manglende styring i forhold til Tøyenbadet

Bystyret behandlet  onsdag også den manglende økonomiske styringen rundt oppussingen av Tøyenbadet. Denne ble 79 millioner dyrere enn antatt, og Rune Gerhardsen påpekte i debatten at han de siste fem årene har sett minst 15 kritiske rapporter fra Kommunerevisjonen om manglende  økonomistyring.

 

Deichman og Munch til Bjørvika

Bystyrets Finanskomité kom torsdag med sin innstilling overfor bystyret i saken om utbygging av nye Deichmanske bibliotek og nytt Stenersen-/ Munchmuseum i Bjørvika.

- SV fikk finanskomiteen med på at arbeidet med skisse- og forprosjekter for både museet og nytt hovedbibliotek starter umiddelbart etter bystyrets vedtak på onsdag, sier SVs Knut Even Lindsjørn på deres nettsider.

 

-Helseutgiftene vil eksplodere med FrP

Hvert av punktene i Frps program vil øke aktiviteten og utgiftene i Helse-Norge. Dette vil dermed føre til et stort overforbruk og det vil kreve stor arbeidsinnvandring, skriver Adresseavisa

 

Det er to eksperter på helseøkonomi NTNU-professor Jon Magnussen, som ledet det siste skjevfordelingsutvalget, og førsteamanuensis Anne Wenche Emblem ved Universitetet i Agder som hevder dette. De har på Adresseavisens forespørsel tatt for seg Frps program for Helse-Norge.

 

- Aktivitetsveksten vil være formidabel. Du vil få et overforbruk av helsetjenester som vil gi et lønns- og prisnivå høyere enn i dag. Det vil Frp oppdage når de sitter med regningen. Og da vil de stramme inn. Det vil ta maks to år, tror professor Jon Magnussen.

 

Helseøkonomene går gjennom konsekvensene av  full stykkprisfinansiering, ytterligere lovfesting av pasientrettigheter, å flytte  dentotale bestiller- og betalingsfunksjon til utvidede NAV-kontorer, opprette sykehusdirektorat, og omorganisering av sykehusene. På alle områdene mener de at kostnadene vil øke og at det er alvorlig i forhold til at helseutgiftene allerede vokser dramatisk.

Les hele saken i Adresseavisen

 

Vraker markedsstyring

I Skottland er alle markedselementer fjernet fra sykehussektoren - og det er blitt en suksess.

Skottland har tatt et kompromissløst farvel til all markedsinnblanding i helsesektoren. Konkurranseutsetting er under full avvikling. Som en prøveordning skal det innføres direktevalg til de regionale helsestyrene. Helsevesenet skal bli mer demokratisk.

Skottland har på 20 år gått fra et integrert offentlig helsevesen til eksperimentering med New Public Management, markedsstimulering under Margareth Thatcher og tilbake igjen.
Les saken hos Fri Fagbevegelse.

 

Buss på anbud: Billigere til en høy pris

Aftenposten kjørte før helgen et stort oppslag hvor de hevder at anbud har ført til billigere kollektivtrafikk, uten at det har gått ut over arbeidsvilkårene til de ansatte. Dette er feil, At nyheten er gammel, gjør den ikke mer sann, sier Fagforbundets Stein Gulbrandsen.

 

Rapporten "Anbud på norsk" hevder at buss blir billigere med anbud - uten kutt i sjåførlønningene, skriver Aftenposten i forrige uke.Aftenposten slo stort opp at forskning viser at anbud fører til "Billigere buss uten lønnskutt". Artikkelen baserer seg på rapporten "Anbud på norsk", som ble gitt ut tidligere i år av Transportøkonomisk institutt (TØI).  Som det går fram av artikkelen, stoler heller ikke sjåførene på løftene de får før jobbene deres går ut på anbud, om at ikke arbeidsvilkåra deres skal endres som følge av konkurransen.

 

- De har grunn til å være skeptiske, understreker Stein Gulbrandsen, som er leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Fagforbundet har flere tusen medlemmer i kollektivtransport og har samlet en god del erfaring med effektene av konkurranseutsetting.

 

- Vår entydige erfaring er at det ikke fins en eneste sjåfør i kollektivtransporten som har gode erfaringer med anbudssystemet. Det er ingen grunn til å tro at de dette gjelder - sjåførene - har misforstått sine egne vilkår, sier han.

 

Dårligere vilkår

- Seniorforsker Frode Longva påstår nå igjen, slik han gjorde da rapporten kom i vår, at innføringen av anbud i lokaltransporten ikke har ført til noen "vesentlig svekkelse av lønns- og arbeidsbetingelser". Men rapporten viser jo noe annet. Det går klart fram av rapporten at for bussjåførene har innføringen av anbud ført til økt jobbusikkerhet, økt bruk av delte skift, høyere arbeidsintensitet, flukt fra yrket og dessuten vesentlige svekkelser av pensjonsordningene for store grupper.
  
- Delte skift betyr at arbeidsdagen strekker seg over 12 timer, men du får bare betalt for seks av dem.  Økt arbeidspress og mer usikkerhet om jobben gjør sjåføryrket mindre attraktivt. Erfarne sjåfører flykter fra forverrede betingelser, legger han til. 

 

Feil om lønn

Forskernes funn om lønnsutviklingen for bussjåfører stemmer heller ikke med våre erfaringer. Tvert imot er bussjåførlønna svekket i forhold til sammenlignbare yrker.  I forhold til T-bane- og sporvognsførere i Oslo og konduktører i NSB har bussjåførene hatt en mindrelønnsutvikling på nær 50 000 kroner i året siden 1998, påpeker Stein Gulbrandsen.

 

Kurs

Temakveld KOLS

Innhold: Sykdommen er ikke ny, men betegnelsen er kanskje ikke så kjent for de fleste. Men du kan like gjerne lære deg forkortelsen først som sist. KOLS står for Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom. Lær mer om sykdommen på denne temakvelden.

 

Målgruppe: Alle medlemmer

Dato: Onsdag 30 september

Tid: 17.00 - 20.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

 

Det blir servert Pizza

 

Foreleser: Anne Britt Bjerke, Glittre klinikken

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 10.september

 

Fase 2 kurs

Tid:                  1. del  7. - 9. oktober

                        2. del  21. - 23. oktober

                        3. del  4. - 6. november

Sted:    1. del Fagforbundet Oslos kurslokaler

            2. del Quality Grand Hotell, Kongsberg

            3. del Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist:  18. september

           

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdighter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende og god skolering for tillitsvalgte.

 

Av kursinnhold kan nevnes: Tillitsvalgtes rolle og oppgaver, verving, møter, saksbehandling, fagforeningsdrift/fullmaktstruktur, handlingsprogram, vedtekter, ideologi, historie, aktuelt lov- og avtaleverk. Varighet er 9 dager (3 pluss 3 pluss 3 dager).

 

Målgruppe: Tillitsvalgte. Det er en stor fordel å ha gjennomgått Fase 1 i lokal fagforening.

 

Vi minner om
Kommunikasjon, hvordan forstå hverandre.

Målgruppe: Alle som yter tjenester til språksvake mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø.

 

Dato: Onsdag 23. september 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

 

Foreleser: Lars Ole Bolneset embetseksamen i spesialpedagogikk

Innhold:          

·         Språkutvikling, normal- og skjevutvikling.

·         Forutsetninger for kommunikasjon

·         Språkets betydning. Fra konkret til abstrakt.

·         Tidsforståelse og oppmerksomhet.

·         Sammenheng mellom kommunikasjon og utfordrende atferd.

·         Alternative kommunikasjonsformer.

·         Ulike kommunikasjonshjelpemidler, både enkle og mer kompliserte.

·         Hva kjennetegner et godt kommunikasjonsmiljø.

·         Behov for struktur - tilrettlegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 3. September 2009.

 

Kursansv: Seksjon helse og sosial